Search

Ecoclime Comfort Ceilings AB

Ecoclime Comfort Ceilings AB är moderbolag i Ecoclime-gruppen som därtill består av Suncore AB och Evertech Energy Solutions AB. Svenska företag finns även med från Umeå och Vilhelmina.

Företagsgruppen erbjuder innovativa system, produkter, installationer och tjänster för termisk energiåtervinning, energiförsörjning och energidistribution. Med den smartaste komfortventilationen (värme/kyla) och den effektivaste energiåtervinningen, till de lägsta kostnaderna, är Ecoclime den självklara lösningen för fastighetsägare, hyresgäster och klimatet.

Företagsgruppen erbjuder produkter och installationer för komfortvärme och komfortkyla med världsunika komfort-, bygg- och energiprestanda. Företagsgruppen erbjuder även produkter, tjänster och energiproduktion baserad på lågvärdig termisk sjövärme- och spillvärmeåtervinning baserad på världsunika energikollektorer med överlägsna återvinnings- och lönsamhetsegenskaper för applikationer i förorenade luft och vätskemiljöer

Kontakt

Nygatan 14
903 27 Umeå

www.ecoclime.se