Search

DK-DOX AB

DK-DOX AB tillhandahåller desinfektionsprodukter för alla slags vatten: dricksvatten, avloppsvatten och processvatten.


DK- DOX® TEC 1000 är ett desinfektionsmedel lämpat för kyltorn och för processvatten i industriella applikationer. Det är ett högkoncentrat av icke organiska klordioxidjoner och levereras i vätskeform. Produkten erbjuder möjligheten att producera klordioxid direkt i det vatten som ska behandlas. Dosering sker i mindre mängder och lämnar inga restprodukter i vattnet.


DK-DOX® TEC 1000:
o Eliminering av legionella, pseudomonas and andra mikroorganismer
o Borttagning av alger
o Borttagning av oönskade lukter
o COD /TOC/BOD-reducering
o Reducering av kaliumpermanganatbehovet
o Minskning av risken från fekala rester
o Lipolysprocesser
o Avgiftning genom oxidation och hydrolys
o Minskning av svavelhalter
o Ökning av redoxpotentialen

Produkten har testats i enlighet med tyska DIN 13623.

Kontakt

Knackholmsvägen 13
138 33 Älta

www.dk-dox.se/