Search

Climate Curtains AB

Climate Curtains AB utvecklar en lösning på problemet att fönster har en isoleringsförmåga som är en tiondel av väggars.

”Vägg på rulle”, en flerskikts rullgardin som skapar en vägg som kan rullas upp. Som en bonus kan solenergin tas till vara genom att solvärmen leds in i rummet.

Den största målgruppen är hus och lokaler som står tomma en större del av tiden; kontor, skolor, sommarstugor och villor.

Konceptet är patenterat i Sverige, och patentprocessen pågår i EU, USA, Kanada och Kina. Tester på SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut bekräftar funktionen.

Genom en innovativ produktionsprocess och smarta materialval kan Climate Curtains® tillverkas på ett effektivt och resurssnålt sätt. Beräkningar visar att pay off tider under tre år för en installation av Climate Curtains®.

En enkel och snabb installation gör Climate Curtains® till konkurrenskraftigt alternativ, men också till ett komplement till andra energisparande åtgärder.

Kontakt

Kyrkbyn 531
468 90 Vänersnäs

climatecurtains.com