Search

Chemical Documentation cDoc

Chemical Documentation cDoc AB erbjuder en helhetslösning inom kemikaliehantering. Företaget hjälper kunder utan egna kemikalieexperter att följa de komplexa kemikalielagarna och samtidigt arbeta hållbart.

Företaget har en bred kompetens inom kemikalie-och hållbarhetsfrågor.

Tjänsterna inkluderar
- kemikalieförteckning
- uppdaterade säkerhetsdatablad
- riskbedömningar
- substitutionanalyser
- rapporter till myndigheter.

Kontakt

Kamomillbacken 33
554 59 Jönköping

www.kemikaliedokumentation.se