Search

Hitta företag

Filtrera sökningen

Företagstyp

Miljöteknikområde

  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   EffluxiQ AB erbjuder avloppsrening som paketerad tjänst baserad på egenutvecklad och patenterad lösning med unik funktionalitet. EffluxiQs patenterade och unika funktion för närvaro-styrning förhindrar överdosering vid frånvaro, att överdosera kan l...
   Län och kommun: Stockholms län, Sollentuna
   Bransch: Avloppsrening
  • Miljöteknikföretag
   Biofrigas Sweden AB erbjuder anläggningar med en unik teknologi som gör det möjligt att uppgradera och förvätska biogas för småskalig produktion i exempelvis lantbruk, mindre reningsverk och industri. Genom att använda Biofrigas anläggning för att f...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Bioenergi
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   SPM Instrument AB är ett företag som utvecklar och marknadsför utrustning för maskintillståndsövervakning. SPM Instrument erbjuder ett brett produktsortiment från högteknologiska bärbara instrument till online-system och omfattande programvaror. SP...
   Län och kommun: Södermanlands län, Strängnäs
   Bransch: Värme och kyla, Bioenergi, Vindenergi, Gröna byggnader
  • Tjänsteföretag
   Klotterjägarna AB arbetar både preventivt och åtgärdande och erbjuder heltäckande lösningar för fastighetsägare som utsatts för klotter. Det preventiva arbetet riktar sig i första hand mot de objektsägare som har återkommande problem. Klotterjägarn...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Gröna byggnader
  • Tjänsteföretag
   Sanna Gräv sanerar mark som blivit förorenat av exempelvis tungmetaller och olika typer av kolväten. Sanna Gräv är specialiserade på utgrävning av förorenad mark. Sanering av industriella skäl, skjutbanor och bensinstationer är typiska områden för f...
   Län och kommun: Örebro län, Örebro
   Bransch: Energilagring, Marksanering, Avloppsrening
  • Tjänsteföretag
   Miljöbolaget i Svealand AB erbjuder behandling och deposition av farligt industriellt avfall och förorenad jord. Förorenad jord renas genom exempelvis tvättning, värmebehandling och biologisk behandling innan deposition. Miljöbolaget bedriver också...
   Län och kommun: Värmlands län, Storfors
   Bransch: Marksanering, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag
   Nordlander och Co AB projekterar och levererar svensktillverkade solfångarsystem som ger värme och varmvatten för villor och offentliga byggnader. Nordlander och Co AB tillhandahåller också kompletta system eller komponenter, levererar pannor och a...
   Län och kommun: Kalmar län, Borgholm
   Bransch: Solenergi
  • Miljöteknikföretag
   Paxymer arbetar med en ny generation halogen-fria flamskydd helt fria från långlivade, giftiga och bio-ackumulerande ämnen (PBT). Paxymer arbetar idag med ett patenterat system för plastprodukter och har ett fullt utrustat lab och produktionsanläggn...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Avancerade material, Hållbar kemi
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Gila Control System skapar bättre klimat med lägre energikostnad. Gila Control System AB utvecklar och levererar styr- och övervakningsanläggningar för industrier, processer och fastigheter. Företaget erbjuder kompletta automationslösningar som skrä...
   Län och kommun: Kalmar län, Kalmar
   Bransch: Värme och kyla, Ventilation
  • Tjänsteföretag
   Kalmar Energi är Kalmarregionens ledande energiföretag med stark lokal närvaro. Kalmar Energi Värme AB erbjuder alla människor i Kalmar med omnejd en enkel och hållbar energitillvaro med el, fjärrvärme, vind, pellets, ved och energitjänster. 100 pr...
   Län och kommun: Kalmar län, Kalmar
   Bransch: Energilagring, Värme och kyla, Smarta elnät, Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Metix AB har produkter som underlättar och ger möjlighet till förbättring inom dataloggrar, automation, energioptimering och egenkontroll. Metix erbjuder kunder i Norden dataloggrar, produkter för egenkontroll och energioptimering, mätteknik och au...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Alingsås
   Bransch: Energilagring, Värme och kyla, Belysning, Ventilation, Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Miljöteknikföretag
   IV Produkt AB är en av Nordens ledande tillverkare av energieffektiva och miljöriktiga luftbehandlingsaggregat. Företaget använder sig av ett livscykelperspektiv när de utvecklar nya produkter, vilket per automatik sätter miljön i fokus och driver e...
   Län och kommun: Kronobergs län, Växjö
   Bransch: Fjärrvärme och fjärrkyla, Vindenergi
  • Miljöteknikföretag
   Sol och Energiteknik AB är specialiserade inom solvärme och energibesparingar och är en komplett solenergileverantör. Sol och Energiteknik erbjuder både vakuumrörsolfångare, plansolfångare, solceller, pannor, tankar och framförallt kompletta systeml...
   Län och kommun: Jönköpings län, Jönköping
   Bransch: Värme och kyla, Solenergi, Gröna byggnader
  • Miljöteknikföretag
   Svenska Textilfilter AB är specialiserade på utveckling och tillverkning av textila filter för stoftavskiljning, våtfiltrering och ventilation. Svenska Textilfilter (STF) gör alla typer av filterväskor, filterärmar och filteranslag för filteranlägg...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Mark
   Bransch: Luftkvalitet, Gröna byggnader
  • Tjänsteföretag
   VAP är ett småskaligt konsultföretag som arbetar inom branschen för väg- och vattenbyggnad. VAP VA-Projekt AB tillhandahåller ett brett spektrum av tjänster inom områdena mark, vatten och avlopp, väg, gata, landskap, miljö, geoteknik, mätning, kontr...
   Län och kommun: Örebro län, Örebro
   Bransch: Marksanering, Avloppsrening, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Zeotech designar och tillverkar system till industrier för rening av luft från lösningsmedel och andra kolväten. Zeotech AB bildades 1995 och arbetar med luftreningsteknik inom industrin. Företaget är en "know-how" verksamhet och är lokaliserade i f...
   Län och kommun: Skåne län, Burlöv
   Bransch: Luftkvalitet
  • Miljöteknikföretag
   Stamo Maskin AB är ett ledande företag inom blandning och omrörning med kontor och tillverkning i Västerås. Företaget har mer än 60 års erfarenhet i branschen. Stamo Maskin utvecklar, konstruerar och tillverkar högkvalitativa omrörare anpassade för ...
   Län och kommun: Västmanlands län, Västerås
   Bransch: Avloppsrening, Vattenrening, Avfallshantering
  • Miljöteknikföretag
   Euromekanik AB har sedan 1974 levererat utrustning och system till gas- och processindustrin. Med ett tekniskt kunnande, starka varumärken och god service vill företaget skapa långsiktiga relationer till sina kunder. Euromekanik utgår från ett syste...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Bioenergi, Bränslen och fordon
  • Miljöteknikföretag
   Pure Water Scandinavia AB projekterar, konstruerar, driftsätter och servar renvattenläggningar. Företaget skräddarsyr ekonomiskt effektiva anläggningar med lång livslängd för varje kunds behov. Pure Water Scandinavia AB (PWS) kunder finns i Sver...
   Län och kommun: Dalarnas län, Falun
   Bransch: Vattenrening
  • Miljöteknikföretag
   Cerlic Controls AB utvecklar, tillverkar och marknadsför instrument för mätning och övervakning av processparametrar för reningsverk, pappers- och cellulosaindustrin samt inom övrig processindustri. Cerlic Controls AB bidrar globalt till att begräns...
   Län och kommun: Stockholms län, Huddinge
   Bransch: Avloppsrening, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   SSPA Sweden är ett oberoende konsultföretag som tillhandahåller tjänster inom fartygsdesign och marina operationer. SSPA Sweden AB är inriktade på att utveckla effektiva, säkra och miljövänliga marina lösningar.
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Bränslen och fordon, Transportsystem
  • Tjänsteföretag
   Energibanken är ett konsultföretag som fokuserar på tillämpningar av solcellsteknik. Energibanken i Jättendal AB är Sveriges äldsta och enda renodlade oberoende solcellskonsult. Med mer än 30 års erfarenhet av solceller har företaget under lång tid ...
   Län och kommun: Gävleborgs län, Nordanstig
   Bransch: Solenergi
  • Tjänsteföretag
   Koucky och Partners AB är ett specialiserat konsultbolag med inriktning mot hållbar mobilitet och gränsområdet trafik och miljö. Grunden till verksamheten lades 1998 och företaget har sedan dess genomfört en lång rad uppdrag både i Sverige och inter...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Transportsystem
  • Miljöteknikföretag
   Plagazi ABs banbrytande teknik kan omvandla osorterat avfall till vätgas, syntesgas och andra värdefulla energibärare. Processen är mycket miljövänlig då förgasningen inte ger upphov till aska, miljöfarliga ämnen eller utsläpp till luft eller vatten...
   Län och kommun: Stockholms län, Lidingö
   Bransch: Avfallshantering
  • Tjänsteföretag
   CEC Design representerar mer än 25 års erfarenhet inom hållbart byggande och planering, anpassat till lokalt klimat, låg energiförbrukning och termisk komfort. CEC Design åtar sig uppdrag inom byggande och planering, särskilt datormodellering och si...
   Län och kommun: Blekinge län, Olofström
   Bransch: Gröna byggnader, Hållbar infrastruktur

  Registrera ditt företag

  Registrera ditt företag på Swedish Cleantech.

  Boka ett studiebesök

  EnviroSwedens website

  Enviroswedenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du boka besök på olika miljöteknik-
  anläggningar i hela landet.

  Vad är SymbioCity?

  SymbioCitys website

  Symbiocitylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster marknadsför svenskt kunnande inom hållbar stadsutveckling internationellt.