Search

Hitta företag

Filtrera sökningen

Företagstyp

Miljöteknikområde

  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   DEC Marine AB är specialiserat på konstruktion av SCR - Selective Catalytic Reduction - system för marina applikationer. DEC Marine tillhandahåller kompletta SCR (Selective Catalytic Reduction) system för minskning av skadliga utsläpp från tunga die...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Svenljunga
   Bransch: Luftkvalitet
  • Tjänsteföretag
   SDC erbjuder tjänster för insamling, hantering och presentation av biobränsleinformation för leverantörer, transportörer, energibolag och pelletsindustrier. SDC är Skogsnäringens IT-företag. Ett informationsnav när det gäller produktinformation, lag...
   Län och kommun: Västernorrlands län, Sundsvall
   Bransch: Bioenergi, Hållbart jord- och skogsbruk, Marksanering
  • Miljöteknikföretag
   Nanologica AB är ett världsledande svenskt materialutvecklingsföretag som skapar nanoporösa material för anvädning inom olika industrier. Nanologica AB bildades 2004 och företagets unika teknologi är baserad på nanoteknikforskning vid Stockholms uni...
   Län och kommun: Stockholms län, Södertälje
   Bransch: Avancerade material
  • Miljöteknikföretag
   Lindbergs Ventilation AB utvecklar, producerar och marknadsför luftfilter för lufthanteringsenheter. Lindbergs Ventilation är ett företag som specialiserat sig på att tillverka och sälja luftfilter till ventilationsanläggningar. Företaget förser bla...
   Län och kommun: Skåne län, Helsingborg
   Bransch: Ventilation, Gröna byggnader
  • Tjänsteföretag
   Artesia Grundvattenkonsult AB är ett företag som erbjuder professionella konsulttjänster inom grundvattenområdet. Artesia Grundvattenkonsult vill med verksamheten bidra till ekonomiskt och ekologiskt hållbara affärer hos privata och offentliga uppdr...
   Län och kommun: Stockholms län, Täby
   Bransch: Avloppsrening, Vattenrening
  • Tjänsteföretag
   Metron är en oberoende konsultfirma som fokuserar på byggnadsarbete. De erbjuder tekniska utredningar gällande miljöpåverkningar med fokus på vibrationer. Metron Miljökonsult AB är ett oberoende högteknologiskt konsultföretag inriktat på mark- och a...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Marksanering
  • Tjänsteföretag
   FmGeo AB är ett konsultföretag som specialiserar sig på mätningsteknik och geotekniska fältstudier samt miljöcertifiering av byggnader. Huvudsakliga arbetsområden är automatiska mätsystem såväl i design och utförande som i förvaltningsskede samt ink...
   Län och kommun: Skåne län, Malmö
   Bransch: Marksanering, Gröna byggnader
  • Miljöteknikföretag
   Jowa AB tillverkar miljörelaterad utrustning för sjöfartsindustrin. Jowa har under många decennier varit en pålitlig och tillförlitlig leverantör av teknisk miljöskyddsutrustning till sjöfartsindustrin. Företaget har en produktserie för behandling a...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Mölndal
   Bransch: Marinteknik, Avloppsrening, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Metlab Miljö AB erbjuder övervakningsutrustning för luftutsläpp och miljökonsulttjänster. Metlab är Skandinaviens ledande tillverkare av provtagningsutrustning, de är också ett utav Sveriges ledande luftlaboratorier med ackreditering för de vanligas...
   Län och kommun: Uppsala län, Enköping
   Bransch: Luftkvalitet
  • Tjänsteföretag
   Energy Opticon AB är ett mjukvaruföretag som skapar belastningsprognoser, energiproduktionsoptimering och verktyg för elhandel för energiföretag. Energy Opticon AB erbjuder en IT-lösning, programvaran Energy Optima 3. Programvaran är ett unik...
   Län och kommun: Skåne län, Lund
   Bransch: Smarta elnät
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Boliden Bergsöe AB är ett återvinningsföretag, som återvinner tenn och använda blybatterier från hela Norden. Blysmältverket Bergsöe är en av Europas största återvinnare av förbrukade blybatterier och Nordens enda sekundära smältverk för bly. Huvudp...
   Län och kommun: Skåne län, Landskrona
   Bransch: Återvinning
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Svensk Miljöteknik AB är ett företag som står för kostnadseffektiva avfallslösningar i Sverige och Norden. Svensk Miljötekniks avfallslösningar är moderna, miljöriktiga, flexibla, tidsbesparande och användarvänliga. Kostnadseffektiviserar avfallsha...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Avfallshantering
  • Tjänsteföretag
   Christer Nordström Arkitektkontor AB, CNA, är ett familjeägt företag med stort intresse för integrering av förnybar energi i sin arkitektur. Sedan 70-talet har företaget arbetat för att minska miljöförstörelsen genom att integrera solvärme och natu...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Solenergi, Gröna byggnader
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Pilotfish Networks utvecklar system som optimerar och hanterar komplex trådlös datakommunikation till och från mobila enheter. Pilotfish Networks AB har utvecklat ett system som hjälper till att reducera bränslekonsumtion och koldioxidutsläpp.
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Transportsystem
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Scanacon AB är ett företag som har över 30 års erfarenhet som leverantör av syrahanteringsutrustning. Scanacon erbjuder teknik och kunskapsbaserade lösningar för att maximera produktiviteten och minimera påfrestningarna på miljön. Med Scanacons prod...
   Län och kommun: Stockholms län, Sollentuna
   Bransch: Hållbar kemi
  • Miljöteknikföretag
   Witab utvecklar och installerar automatiserad avfallshantering för bostäder och industri. Witab AB utvecklar, tillverkar och marknadsför utrustning för hantering av avfall och återvinningsbart material. Företagets egna produkter marknadsförs under n...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Återvinning, Avfallshantering
  • Tjänsteföretag
   Ocab är rikstäckande inom sanering och avfuktning. De finns etablerade på 42 orter runt om i Sverige, från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ocab i Sundsvall AB utför tjänster inom sanering, rengöring, avfuktning och genomför olika typer av utrednin...
   Län och kommun: Västernorrlands län, Sundsvall
   Bransch: Luftkvalitet, Marksanering, Gröna byggnader
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   BAT Cofra är ett specialistföretag inom mark och grundvatten. BAT Cofra AB har lång erfarenhet och stort samlat kunnande inom mark och grundvatten. Med hjälp av denna know-how har företaget möjlighet att tillsammans med beställaren finna innovativa ...
   Län och kommun: Stockholms län, Vallentuna
   Bransch: Marksanering, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag
   Faltech AB tillverkar Salarollpump som är ett olje- och kemikaliesaneringssystem. Salarollpump används för bärgnings- och saneringsoperationer av trögflytande och förorenade medier på svårtillgängliga platser. Högt tryck Ett mycket starkt vakuum g...
   Län och kommun: Dalarnas län, Älvdalen
   Bransch: Marksanering, Marinteknik, Avloppsrening, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag
   Maskinflisning AB förädlar timmer, grenar, stubbar och träavfall åt klienter inom skogs- och träindustrin, biobränsleföretag och värmeverk i norra Europa. Maskinflisning startade sin verksamhet 1996. Företaget har sitt säte i Laxå. Maskinflisning ar...
   Län och kommun: Örebro län, Laxå
   Bransch: Bioenergi
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   A.B. Vindkraft startade sin verksamhet 1993, de arbetar med att marknadsföra, sälja och bygga vindkraftverk. A.B. Vindkraft arbetar oftast som totalentreprenör vid uppförandet av vindkraftanläggningar de ombesörjer markavtal, ansökan om bygglov, ko...
   Län och kommun: Skåne län, Trelleborg
   Bransch: Vindenergi
  • Miljöteknikföretag
   Ozone Tech Systems AB erbjuder intelligenta och innovativa lösningar för luft- och vattenbehandling. Genom att använda naturens egen reningsmetod har Ozone Tech Systems en miljövänlig och kostnadseffektiv teknik som är driftsäker för såväl små...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Ventilation, Luftkvalitet, Avloppsrening, Vattenrening
  • Tjänsteföretag
   Ponsab i Skåne AB är ett saneringsföretag som erbjuder ett brett sortiment av tjänster inom sanering. Ponsab arbetar främst inom brandsanering och förebyggande underhåll. Brandsanering sker oftast i intimt samarbete med berört försäkringsbolag, inom...
   Län och kommun: Skåne län, Malmö
   Bransch: Vindenergi, Avfallshantering
  • Miljöteknikföretag
   Swedac Acoustic AB är verksamma inom forskning, utveckling, industriella tjänster och tillverkning av bullerbekämpnings produkter. Swedac Acoustics ljudreducerande produkter används inom områden som industri, fordon, byggnad, fartyg och offshore...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Fjärrvärme och fjärrkyla, Vindenergi, Gröna byggnader, Bränslen och fordon
  • Miljöteknikföretag
   Geotech AB utvecklar, tillverkar och marknadsför ett stort produktsortiment inom geoteknisk fältutrustning. Med egen produktion av större delen av Geotechs produktsortiment kan företaget säkerställa produktkvalitén genom hela flödet från idé och de...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Marksanering, Vattenrening

  Registrera ditt företag

  Registrera ditt företag på Swedish Cleantech.

  Boka ett studiebesök

  EnviroSwedens website

  Enviroswedenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du boka besök på olika miljöteknik-
  anläggningar i hela landet.

  Vad är SymbioCity?

  SymbioCitys website

  Symbiocitylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster marknadsför svenskt kunnande inom hållbar stadsutveckling internationellt.