Search

Hitta företag

Filtrera sökningen

Företagstyp

Miljöteknikområde

  • Tjänsteföretag
   Renova är ett avfallshanterings- och återvinningsföretag som är operativa i västra Sverige och har lösningar för hela återvinningskedjan, från rådgivning och hämtning, till behandling av avfall. Renova AB hämtar, transporterar och tar tillvara allt...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Återvinning, Avfallshantering
  • Miljöteknikföretag
   Presona har lång erfarenhet av komprimeringsutrustning, tillverkar helautomatiska balpressar, komprimatorer och sorteringsanläggningar för avfallshantering vilket underlättar hantering och transport. Presona ABs utrustning hanterar olika slags mate...
   Län och kommun: Skåne län, Tomelilla
   Bransch: Återvinning, Avfallshantering
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Disab Tella AB arbetar med att förbättra arbetsmiljön inom industrin. Det handlar främst om att hålla damm och materialspill borta från arbetsplatser. Disab-koncernen erbjuder kostnadseffektiva lösningar för företag som bland annat hanterar våta e...
   Län och kommun: Stockholms län, Vallentuna
   Bransch: Återvinning, Avfallshantering
  • Miljöteknikföretag
   Marinfloc AB levererar vattenreningslösningar till fartyg och offshore enheter. Marinfloc använder bara komponenter och material av högsta kvalitet. Marinfloc AB är ledande inom innovativa system för behandling av avloppsvatten på fartyg och offshor...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Orust
   Bransch: Marinteknik, Avloppsrening, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   2MA Technology AB erbjuder ISA, intelligent stöd för anpassning av hastighet. ISA är en fordonsdatalösning som hjälper föraren att hålla hastigheten. När en personbil kör 100 kilometer i timmen istället för 90 kilometer i timmen ökar bränsleförbruk...
   Län och kommun: Västernorrlands län, Härnösand
   Bransch: Transportsystem
  • Tjänsteföretag
   Altea AB erbjuder kvalificerade konsulttjänster och utbildningar inom kemikalier för att företaget skall kunna möta dagens krav för miljö och arbetsmiljö. Altea arbetar med enskilda företag, koncerner samt nätverk med små och medelstora företag inom...
   Län och kommun: Östergötlands län, Linköping
   Bransch: Hållbar kemi
  • Miljöteknikföretag
   EOL Ventsystem AB erbjuder ventilationssystem tillsammans med expertis för uträkningar och design av ventilationsutrustning. Företaget är den största leverantören av underjordiska fläktar till världens största järngruva. EOL Ventsystem levererar kom...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Ulricehamn
   Bransch: Ventilation
  • Miljöteknikföretag
   PellBri tillverkar och marknadsför pellets och briketter. PellBri AB bildades 2003 efter att Åke Nilssons Träsvarveri hade sålt sin verksamhet till Rögle Tröskeln. Sedan dess har företaget tillverkat pellets och briketter. Detta gör de i anslutning ...
   Län och kommun: Skåne län, Örkelljunga
   Bransch: Bioenergi
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Hulteberg Chemistry and Engineering AB är ett företag verksamt inom energi- och miljösektorn. Hulteberg Chemistry and Engineering AB ligger i Malmö där både kontor och laboratorielokaler är belägen. Bolagets verksamhet omfattar tre allmänna kategori...
   Län och kommun: Skånes län, Malmö
   Bransch: Bioenergi, Hållbar kemi, Bränslen och fordon
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   EBmetoden har energieffektiviserat fastigheter i över 30 år. Det är en enkel och bestående metod för injustering av system med vattenburen värme/kyla. EBmetoden skapades 1980 av Egon Johansson och Bengt Hansson som samtidigt startade företaget EB Vä...
   Län och kommun: Skåne län, Sjöbo
   Bransch: Värme och kyla, Gröna byggnader
  • Miljöteknikföretag
   Bevent Rasch AB utvecklar kontinuerligt nya produkter för ventilationsmarknaden. Bevent Rasch absorberar och omvandlar nya regler, nya synpunkter på vikten av att spara energi och andra industriella trender, till väl beprövade, funktionellt korrekta...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Borås
   Bransch: Ventilation
  • Miljöteknikföretag
   INEX Internationell Exergys lösning är kundanpassad och består huvudsakligen av patenterade spillvattenvärmeväxlare som kan kopplas på befintliga system eller nybyggen. INEX internationell Exergy ABs lösning sparar energi genom att förvärma ingående...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Värme och kyla, Ventilation, Gröna byggnader
  • Miljöteknikföretag
   Geogen Produktion AB startades år 1990, och byggde en anläggning för värmebehandling av organiskt material för att driva produktion och testning på en stor skala. Float Absorb är en värmebehandlad naturprodukt utan kemiska tillsatser. Produkten flyt...
   Län och kommun: Norrbottens län, Piteå
   Bransch: Marksanering, Vattenrening
  • Tjänsteföretag
   Swerea SICOMP AB är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom materialområdet polymera fiberkompositer. Swerea SICOMP AB erbjuder forskning, utvecklingsarbeten och utbildning i en internationell miljö. Till förfogande har företaget spetskompet...
   Län och kommun: Norrbottens län, Piteå
   Bransch: Avancerade material, Hållbar kemi
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Energikontroll Södertörn AB är ett företag som erbjuder energibesparingslösningar för byggnader och industrier. Energikontroll Södertörn har energieffektivisering som affärsidé och har över 35 års erfarenhet av konstruktion och installation av styrs...
   Län och kommun: Västra Götaland, Töreboda
   Bransch: Värme och kyla, Ventilation
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   GreenExergy AB är ett företag som arbetar med att utveckla, marknadsföra och leverera tekniska lösningar för produktion av hållbar energi. GreenExergy huvudsakliga fokus ligger på att leverera tekniska lösningar för produktion av bioenergi från sko...
   Län och kommun: Västerbottens län, Skellefteå
   Bransch: Bioenergi
  • Tjänsteföretag
   Miljöassistans i Norden AB är ett konsultföretag inom miljö. Företaget arbetar primärt med små och medelstora industrier. Miljöassistans Norden är ett personalägt fristående konsultföretag med inriktning mot medelstora och mindre industriers behov a...
   Län och kommun: Skåne län, Hässleholm
   Bransch: Gröna byggnader
  • Tjänsteföretag
   Naturcentrum AB är ett miljökonsultföretag som fokuserar på miljö och naturvård. Naturcentrum vill verka för ett samhälle där utvecklingen bygger på långsiktig ekologisk hållbarhet. Naturcentrum AB genomför och organiserar olika typer av kurser och ...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Stenungsund
   Bransch: Hållbart jord- och skogsbruk, Luftkvalitet, Marksanering, Avloppsrening, Vattenrening
  • Tjänsteföretag
   Atrax Energi och Miljö AB utför konsultuppdrag inom energi, miljö och projektledning. Atrax Energi och Miljö har en bred kompetens inom miljöområdet. De erbjuder företag hjälp med tillståndsärenden och miljökonsekvensbeskrivningar för bland annat vä...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Vindenergi, Hållbar infrastruktur, Transportsystem
  • Tjänsteföretag
   Pehrsco AB är ett teknikkonsultföretag som fokuserar på miljö- och konstruktionsteknik. Pehrsco AB är ett personalägt företag med erfarna och högt motiverade konsulter som ständigt utvecklas i sitt arbete. Därför kan kunderna vara säkra på att Pehrs...
   Län och kommun: Kronobergs län, Växjö
   Bransch: Vindenergi, Gröna byggnader
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Recirk Recirkulation erbjuder effektiva miljöanpassade system för behandling av emissioner i vatten och luft. Recirk Recirkulation AB tillhandahåller ett antal effektiva komponenter och systemlösningar för rening av emissioner till luft och vatten s...
   Län och kommun: Skåne län, Perstorp
   Bransch: Luftkvalitet, Marksanering, Avloppsrening, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag
   Borö pannan AB är en expanderande industrikoncern som utvecklar och tillverkar ett brett sortiment av främst värmeprodukter. Koncernen har sitt huvudkontor i Kalix där Borö pannan tillverkar ackumulatortankar och varmvattenberedare för värmeinlagrin...
   Län och kommun: Norrbottens län, Kalix
   Bransch: Energilagring, Värme och kyla, Solenergi
  • Tjänsteföretag
   Anjobygg AB är ett byggföretag specialiserade inom industri, avloppsreningsverk och badanläggningar. Anjobygg är ett specialistföretag inom NCC där ett gemensamt engagemang ger en stark effekt vad gäller erfarenhets- och kompetensöverföring inom NCC...
   Län och kommun: Hallands län, Halmstad
   Bransch: Avloppsrening, Vattenrening
  • Tjänsteföretag
   FLK Sverige AB är ett konsultföretag som fokuserar på uppvärmning, ventilation, sanitet, gas, miljö och kylning samt byggnadsautomation. Som tekniskt konsultföretag är företagets största möjlighet att minska miljöstörningar genom att föreslå miljör...
   Län och kommun: Kronobergs län, Växjö
   Bransch: Värme och kyla, Ventilation, Bioenergi, Fjärrvärme och fjärrkyla, Gröna byggnader
  • Tjänsteföretag
   Alsa Kraft Värme Konsult AB erbjuder konsulttjänster inom energilösningar i nära samarbete med kunden. Alsa Kraft Värme Konsult arbetar med tekniska och ekonomiska utredningar. Uppdragsgivaren får efter utredningen ett beslutsunderlag för dellösning...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Värme och kyla, Smarta elnät, Bioenergi

  Registrera ditt företag

  Registrera ditt företag på Swedish Cleantech.

  Boka ett studiebesök

  EnviroSwedens website

  Enviroswedenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du boka besök på olika miljöteknik-
  anläggningar i hela landet.

  Vad är SymbioCity?

  SymbioCitys website

  Symbiocitylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster marknadsför svenskt kunnande inom hållbar stadsutveckling internationellt.