Search

Hitta företag

Filtrera sökningen

Företagstyp

Miljöteknikområde

  • Tjänsteföretag
   Atrax Energi och Miljö AB utför konsultuppdrag inom energi, miljö och projektledning. Atrax Energi och Miljö har en bred kompetens inom miljöområdet. De erbjuder företag hjälp med tillståndsärenden och miljökonsekvensbeskrivningar för bland annat vä...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Vindenergi, Hållbar infrastruktur, Transportsystem
  • Tjänsteföretag
   Pehrsco AB är ett teknikkonsultföretag som fokuserar på miljö- och konstruktionsteknik. Pehrsco AB är ett personalägt företag med erfarna och högt motiverade konsulter som ständigt utvecklas i sitt arbete. Därför kan kunderna vara säkra på att Pehrs...
   Län och kommun: Kronobergs län, Växjö
   Bransch: Vindenergi, Gröna byggnader
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Recirk Recirkulation erbjuder effektiva miljöanpassade system för behandling av emissioner i vatten och luft. Recirk Recirkulation AB tillhandahåller ett antal effektiva komponenter och systemlösningar för rening av emissioner till luft och vatten s...
   Län och kommun: Skåne län, Perstorp
   Bransch: Luftkvalitet, Marksanering, Avloppsrening, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag
   Borö pannan AB är en expanderande industrikoncern som utvecklar och tillverkar ett brett sortiment av främst värmeprodukter. Koncernen har sitt huvudkontor i Kalix där Borö pannan tillverkar ackumulatortankar och varmvattenberedare för värmeinlagrin...
   Län och kommun: Norrbottens län, Kalix
   Bransch: Energilagring, Värme och kyla, Solenergi
  • Tjänsteföretag
   Anjobygg AB är ett byggföretag specialiserade inom industri, avloppsreningsverk och badanläggningar. Anjobygg är ett specialistföretag inom NCC där ett gemensamt engagemang ger en stark effekt vad gäller erfarenhets- och kompetensöverföring inom NCC...
   Län och kommun: Hallands län, Halmstad
   Bransch: Avloppsrening, Vattenrening
  • Tjänsteföretag
   FLK Sverige AB är ett konsultföretag som fokuserar på uppvärmning, ventilation, sanitet, gas, miljö och kylning samt byggnadsautomation. Som tekniskt konsultföretag är företagets största möjlighet att minska miljöstörningar genom att föreslå miljör...
   Län och kommun: Kronobergs län, Växjö
   Bransch: Värme och kyla, Ventilation, Bioenergi, Fjärrvärme och fjärrkyla, Gröna byggnader
  • Tjänsteföretag
   Alsa Kraft Värme Konsult AB erbjuder konsulttjänster inom energilösningar i nära samarbete med kunden. Alsa Kraft Värme Konsult arbetar med tekniska och ekonomiska utredningar. Uppdragsgivaren får efter utredningen ett beslutsunderlag för dellösning...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Värme och kyla, Smarta elnät, Bioenergi
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   DEC Marine AB är specialiserat på konstruktion av SCR - Selective Catalytic Reduction - system för marina applikationer. DEC Marine tillhandahåller kompletta SCR (Selective Catalytic Reduction) system för minskning av skadliga utsläpp från tunga die...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Svenljunga
   Bransch: Luftkvalitet
  • Tjänsteföretag
   SDC erbjuder tjänster för insamling, hantering och presentation av biobränsleinformation för leverantörer, transportörer, energibolag och pelletsindustrier. SDC är Skogsnäringens IT-företag. Ett informationsnav när det gäller produktinformation, lag...
   Län och kommun: Västernorrlands län, Sundsvall
   Bransch: Bioenergi, Hållbart jord- och skogsbruk, Marksanering
  • Miljöteknikföretag
   Nanologica AB är ett världsledande svenskt materialutvecklingsföretag som skapar nanoporösa material för anvädning inom olika industrier. Nanologica AB bildades 2004 och företagets unika teknologi är baserad på nanoteknikforskning vid Stockholms uni...
   Län och kommun: Stockholms län, Södertälje
   Bransch: Avancerade material
  • Miljöteknikföretag
   Lindbergs Ventilation AB utvecklar, producerar och marknadsför luftfilter för lufthanteringsenheter. Lindbergs Ventilation är ett företag som specialiserat sig på att tillverka och sälja luftfilter till ventilationsanläggningar. Företaget förser bla...
   Län och kommun: Skåne län, Helsingborg
   Bransch: Ventilation, Gröna byggnader
  • Tjänsteföretag
   Artesia Grundvattenkonsult AB är ett företag som erbjuder professionella konsulttjänster inom grundvattenområdet. Artesia Grundvattenkonsult vill med verksamheten bidra till ekonomiskt och ekologiskt hållbara affärer hos privata och offentliga uppdr...
   Län och kommun: Stockholms län, Täby
   Bransch: Avloppsrening, Vattenrening
  • Tjänsteföretag
   Metron är en oberoende konsultfirma som fokuserar på byggnadsarbete. De erbjuder tekniska utredningar gällande miljöpåverkningar med fokus på vibrationer. Metron Miljökonsult AB är ett oberoende högteknologiskt konsultföretag inriktat på mark- och a...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Marksanering
  • Tjänsteföretag
   FmGeo AB är ett konsultföretag som specialiserar sig på mätningsteknik och geotekniska fältstudier samt miljöcertifiering av byggnader. Huvudsakliga arbetsområden är automatiska mätsystem såväl i design och utförande som i förvaltningsskede samt ink...
   Län och kommun: Skåne län, Malmö
   Bransch: Marksanering, Gröna byggnader
  • Miljöteknikföretag
   Jowa AB tillverkar miljörelaterad utrustning för sjöfartsindustrin. Jowa har under många decennier varit en pålitlig och tillförlitlig leverantör av teknisk miljöskyddsutrustning till sjöfartsindustrin. Företaget har en produktserie för behandling a...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Mölndal
   Bransch: Marinteknik, Avloppsrening, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Metlab Miljö AB erbjuder övervakningsutrustning för luftutsläpp och miljökonsulttjänster. Metlab är Skandinaviens ledande tillverkare av provtagningsutrustning, de är också ett utav Sveriges ledande luftlaboratorier med ackreditering för de vanligas...
   Län och kommun: Uppsala län, Enköping
   Bransch: Luftkvalitet
  • Tjänsteföretag
   Energy Opticon AB är ett mjukvaruföretag som skapar belastningsprognoser, energiproduktionsoptimering och verktyg för elhandel för energiföretag. Energy Opticon AB erbjuder en IT-lösning, programvaran Energy Optima 3. Programvaran är ett unik...
   Län och kommun: Skåne län, Lund
   Bransch: Smarta elnät
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Boliden Bergsöe AB är ett återvinningsföretag, som återvinner tenn och använda blybatterier från hela Norden. Blysmältverket Bergsöe är en av Europas största återvinnare av förbrukade blybatterier och Nordens enda sekundära smältverk för bly. Huvudp...
   Län och kommun: Skåne län, Landskrona
   Bransch: Återvinning
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Svensk Miljöteknik AB är ett företag som står för kostnadseffektiva avfallslösningar i Sverige och Norden. Svensk Miljötekniks avfallslösningar är moderna, miljöriktiga, flexibla, tidsbesparande och användarvänliga. Kostnadseffektiviserar avfallsha...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Avfallshantering
  • Tjänsteföretag
   Christer Nordström Arkitektkontor AB, CNA, är ett familjeägt företag med stort intresse för integrering av förnybar energi i sin arkitektur. Sedan 70-talet har företaget arbetat för att minska miljöförstörelsen genom att integrera solvärme och natu...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Solenergi, Gröna byggnader
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Pilotfish Networks utvecklar system som optimerar och hanterar komplex trådlös datakommunikation till och från mobila enheter. Pilotfish Networks AB har utvecklat ett system som hjälper till att reducera bränslekonsumtion och koldioxidutsläpp.
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Transportsystem
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Scanacon AB är ett företag som har över 30 års erfarenhet som leverantör av syrahanteringsutrustning. Scanacon erbjuder teknik och kunskapsbaserade lösningar för att maximera produktiviteten och minimera påfrestningarna på miljön. Med Scanacons prod...
   Län och kommun: Stockholms län, Sollentuna
   Bransch: Hållbar kemi
  • Miljöteknikföretag
   Witab utvecklar och installerar automatiserad avfallshantering för bostäder och industri. Witab AB utvecklar, tillverkar och marknadsför utrustning för hantering av avfall och återvinningsbart material. Företagets egna produkter marknadsförs under n...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Återvinning, Avfallshantering
  • Tjänsteföretag
   Ocab är rikstäckande inom sanering och avfuktning. De finns etablerade på 42 orter runt om i Sverige, från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ocab i Sundsvall AB utför tjänster inom sanering, rengöring, avfuktning och genomför olika typer av utrednin...
   Län och kommun: Västernorrlands län, Sundsvall
   Bransch: Luftkvalitet, Marksanering, Gröna byggnader
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   BAT Cofra är ett specialistföretag inom mark och grundvatten. BAT Cofra AB har lång erfarenhet och stort samlat kunnande inom mark och grundvatten. Med hjälp av denna know-how har företaget möjlighet att tillsammans med beställaren finna innovativa ...
   Län och kommun: Stockholms län, Vallentuna
   Bransch: Marksanering, Vattenrening

  Registrera ditt företag

  Registrera ditt företag på Swedish Cleantech.

  Boka ett studiebesök

  EnviroSwedens website

  Enviroswedenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du boka besök på olika miljöteknik-
  anläggningar i hela landet.

  Vad är SymbioCity?

  SymbioCitys website

  Symbiocitylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster marknadsför svenskt kunnande inom hållbar stadsutveckling internationellt.