Search

Hitta företag

Filtrera sökningen

Företagstyp

Miljöteknikområde

  • Miljöteknikföretag
   Firefly AB är ett svenskt världsledande brandsäkerhetsföretag som utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska system som upptäcker och minimerar risken för bränder och dammexplosioner. Med produkter som täcker allt från gnistdetektering och f...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Bioenergi, Återvinning
  • Tjänsteföretag
   Off2off hjälper genom sin molnbaserade förmedlingstjänst stora organisationer att synliggöra sitt funktionella överskott, saker som är för bra för att kastas, på en kundanpassad portal. Genom att Off2off synliggör detta så kan även matchning ske mel...
   Län och kommun: Värmlands län, Karlstad
   Bransch: Återvinning, Avfallshantering
  • Miljöteknikföretag
   Solvatten har utvecklat en patenterad och bärbar behållare, som med hjälp av solljuset renar förorenat vatten från mikroorganismer, som orsakar vattenburna sjukdomar. Solvatten ABs lösning hjälper människor att smidigt få tillgång till rent dricksv...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Solenergi, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Vilokan erbjuder en modern reningsteknik och slutna system för industriell hantering av avloppsvatten, så som lösningsmedel för återvinning samt återcirkulerande processvätskor. Vilokan Sweden sätter sig alltid in i grundproblemet och ifrågasätter f...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Strömstad
   Bransch: Avloppsrening, Återvinning, Avfallshantering
  • Miljöteknikföretag
   Watreco levererar effektiva lösningar vid inblandning och avgasning av luft i vatten. Processen ger ett ökat värde för miljön till följd av energibesparingar. Watrecos fokus ligger på att leverera energibesparande och hållbara lösningar till marknad...
   Län och kommun: Skåne län, Malmö
   Bransch: Luftkvalitet, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   SITA erbjuder en rad tjänster och produkter inom återvinning och avfallshantering. Företagets främsta mål är att återvinna så mycket som möjligt. För att uppnå detta ser SITA Sverige AB till hela avfallskedjan och optimerar hanteringen så långt det...
   Län och kommun: Skåne län, Ängelholm
   Bransch: Marksanering, Återvinning, Avfallshantering
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Fortum är ett ledande energiföretag i Skandinavien och på den baltiska marknaden. Det grundläggande syftet för Fortums verksamhet är att skapa energi som gör livet bättre i dag och för kommande generationer. Fortum’s verksamhet omfattar produktion, ...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Värme och kyla, Fjärrvärme och fjärrkyla, Vatten och vågkraft, Solenergi, Vindenergi
  • Miljöteknikföretag
   Seabased tillverkar och levererar kompletta system för att generera elektrisk energi från vågor med vågkraftsaggregat som har en effekt på 10-100 kilowatt. Seabased ABs verksamhet sträcker sig från industriell forskning och utveckling till produktio...
   Län och kommun: Uppsala län, Uppsala
   Bransch: Vatten och vågkraft
  • Miljöteknikföretag
   NIBE Energy Systems är Nordens största tillverkare av villavärmeprodukter, är störst i Europa inom huvudområdet värmepumpar samt har en ledande position i norra Europa inom varmvattenberedare. NIBE AB erbjuder bergvärmepumpar, luftvärmepumpar, venti...
   Län och kommun: Kronobergs län, Markaryd
   Bransch: Energilagring, Värme och kyla
  • Tjänsteföretag
   Chemiclean utvecklar och marknadsför metoder för behandling och filtrering av vatten i värme-och kylsystem. Tillsammans med sina metoder för rengöring av värmepannor, kyl-kondensorer och torn, varmvattenberedare, batterier och andra system, får der...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Värme och kyla, Gröna byggnader
  • Miljöteknikföretag
   Alvenius Industrier erbjuder rörsystem som kombinerar låg vikt med hög korrosionsresistans och snabb sammansättning. Alvenius Industrier ABs rörsystem är en kostnadseffektiv lösning som används inom bland annat gruvnäringen, snötillverkning och indu...
   Län och kommun: Södermanlands län, Eskilstuna
   Bransch: Värme och kyla, Fjärrvärme och fjärrkyla, Avloppsrening, Vattenrening
  • Tjänsteföretag
   Svensk Vattenavläsning erbjuder kommuner, energi- och renhållningsföretag effektiva lösningar för att underlätta kommunikationen med kunder och administreringen av vattenmätare och avfallskärl. Svensk Vattenavläsning AB erbjuder kostnadseffektiva tj...
   Län och kommun: Hallands län, Halmstad
   Bransch: Avloppsrening, Vattenrening, Återvinning
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Simris Alg är ett prisbelönat pionjärföretag på Österlen som odlar alger och tillverkar marin omega-3 EPA och DHA som överlägset och hållbart alternativ till fiskolja, i en innovationsbaserad odlingsprocess. Omega-3 är en global och snabbväxande glo...
   Län och kommun: Skåne län, Simrishamn
   Bransch: Hållbart jord- och skogsbruk, Hållbar kemi
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Recond Concept är ett förbättringskoncept som avlägsnar föroreningar i energibärande system. Redan vid en millimetertjock beläggning skapas ett kraftigt energibortfall och utsläppen av CO2 ökar. Alla processystem brottas med denna problembild, ju lä...
   Län och kommun: Västernorrlands län, Ånge
   Bransch: Värme och kyla, Fjärrvärme och fjärrkyla, Vatten och vågkraft, Vattenrening, Hållbar kemi
  • Miljöteknikföretag
   Effectas strävan är att utveckla och tillverka så underhållsfria produkter som möjligt, samtidigt som de ger kunden ett tryggt och miljövänligt värmesystem. Effecta AB är en svensk familjetradition som startade 1982 och har sedan dess levererat prod...
   Län och kommun: Blekinge län, Kungsbacka
   Bransch: Värme och kyla, Bioenergi, Solenergi
  • Tjänsteföretag
   NODA förser energibolag och fastighetsbolag med intelligenta energisystem för optimering och effektivisering av energibehovet. NODA Intelligent Systems AB startades våren 2005 som ett spin-off företag från internationell tvärvetenskaplig forskning...
   Län och kommun: Blekinge län, Karlshamn
   Bransch: Värme och kyla, Smarta elnät, Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Miljöteknikföretag
   Aluwave har snabbt etablerat sig som en ledande leverantör av kundanpassade moduler och system baserat på lysdioder, LED. Aluwave erbjuder allt från nödvändiga komponenter, såsom LED-modul, kraftlösning, optik, styrning och mekanikdesign för värmea...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Mölndal
   Bransch: Belysning
  • Tjänsteföretag
   OX2 Wind tillgängliggör hållbara energilösningar. Detta görs idag genom att utveckla, bygga, äga, sälja och förvalta vindkraftsanläggningar med god totalavkastning och högt ställda miljökrav. Genom sin långvariga närvaro på marknaden sedan början p...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Vindenergi
  • Tjänsteföretag
   Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning. Opconkoncernens affärsområde Renewable Energy arbetar med framställning av el ur spi...
   Län och kommun: Stockholms län, Nacka
   Bransch: Bioenergi
  • Miljöteknikföretag
   Sol Voltaics utvecklar avancerade material för solenergisektorn. Materialen Sol Voltaics utvecklar är GaAs nanotrådar som möjliggör att befintliga solpaneltillverkare dramatiskt kan förbättra effektiviteten på sina solceller och minska LCOE. Företag...
   Län och kommun: Skåne län, Lund
   Bransch: Solenergi, Avancerade material
  • Tjänsteföretag
   Fortum Recycling and Waste Solutions är ett nordiskt återvinningsbolag som erbjuder tjänster inom miljövård och materialeffektivitet. Vårt mål är att spara in på naturresurser och främja en cirkulär ekonomi. Vi förbättrar material- och energieffekti...
   Län och kommun: Örebro län, Kumla
   Bransch: Fjärrvärme och fjärrkyla, Marksanering, Avloppsrening, Återvinning, Avfallshantering, Gröna byggnader
  • Miljöteknikföretag
   Alnarp Cleanwater Technology har utvecklat ett biologiskt, kretsloppsbaserat system, ACT Natural™, för rening av enskilda avlopp. Alnarp Cleanwater Technology ABs system använder inga fällningskemikalier och har en unik slamnedbrytningsfunktion som...
   Län och kommun: Skåne län, Lomma
   Bransch: Avloppsrening, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Boatwasher Sweden AB levererar ett helhetskoncept för mekanisk rengöring av båtbottnar som ersätter användningen av giftiga båtbottenfärger. Konceptet består av tre delar: Metod som gör båtlivet miljövänligare, bekvämare och billigare för båtäga...
   Län och kommun: Stockholms län, Nacka
   Bransch: Marinteknik, Vattenrening
  • Tjänsteföretag
   Hifab International arbetar som oberoende projektledare och med projektledning i både Sverige och internationellt. Hifab leder projekt inom områdena för infrastruktur, stads- och landsbygdsutveckling, miljöteknik, institutionell utveckling, utbil...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Gröna byggnader, Hållbar infrastruktur, Transportsystem
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Kemira Kemi erbjuder expertis och skräddarsydda kombinationer av kemikalier för vattenintensiva industrier. Kemira Kemi AB bedriver ett aktivt utvecklingsarbete där de tar fram produkter och processer som tar hänsyn till miljön. De senaste åren har ...
   Län och kommun: Skåne län, Helsingborg
   Bransch: Hållbar kemi

  Registrera ditt företag

  Registrera ditt företag på Swedish Cleantech.

  Boka ett studiebesök

  EnviroSwedens website

  Enviroswedenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du boka besök på olika miljöteknik-
  anläggningar i hela landet.

  Vad är SymbioCity?

  SymbioCitys website

  Symbiocitylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster marknadsför svenskt kunnande inom hållbar stadsutveckling internationellt.