Search

Hitta företag

Filtrera sökningen

Företagstyp

Miljöteknikområde

  • Miljöteknikföretag
   Ferroamp Elektronik utvecklar och säljer innovativa lösningar för kraftelektronik och energilagring som optimerar energianvändning för kunder, fastighetsägare och nya aktörer som till exempel energitjänsteföretag. Produkterna baseras på Ferroamps kr...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Energilagring, Smarta elnät, Solenergi
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Metrum Sweden AB utvecklar och marknadsför smarta mätsystem för smarta elnät. Med hela världen som spelplan utvecklar Metrum nästa generations modulbaserade systemlösningar för mätning av energi, effekt och elkvalitet med fokus på störningar. Åtgär...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Energilagring, Smarta elnät, Vatten och vågkraft, Solenergi, Vindenergi, Marinteknik, Hållbar infrastruktur, Transportsystem
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Envac AB är ett svenskt företag med mer än 50 års erfarenhet inom automatiserad avfallshantering, och ett av de ledande miljöteknikföretagen i Sverige. Envac uppfann sopsugen, det vill säga vakuumteknik för avfallshantering, i början av 60-talet. Id...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Avfallshantering
  • Miljöteknikföretag
   MRT System International AB grundades 1979 och är idag världsledande inom system och utrustning för återvinning av kvicksilver ur avfall. Företaget har i nära samarbete med representanter från belysningsindustrin tagit fram lösningar och speciell...
   Län och kommun: Blekinge län, Karlskrona
   Bransch: Återvinning, Avfallshantering
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Malmberg är ett svenskt miljöteknikföretag inom biogas, geoenergi, vattenrening, borrning och miljöhantering. Malmberg AB grundades 1866 och är ett familjeföretag i femte generation som idag har omkring 145 anställda. Företaget utför uppdrag både på...
   Län och kommun: Skåne län, Kristianstad
   Bransch: Energilagring, Värme och kyla, Bioenergi, Avloppsrening, Vattenrening, Återvinning, Avfallshantering, Gröna byggnader
  • Miljöteknikföretag
   BioSystem är konsulter inom biologisk avfalls- och avloppsvattenbehandling. BioSystem AB har 37 års erfarenhet från projekt i 38 länder. Deras specialitet är projektering av biogasanläggningar.
   Län och kommun: Dalarnas län, Smedjebacken
   Bransch: Bioenergi, Hållbart jord- och skogsbruk, Avloppsrening, Avfallshantering, Bränslen och fordon
  • Miljöteknikföretag
   Josab International utvecklar och levererar vattenbehandlingssystem för ett flertal olika applikationsområden, exempelvis växthuskomplex och produktion av vatten tappat på flaska. Fokus ligger på att producera system som renar förorenat vatten så a...
   Län och kommun: Stockholms län, Nacka
   Bransch: Avloppsrening, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag
   3nine är ett svenskt teknikutvecklingsbolag som utvecklar lösningar för rening av processluft. Tekniken är baserad på centrifugalseparering och möjliggör en extremt hög reningsgrad i ett mycket kompakt format. Till skillnad från traditionella tekni...
   Län och kommun: Stockholms län, Nacka
   Bransch: Luftkvalitet, Avfallshantering
  • Miljöteknikföretag
   Cleanergy är världens ledande leverantör av Stirling baserade klimatvänliga energilösningar. Cleanergy AB har på kort tid blivit en av världens ledande utvecklare inom Stirling-tekniken. Företaget är idag väl rustat för att möta det internationella...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Bioenergi, Solenergi
  • Miljöteknikföretag
   Stena Renewable bidrar till förnyelsebar energiproduktion i Sverige genom investeringar i förnybar energi med fokus på vindkraft. Stena Renewable ABs investeringar är långsiktiga då företaget bygger för att själva äga och förvalta vindkraftanläggni...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Vindenergi
  • Miljöteknikföretag
   Neova AB ingår i den finska Vapo-koncernen, en av världens största producenter av bioenergi. Bland Neovas kunder återfinns såväl stora värmeverk och industrier, som villaägare. Genom varumärket Hasselfors Garden produceras och säljs även jordproduk...
   Län och kommun: Gävleborgs län, Hudiksvall
   Bransch: Bioenergi, Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Miljöteknikföretag
   Flexiwaggon utvecklar och säljer lastvagnar och reservdelar för tågtransporter. Företaget etablerades i Sverige år 2000 och har sitt säte i Östersund. Flexiwaggon ABs vagnar kan framföras i 120 kilometer per timme och ger stora kombinationsmöjlighe...
   Län och kommun: Jämtlands län, Östersund
   Bransch: Bränslen och fordon, Transportsystem
  • Tjänsteföretag
   Sunfleet Carsharing erbjuder bilpooler bestående av enbart miljöbilar. Företaget riktar sig mot privata kunder, företag och offentlig verksamhet. Sunfleet Carsharing AB finns representerade på 37 orter över hela Sverige. Effektivare än vanliga tjän...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Bränslen och fordon, Transportsystem
  • Miljöteknikföretag
   Alvarsson FormConsult har utvecklat en metod som kan minska andelen cement med 20 procent i betong med bibehållen styrka, en tätare yta, mindre andel sprickor och en längre brukandetid av konstruktionen. Alvarsson FormConsult AB har idag ett koncep...
   Län och kommun: Stockholms län, Huddinge
   Bransch: Gröna byggnader, Hållbar infrastruktur, Avancerade material
  • Miljöteknikföretag
   SaltX Technology är ett svenskt innovationsföretag som har utvecklat och patenterat en banbrytande teknologi med vilken energi kan lagras i salt, för att sedan utvinnas i form av värme eller kyla. Teknologinom marknadsförs under varumärket SaltX™ mö...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Värme och kyla, Solenergi
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   ABB är den största leverantören av motorer och drivsystem till industrin, generatorer till vindkraftsbranschen samt kraftnät världen över. I Sverige har ABB cirka 9200 medarbetare och finns på 30 orter. Svenska ABB är en ledande leverantör av produk...
   Län och kommun: Västmanlands län, Västerås
   Bransch: Värme och kyla, Smarta elnät, Solenergi, Vindenergi, Avloppsrening, Vattenrening, Gröna byggnader, Hållbar infrastruktur
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Agroenergi producerar och säljer fasta biobränslen för uppvärmning och driver fjärrvärmeanläggningar runt om i Sverige. Agroenergi Neova Pellets AB är en del av Lantmännen-koncernen och har i över 25 år utvecklat teknisk kunskap i träbränsleprodukti...
   Län och kommun: Jönköpings län, Jönköping
   Bransch: Bioenergi, Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Miljöteknikföretag
   Veg Tech är ett av Sveriges ledande företag inom området vegetationsteknik, som handlar om att använda växter för att lösa tekniska problem. I mer än 25 år har Veg Tech AB utvecklat företaget med produkter och lösningar som ger nya möjligheter för e...
   Län och kommun: Kronobergs län, Alvesta
   Bransch: Vattenrening, Gröna byggnader
  • Miljöteknikföretag
   Opsis AB erbjuder system för att mäta luftkvalitet och emissioner samt för att kontrollera processer. Det förstnämnda innefattar system som mäter luftkvalitet i exempelvis stadskärnor och bostadsområden, emissionsmätningar innebär mer direkta mätni...
   Län och kommun: Skåne län, Lund
   Bransch: Luftkvalitet
  • Miljöteknikföretag
   S-Solar är ett svenskt världsledande solenergiföretag med lång erfarenhet av system och teknik för termisk solenergi, uppvärmning och kyla. S-Solar AB är en komplett leverantör av strips, absorbenter och solfångare. S-Solar är specialiserade på högt...
   Län och kommun: Östergötlands län, Finspång
   Bransch: Värme och kyla, Fjärrvärme och fjärrkyla, Solenergi, Gröna byggnader, Avancerade material, Hållbar kemi
  • Miljöteknikföretag
   Flexenclosure utvecklar telekomlösningar för mobiltelefoni. Deras teknikhus, E-site, driver basstationerna med hjälp av förnyelsebara energikällor. Genom ett intelligent styrsystem väljs energislag beroende på väder och klimat. Systemlösningarna är ...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Värme och kyla, Smarta elnät, Solenergi, Vindenergi
  • Miljöteknikföretag
   Aura Light är ett belysningsföretag. Företagets hållbara belysningslösningar gör att deras kunder kan minska kostnader, energiförbrukning och miljöpåverkan. Aura Light International AB är kända för lång livslängd, hög kvalitet och energibesparing. D...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Belysning, Gröna byggnader
  • Miljöteknikföretag
   PowerCell Sweden AB producerar bränslecellstackar som förvandlar vätgas till el utan att generera några andra restprodukter än vatten. PowerCell Swedens elgeneratorer är uppbyggda kring en bränslereformer och en bränslecellstack. Bränslereformern f...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Bränslen och fordon
  • Miljöteknikföretag
   OrganoClick tillverkar och tillhandahar ett sortiment av unika miljövänliga fiberbaserade material och kemiska sammansättningar. Dess användning sker främst inom de tre affärsområdena; Funktionellt trä, Funktionell ekotextil samt Fiberkompositer...
   Län och kommun: Stockholms län, Täby
   Bransch: Avancerade material, Hållbar kemi
  • Tjänsteföretag
   Whites expertis inkluderar arkitektur, stadsplanering, planering, landskapsskötsel, inredning, hållbarhet samt projektledning. White Arkitekter etablerades 1951 och är idag en av Skandinaviens ledande arkitektfirmor med runt 500 anställda i Sverige...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Gröna byggnader

  Registrera ditt företag

  Registrera ditt företag på Swedish Cleantech.

  Boka ett studiebesök

  EnviroSwedens website

  Enviroswedenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du boka besök på olika miljöteknik-
  anläggningar i hela landet.

  Vad är SymbioCity?

  SymbioCitys website

  Symbiocitylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster marknadsför svenskt kunnande inom hållbar stadsutveckling internationellt.