Search

Hitta företag

Filtrera sökningen

Företagstyp

Miljöteknikområde

  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Pilum är ett industriföretag med inriktning mot miljöteknik. Rening och hantering av vatten, vätskor och gaser är deras huvudsakliga verksamhetsområden. Pilum AB har två affärsområden, Rökgasrening med dotterbolagen Pilum Industrifilter AB samt Pilu...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Borås
   Bransch: Luftkvalitet, Vattenrening
  • Tjänsteföretag
   Sweco erbjuder konsulttjänster från expertråd vid planering och förstudier till integrerade tjänster inom design och projektgenomförande. De områden som Sweco tillhandahåller tjänster inom är; vattenrening och vattenförsörjning, uppsamling och b...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Energilagring, Värme och kyla, Smarta elnät, Ventilation, Bioenergi, Fjärrvärme och fjärrkyla, Vatten och vågkraft, Vindenergi, Avloppsrening, Vattenrening, Avfallshantering, Gröna byggnader, Hållbar infrastruktur
  • Tjänsteföretag
   OCO metoden™ är en ytrengöringsmetod som är utvecklad för användning inom kritiska miljöer som exempelvis klimatsystem. Metoden är helt fri från användning av vatten och kemikalier. Effekten av OCO Nordics ytrengöringsmetod påverkar direkt systemens...
   Län och kommun: Skåne län, Helsingborg
   Bransch: Värme och kyla
  • Miljöteknikföretag
   Airwatergreen är en svensk pionjär inom vatten- och fukthanteringsteknologi. Bolaget är idag verksamt inom fukthantering. Airwatergreens produkter baseras på den egenutvecklade teknologin Varmkondensering som har förmågan att avlägsna fukt från ...
   Län och kommun: Uppsala län, Uppsala
   Bransch: Värme och kyla, Ventilation, Luftkvalitet
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Eolus är Sveriges ledande fristående vindkraftprojektör. Affärsidén är att hitta blåsiga lägen där vindkraftverk kan byggas, om markägaren är intresserad. Därefter säljs de flesta av verken vidare till markägare, privatpersoner, ekonomiska förening...
   Län och kommun: Skåne län, Hässleholm
   Bransch: Vindenergi
  • Tjänsteföretag
   WSP Sverige är verksamma inom infrastruktur, kommunikationer, bostäder och företags projekt. WSP Sverige AB erbjuder allt från utredningar och analyser, mätningar och projektering till planering och ledning av projekt. Små som stora uppdrag, enkla ...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Energilagring, Värme och kyla, Bioenergi, Fjärrvärme och fjärrkyla, Vatten och vågkraft, Solenergi, Vindenergi, Luftkvalitet, Marksanering, Avloppsrening, Vattenrening, Avfallshantering, Gröna byggnader, Hållbar infrastruktur, Transportsystem
  • Tjänsteföretag
   Expektra erbjuder lösningar för effektivare energisystem. Företaget levererar realtidsinformation till nya områden, från mänskliga beslutsfattare till automatiserade applikationer i det smarta elnätet, och bidrar därmed till en hållbar teknikutveckli...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Energilagring, Värme och kyla, Smarta elnät, Ventilation, Solenergi, Vindenergi, Gröna byggnader, Hållbar infrastruktur
  • Miljöteknikföretag
   Ferroamp Elektronik utvecklar och säljer innovativa lösningar för kraftelektronik och energilagring som optimerar energianvändning för kunder, fastighetsägare och nya aktörer som till exempel energitjänsteföretag. Produkterna baseras på Ferroamps kr...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Energilagring, Smarta elnät, Solenergi
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Metrum Sweden AB utvecklar och marknadsför smarta mätsystem för smarta elnät. Med hela världen som spelplan utvecklar Metrum nästa generations modulbaserade systemlösningar för mätning av energi, effekt och elkvalitet med fokus på störningar. Åtgär...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Energilagring, Smarta elnät, Vatten och vågkraft, Solenergi, Vindenergi, Marinteknik, Hållbar infrastruktur, Transportsystem
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Envac AB är ett svenskt företag med mer än 50 års erfarenhet inom automatiserad avfallshantering, och ett av de ledande miljöteknikföretagen i Sverige. Envac uppfann sopsugen, det vill säga vakuumteknik för avfallshantering, i början av 60-talet. Id...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Avfallshantering
  • Miljöteknikföretag
   MRT System International AB grundades 1979 och är idag världsledande inom system och utrustning för återvinning av kvicksilver ur avfall. Företaget har i nära samarbete med representanter från belysningsindustrin tagit fram lösningar och speciell...
   Län och kommun: Blekinge län, Karlskrona
   Bransch: Återvinning, Avfallshantering
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Malmberg är ett svenskt miljöteknikföretag inom biogas, geoenergi, vattenrening, borrning och miljöhantering. Malmberg AB grundades 1866 och är ett familjeföretag i femte generation som idag har omkring 145 anställda. Företaget utför uppdrag både på...
   Län och kommun: Skåne län, Kristianstad
   Bransch: Energilagring, Värme och kyla, Bioenergi, Avloppsrening, Vattenrening, Återvinning, Avfallshantering, Gröna byggnader
  • Miljöteknikföretag
   BioSystem är konsulter inom biologisk avfalls- och avloppsvattenbehandling. BioSystem AB har 37 års erfarenhet från projekt i 38 länder. Deras specialitet är projektering av biogasanläggningar.
   Län och kommun: Dalarnas län, Smedjebacken
   Bransch: Bioenergi, Hållbart jord- och skogsbruk, Avloppsrening, Avfallshantering, Bränslen och fordon
  • Miljöteknikföretag
   Josab International utvecklar och levererar vattenbehandlingssystem för ett flertal olika applikationsområden, exempelvis växthuskomplex och produktion av vatten tappat på flaska. Fokus ligger på att producera system som renar förorenat vatten så a...
   Län och kommun: Stockholms län, Nacka
   Bransch: Avloppsrening, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag
   3nine är ett svenskt teknikutvecklingsbolag som utvecklar lösningar för rening av processluft. Tekniken är baserad på centrifugalseparering och möjliggör en extremt hög reningsgrad i ett mycket kompakt format. Till skillnad från traditionella tekni...
   Län och kommun: Stockholms län, Nacka
   Bransch: Luftkvalitet, Avfallshantering
  • Miljöteknikföretag
   Cleanergy är världens ledande leverantör av Stirling baserade klimatvänliga energilösningar. Cleanergy AB har på kort tid blivit en av världens ledande utvecklare inom Stirling-tekniken. Företaget är idag väl rustat för att möta det internationella...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Bioenergi, Solenergi
  • Miljöteknikföretag
   Stena Renewable bidrar till förnyelsebar energiproduktion i Sverige genom investeringar i förnybar energi med fokus på vindkraft. Stena Renewable ABs investeringar är långsiktiga då företaget bygger för att själva äga och förvalta vindkraftanläggni...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Vindenergi
  • Miljöteknikföretag
   Neova AB ingår i den finska Vapo-koncernen, en av världens största producenter av bioenergi. Bland Neovas kunder återfinns såväl stora värmeverk och industrier, som villaägare. Genom varumärket Hasselfors Garden produceras och säljs även jordproduk...
   Län och kommun: Gävleborgs län, Hudiksvall
   Bransch: Bioenergi, Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Miljöteknikföretag
   Flexiwaggon utvecklar och säljer lastvagnar och reservdelar för tågtransporter. Företaget etablerades i Sverige år 2000 och har sitt säte i Östersund. Flexiwaggon ABs vagnar kan framföras i 120 kilometer per timme och ger stora kombinationsmöjlighe...
   Län och kommun: Jämtlands län, Östersund
   Bransch: Bränslen och fordon, Transportsystem
  • Tjänsteföretag
   Sunfleet Carsharing erbjuder bilpooler bestående av enbart miljöbilar. Företaget riktar sig mot privata kunder, företag och offentlig verksamhet. Sunfleet Carsharing AB finns representerade på 37 orter över hela Sverige. Effektivare än vanliga tjän...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Bränslen och fordon, Transportsystem
  • Miljöteknikföretag
   Alvarsson FormConsult har utvecklat en metod som kan minska andelen cement med 20 procent i betong med bibehållen styrka, en tätare yta, mindre andel sprickor och en längre brukandetid av konstruktionen. Alvarsson FormConsult AB har idag ett koncep...
   Län och kommun: Stockholms län, Huddinge
   Bransch: Gröna byggnader, Hållbar infrastruktur, Avancerade material
  • Miljöteknikföretag
   SaltX Technology är ett svenskt innovationsföretag som har utvecklat och patenterat en banbrytande teknologi med vilken energi kan lagras i salt, för att sedan utvinnas i form av värme eller kyla. Teknologinom marknadsförs under varumärket SaltX™ mö...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Värme och kyla, Solenergi
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   ABB är den största leverantören av motorer och drivsystem till industrin, generatorer till vindkraftsbranschen samt kraftnät världen över. I Sverige har ABB cirka 9200 medarbetare och finns på 30 orter. Svenska ABB är en ledande leverantör av produk...
   Län och kommun: Västmanlands län, Västerås
   Bransch: Värme och kyla, Smarta elnät, Solenergi, Vindenergi, Avloppsrening, Vattenrening, Gröna byggnader, Hållbar infrastruktur
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Agroenergi producerar och säljer fasta biobränslen för uppvärmning och driver fjärrvärmeanläggningar runt om i Sverige. Agroenergi Neova Pellets AB är en del av Lantmännen-koncernen och har i över 25 år utvecklat teknisk kunskap i träbränsleprodukti...
   Län och kommun: Jönköpings län, Jönköping
   Bransch: Bioenergi, Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Miljöteknikföretag
   Veg Tech är ett av Sveriges ledande företag inom området vegetationsteknik, som handlar om att använda växter för att lösa tekniska problem. I mer än 25 år har Veg Tech AB utvecklat företaget med produkter och lösningar som ger nya möjligheter för e...
   Län och kommun: Kronobergs län, Alvesta
   Bransch: Vattenrening, Gröna byggnader

  Registrera ditt företag

  Registrera ditt företag på Swedish Cleantech.

  Boka ett studiebesök

  EnviroSwedens website

  Enviroswedenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du boka besök på olika miljöteknik-
  anläggningar i hela landet.

  Vad är SymbioCity?

  SymbioCitys website

  Symbiocitylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster marknadsför svenskt kunnande inom hållbar stadsutveckling internationellt.