Search

Hitta företag

Filtrera sökningen

Företagstyp

Miljöteknikområde

  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   NaturInvest erbjuder avfallshatering för fastigheter, byggföretag, skolor och sjukhus. NaturInvest AB har ett produktsortiment som täcker de flesta behoven inom avfallshantering.
   Län och kommun: Stockholms län, Lidingö
   Bransch: Återvinning, Avfallshantering
  • Miljöteknikföretag
   Evi Heat utvecklar, tillverkar och marknadsför värmepumpar. Evi Heat AB har tillverkat värmepumpar i över 10 års tid i Kungsängen utanför Stockholm, och är ett svenskt spjutspetsföretag inom värmeteknik. Solvärmepumpen revolutionerar Evi Heat säg...
   Län och kommun: Stockholms län, Upplands-Bro
   Bransch: Värme och kyla, Solenergi
  • Tjänsteföretag
   GraBe Miljö tillverkar skorsstenar och förbränningsgasledningar, samt genomför alla typer av arbete med metallplåt. GraBe Miljö AB bildades 1980 och har byggt ca 2000 anläggningar. De är ett teknologiföretag med fokus på entreprenader för luft- och ...
   Län och kommun: Västernorrlands län, Sundsvall
   Bransch: Vindenergi, Luftkvalitet
  • Tjänsteföretag
   Fr Ramström Vinds verksamhetsområde är allt från vindkraftsprojektering till iordningställande och drift av verken. Fr Ramström Vind AB startades 2005 med syfte att arrendera mark för att uppföra och långsiktigt äga vindkraftverk. Företaget är dotte...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Vindenergi
  • Tjänsteföretag
   Slitevind AB är ett vindkraftföretag som utvecklar, bygger och underhåller vindkraftanläggningar. Slitevind AB är ett vindkraftföretag med sitt säte på Gotland. De är ett av Sveriges äldsta vindkraftföretag som etablerades 1992 och är idag verksamt...
   Län och kommun: Gotlands län, Gotland
   Bransch: Vindenergi
  • Miljöteknikföretag
   Europafilter tillverkar och marknadsför oljeunderhållningssystem för industri-, offshore-, fartygs-, tunga fordons- och energisektorn. Europafilter ABs system för ultrarening av olja används för närvarande i många sektorer av industrin. Kunder finns...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Härryda
   Bransch: Värme och kyla, Vindenergi, Avfallshantering, Gröna byggnader
  • Miljöteknikföretag
   MCT Brattberg AB skyddar människor och egendom genom design, utveckling och tillverkning av kabel- och rörtätningar av mycket hög kvalité. MCT Brattbergs kabel- och rörtätningar används i högriskzoner till sjöss och på land, för att minimera risker...
   Län och kommun: Blekinge län, Karlskrona
   Bransch: Vindenergi, Marinteknik, Avloppsrening, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag
   Ocean Harvesting Technologies startades för att utveckla och kommersialisera en innovation inom vågkraftsteknik. Ocean Harvesting Technologies AB är ett privat företag som grundades 2007 i Karlskrona. Företaget startades för att utveckla och kommer...
   Län och kommun: Blekinge län, Karlskrona
   Bransch: Vatten och vågkraft
  • Miljöteknikföretag
   Novatek utvecklar och tillverkar filtersystem för kemiska, metallurgiska processanläggningar och industriella anläggningar för avloppsvattensrening. Novatek grundades 1981 och levererar numera sina produkter över hela världen. De skräddarsyr sina lö...
   Län och kommun: Stockholms län, Södertälje
   Bransch: Avloppsrening, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Bioteria utvecklar och marknadsför produkter och tjänster som innebär en kraftigt minskad påverkan på miljö, resursanvändning och sina kunders driftkostnad. Bioteria AB är bioteknik inom uthållig stadsutveckling och waste management och har utveckl...
   Län och kommun: Stockholms län, Täby
   Bransch: Avfallshantering
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Leif Åhl Verkstad utvecklar och marknadsför utrustning för rening av förorenat vatten, minireningsverk för enskilda avlopp och system för rening av hydraulolja direkt under pågående drift. Leif Åhl Verkstad AB grundades 1988. De konstruerar, tillver...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Lidköping
   Bransch: Avloppsrening, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag
   Anlagers uppfinning EffectiveNew används för att genom luftning av grundvatten avskilja bland annat järn och mangan. Processen är helt fri från kemikalier. Anlager bildades 2005 för att kommersialisera en uppfinning för att syresätta vatten genom lu...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Avloppsrening, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag
   Aquatron International kombinerar komforten och hygienen av ett WC-system med de ekologiska och miljömässiga egenskaperna hos ett bio-nedbrytande toalettsystem. De sex Aquatron standard systemen verkar genom att använda den inneboende kraften i spol...
   Län och kommun: Västmanlands län, Västerås
   Bransch: Avloppsrening, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag
   Biobact har utvecklat och marknadsför Bycobact, den miljövänliga växtnäringen och jordförbättringsmedlet. Biobact AB är ett svenskt familjeföretag. 30 års utvecklingsarbete ligger bakom det unika miljövänliga och KRAV godkända växtnäringen och jordf...
   Län och kommun: Norrbottens län, Luleå
   Bransch: Hållbart jord- och skogsbruk
  • Miljöteknikföretag
   Aqua-Q har utvecklat ett online realtidssystem med monitorering och provtagning, AQUATRACK®, för att snabbt upptäcka mikrobiella föroreningar i dricks­vatten och i renat avloppsvatten. Aqua-Q har specialiserat sig på kontroll av mikrobiella föroreni...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Vattenrening
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Aqua Processer tillhandahåller lösningar för avloppsvattenrening och har utvecklat en SBR-process som kallas Aqua Prim. Aqua Processer AB har över hundra anläggningar i drift i Sverige och Polen.
   Län och kommun: Stockholms län, Solna
   Bransch: Avloppsrening, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Trygg vattenrening! Aqua Invent leverera olika typer av vattenreningslösningar till hushåll, lantbruk och industri sedan 1980-talet. Vi ombesörjer vattenanalys för att offerera passande vattenfilter. I vårt utbud finns våra egentillverkade Enviro®...
   Län och kommun: Skåne län, Lomma
   Bransch: Vattenrening
  • Miljöteknikföretag
   Wc-dubbletten minskar miljöbelastningen samt reducerar användningen av kemikalier i reningsverken och i jordbruket. Wc-dubblettens konstruktion gör att upp till 59 liter rent vatten kan sparas per familj och dygn. Den kan anslutas till befintlig VA...
   Län och kommun: Jönköpings län, Aneby
   Bransch: Avloppsrening
  • Miljöteknikföretag
   Evergeen Solutions fokuserar på avloppsrening för såväl enskilda hushåll som större samhällen och industrier. Evergeen Solutions använder sig av beprövad patenterad teknik och produkter från etablerade aktörer runt om i världen. Deras minireningsver...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Avloppsrening, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag
   Familjeföretaget Separett grundades 1976 och är idag en av världens ledande tillverkare av urinseparerande toaletter. Deras väldesignade produkter uppfyller högt ställda krav på miljö, funktion och kvalitet. I över 30 år har Separett AB utformat va...
   Län och kommun: Jönköpings län, Värnamo
   Bransch: Vattenrening
  • Miljöteknikföretag
   Westmatric producerar skräddarsydda tvättsystem för tunga fordon. Renaren som används är oerhört effektiv med en reningsgrad på över 99 procent. Renaren tar bort föroreningar som till exempel oljeprodukter och tungmetaller och uppfyller Svenska Natu...
   Län och kommun: Värmlands län, Arvika
   Bransch: Avloppsrening, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag
   Zugol tillverkar och marknadsför ett miljövänligt och effektivt system för sanering vid spill av olja, bensin och andra kemikalier. Zugol är tillverkat av furubark, en ren förnyelsebar naturprodukt  från våra svenska skogar, utan tillsatser av några...
   Län och kommun: Dalarnas län, Falun
   Bransch: Marksanering, Avloppsrening, Avfallshantering
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Vretmaskin AB har sedan 1978 sålt och levererat utrustningar för vatten och avloppssektorn. Vretmaskin erbjuder sina kunder modern utrustning av hög kvalitet för effektiv service av ledningsnäten. Deras målsättning är att kontinuerligt finna nya lö...
   Län och kommun: Stockholms län, Sundbyberg
   Bransch: Avloppsrening, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag
   AquaTeq utvecklar, producerar och marknadsför utrustning för service av slamavskiljare. AquaTeq Sweden AB utvecklar, producerar och marknadsför även produkter för rengöring och underhåll av avloppsledningar såsom högtrycksspolnings-aggregat, kombib...
   Län och kommun: Kalmar län, Kalmar
   Bransch: Avloppsrening
  • Miljöteknikföretag
   Vivex utvecklar och tillverkar utrustningar för rening av processvätskor inom verkstadsindustrin. Vivex Separation AB erbjuder allt från kompakta mobila anläggningar till kompletta processanläggningar för helautomatisk rening, återvinning och distri...
   Län och kommun: Stockholms län, Botkyrka
   Bransch: Vattenrening

  Registrera ditt företag

  Registrera ditt företag på Swedish Cleantech.

  Boka ett studiebesök

  EnviroSwedens website

  Enviroswedenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du boka besök på olika miljöteknik-
  anläggningar i hela landet.

  Vad är SymbioCity?

  SymbioCitys website

  Symbiocitylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster marknadsför svenskt kunnande inom hållbar stadsutveckling internationellt.