Search

Hitta företag

Filtrera sökningen

Företagstyp

Miljöteknikområde

  • Tjänsteföretag
   Predict erbjuder konsulttjänster till små och medelstora miljöföretag. Bland annat vid ansökningsförfarandet kring offentliga medel. Predict AB har under ett drygt decennium arbetat med olika offentliga finansiärer och assisterar idag små och medel...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Energilagring, Värme och kyla, Belysning, Smarta elnät, Ventilation, Fjärrvärme och fjärrkyla, Luftkvalitet, Avloppsrening, Vattenrening, Återvinning, Avfallshantering, Gröna byggnader, Bränslen och fordon
  • Tjänsteföretag
   Aprilice är ett svenskt företag med ett starkt nätverk hos tillverkare och leverantörer av solcellsprodukter. Aprilice AB tillgodoser ett nationellt nätverk av kunder från hela Sverige. Aprilice anser sig vara skyldiga till att tillhandahålla kval...
   Län och kommun: Stockholms län, Täby
   Bransch: Solenergi
  • Miljöteknikföretag
   Windtecs affärsidé är att äga äldre vind- och vattenkraftverk samt att utveckla och effektivisera driften av dessa. Windtecs affärsidé bygger på att identifiera värden i äldre kraftanläggningar och förvärva dessa. De utvecklar sedan anläggningarna ...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Vindenergi
  • Tjänsteföretag
   Trivector består av fyra bolag med olika verksamhetsområden, Trivector Traffic, Trivector System, Trivector LogiQ och Trivector Information. Trivector Traffic hjälper kunderna att utveckla hållbara transporter. Trivector System utvecklar IT-system ...
   Län och kommun: Skåne län, Lund
   Bransch: Transportsystem
  • Miljöteknikföretag
   Camfil Svenska utvecklar, producerar och marknadsför luftfilter för alla typer av ventilationssystem, samt ger utbildning i teknikluftrening. Camfil grundades i Sverige 1963 och är idag en av världens ledande luftfilterföretag med ca 3400 medarbetar...
   Län och kommun: Södermanlands län, Trosa
   Bransch: Ventilation, Luftkvalitet
  • Tjänsteföretag
   AquaP är rådgivande konsulter inom vatten och avloppsteknik. De levererar utredningar och projekteringar av ledningsnäten som löser avloppsfrågorna. Företaget arbetar med utredningar, detaljerad projektering, upphandling, förvaltning och tekniskt s...
   Län och kommun: Skåne län, Helsingborg
   Bransch: Avloppsrening, Vattenrening
  • Tjänsteföretag
   Rejlers Ingenjörer erbjuder tekniska konsulttjänster och genomför projekt inom bland annat mekanik, järnväg, tele, elektronik, elkraft och energi, industriell el och automation, IT och telekom, bygg och fastighet. Rejlers Ingenjörer AB är den svens...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Energilagring, Värme och kyla, Smarta elnät, Ventilation, Fjärrvärme och fjärrkyla, Vatten och vågkraft, Vindenergi, Luftkvalitet, Vattenrening, Gröna byggnader
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   OMTec Engineering har lång praktisk och teoretisk erfarenhet inom produktutveckling och produktionsteknik. OMTec Engineering ABs ingenjörer är speciellt kunniga inom tillverkningsindustri och industriautomation. God ekonomi, hög precision och til...
   Län och kommun: Dalarnas län, Orsa
   Bransch: Värme och kyla, Avloppsrening, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag
   Green and Cools teknik möjliggör användandet av koldioxid som kylmedium istället för miljöfarliga kemikalier. Ett kilo av dagens mest använda kylmedium har mer än 3800 gånger så stor klimatpåverkan som samma mängd koldioxid. Dessutom återanvänder G...
   Län och kommun: Hallands län, Kungsbacka
   Bransch: Värme och kyla
  • Miljöteknikföretag
   Egen El möjliggör för privatpersoner att producera sin egen el. Miljön behöver inte vänta på resultatet; elproduktionen är utsläppsfri från dag ett. Egen El AB startade 2007 med att sälja solceller och så kallade växelriktare gjorda för att kopplas ...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Solenergi, Vindenergi
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   NaturInvest erbjuder avfallshatering för fastigheter, byggföretag, skolor och sjukhus. NaturInvest AB har ett produktsortiment som täcker de flesta behoven inom avfallshantering.
   Län och kommun: Stockholms län, Lidingö
   Bransch: Återvinning, Avfallshantering
  • Miljöteknikföretag
   Evi Heat utvecklar, tillverkar och marknadsför värmepumpar. Evi Heat AB har tillverkat värmepumpar i över 10 års tid i Kungsängen utanför Stockholm, och är ett svenskt spjutspetsföretag inom värmeteknik. Solvärmepumpen revolutionerar Evi Heat säg...
   Län och kommun: Stockholms län, Upplands-Bro
   Bransch: Värme och kyla, Solenergi
  • Tjänsteföretag
   GraBe Miljö tillverkar skorsstenar och förbränningsgasledningar, samt genomför alla typer av arbete med metallplåt. GraBe Miljö AB bildades 1980 och har byggt ca 2000 anläggningar. De är ett teknologiföretag med fokus på entreprenader för luft- och ...
   Län och kommun: Västernorrlands län, Sundsvall
   Bransch: Vindenergi, Luftkvalitet
  • Tjänsteföretag
   Fr Ramström Vinds verksamhetsområde är allt från vindkraftsprojektering till iordningställande och drift av verken. Fr Ramström Vind AB startades 2005 med syfte att arrendera mark för att uppföra och långsiktigt äga vindkraftverk. Företaget är dotte...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Vindenergi
  • Tjänsteföretag
   Slitevind AB är ett vindkraftföretag som utvecklar, bygger och underhåller vindkraftanläggningar. Slitevind AB är ett vindkraftföretag med sitt säte på Gotland. De är ett av Sveriges äldsta vindkraftföretag som etablerades 1992 och är idag verksamt...
   Län och kommun: Gotlands län, Gotland
   Bransch: Vindenergi
  • Miljöteknikföretag
   Europafilter tillverkar och marknadsför oljeunderhållningssystem för industri-, offshore-, fartygs-, tunga fordons- och energisektorn. Europafilter ABs system för ultrarening av olja används för närvarande i många sektorer av industrin. Kunder finns...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Härryda
   Bransch: Värme och kyla, Vindenergi, Avfallshantering, Gröna byggnader
  • Miljöteknikföretag
   MCT Brattberg AB skyddar människor och egendom genom design, utveckling och tillverkning av kabel- och rörtätningar av mycket hög kvalité. MCT Brattbergs kabel- och rörtätningar används i högriskzoner till sjöss och på land, för att minimera risker...
   Län och kommun: Blekinge län, Karlskrona
   Bransch: Vindenergi, Marinteknik, Avloppsrening, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag
   Ocean Harvesting Technologies startades för att utveckla och kommersialisera en innovation inom vågkraftsteknik. Ocean Harvesting Technologies AB är ett privat företag som grundades 2007 i Karlskrona. Företaget startades för att utveckla och kommer...
   Län och kommun: Blekinge län, Karlskrona
   Bransch: Vatten och vågkraft
  • Miljöteknikföretag
   Novatek utvecklar och tillverkar filtersystem för kemiska, metallurgiska processanläggningar och industriella anläggningar för avloppsvattensrening. Novatek grundades 1981 och levererar numera sina produkter över hela världen. De skräddarsyr sina lö...
   Län och kommun: Stockholms län, Södertälje
   Bransch: Avloppsrening, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Bioteria utvecklar och marknadsför produkter och tjänster som innebär en kraftigt minskad påverkan på miljö, resursanvändning och sina kunders driftkostnad. Bioteria AB är bioteknik inom uthållig stadsutveckling och waste management och har utveckl...
   Län och kommun: Stockholms län, Täby
   Bransch: Avfallshantering
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Leif Åhl Verkstad utvecklar och marknadsför utrustning för rening av förorenat vatten, minireningsverk för enskilda avlopp och system för rening av hydraulolja direkt under pågående drift. Leif Åhl Verkstad AB grundades 1988. De konstruerar, tillver...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Lidköping
   Bransch: Avloppsrening, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag
   Anlagers uppfinning EffectiveNew används för att genom luftning av grundvatten avskilja bland annat järn och mangan. Processen är helt fri från kemikalier. Anlager bildades 2005 för att kommersialisera en uppfinning för att syresätta vatten genom lu...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Avloppsrening, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag
   Aquatron International kombinerar komforten och hygienen av ett WC-system med de ekologiska och miljömässiga egenskaperna hos ett bio-nedbrytande toalettsystem. De sex Aquatron standard systemen verkar genom att använda den inneboende kraften i spol...
   Län och kommun: Västmanlands län, Västerås
   Bransch: Avloppsrening, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag
   Biobact har utvecklat och marknadsför Bycobact, den miljövänliga växtnäringen och jordförbättringsmedlet. Biobact AB är ett svenskt familjeföretag. 30 års utvecklingsarbete ligger bakom det unika miljövänliga och KRAV godkända växtnäringen och jordf...
   Län och kommun: Norrbottens län, Luleå
   Bransch: Hållbart jord- och skogsbruk
  • Miljöteknikföretag
   Aqua-Q är specialiserade på att utvärdera effekter av mikroskopiska partiklar i dricksvatten för att förhindra vattenburna sjukdomar. Aqua-Q kan utvärdera och förutsäga kvaliteten/renheten av dricksvatten utan kemiska och mikrobiologiska analyser. ...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Vattenrening

  Registrera ditt företag

  Registrera ditt företag på Swedish Cleantech.

  Boka ett studiebesök

  EnviroSwedens website

  Enviroswedenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du boka besök på olika miljöteknik-
  anläggningar i hela landet.

  Vad är SymbioCity?

  SymbioCitys website

  Symbiocitylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster marknadsför svenskt kunnande inom hållbar stadsutveckling internationellt.