Search

Hitta företag

Filtrera sökningen

Företagstyp

Miljöteknikområde

  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Regin AB erbjuder produkter och system för styrning och reglering av inomhusklimat, exempelvis värmepumpar, ventilation, värme och kyla samt avfuktning. Allt sedan Regin etablerades 1947 har företaget utvecklat och marknadsfört produkter och syste...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Mölndal
   Bransch: Värme och kyla
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Vattenfall producerar och säljer elektricitet och värme från bland annat; vind, vatten och biomassa, samt erbjuder service, underhåll och konsulttjänster. Idag har Vattenfall AB omkring 32000 anställda och koncentrerar sin verksamhet till de nordisk...
   Län och kommun: Stockholms län, Solna
   Bransch: Bioenergi, Vatten och vågkraft, Vindenergi
  • Miljöteknikföretag
   Filtac säljer och marknadsför produkter och systemlösningar inom luft-, stoft- och vätskefiltrering samt renrumsteknik. Filtac AB erbjuder designade och skräddarsydda lösningar för process- och luftrening inom industrin, offentlig sektor och den pr...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Mark
   Bransch: Ventilation, Luftkvalitet, Marinteknik
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Lindinvent AB arbetar med luftflödeskontroll, ventilationsstyrning och ventilationsmässigt säkra arbetsplatser. Lindinvent är experter på behovsstyrd ventilation och klimatstyrning. Det finns en stark strävan på företaget att hitta de mest effektiva...
   Län och kommun: Skåne län, Lund
   Bransch: Värme och kyla, Ventilation, Gröna byggnader
  • Tjänsteföretag
   Applied Nano Surfaces är ett prisbelönt, innovativt teknikföretag specialiserat på en ny typ av ytbehandlingsmetod för att minska friktion och slitage. Applied Nano Surfaces metod är kostnadseffektiv och leder till betydande energibesparingar inom ...
   Län och kommun: Uppsala län, Uppsala
   Bransch: Bränslen och fordon, Transportsystem
  • Tjänsteföretag
   Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark AB, etablerad 1982, är ett fristående teknikkonsultföretag inom områdena VVS- och energiteknik. Andersson & Hultmark var med och utvecklade solvärmetekniken i början av 1980-talet och medverkade i projekteringen a...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Energilagring, Värme och kyla, Solenergi, Avloppsrening, Vattenrening, Gröna byggnader
  • Miljöteknikföretag
   Aquasol är Sveriges ledande tillverkare av planglasade solfångare. Företaget erbjuder kostnadseffektiva solvärmesystem inklusive montage för villa och kommersiella fastigheter. Aquasol AB är ett familjeföretag som grundades 1967 med utveckling och t...
   Län och kommun: Örebro län, Örebro
   Bransch: Solenergi
  • Tjänsteföretag
   Tricorona Climate Partner AB investerar i och handlar med miljörelaterade marknadsinstrument. Majoriteten av Tricorona Climate Partners investeringar och handel är inom projekt relaterade till utsläppsrätter, så kallade Certified Emissions Reductio...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Luftkvalitet
  • Miljöteknikföretag
   SkyCab AB erbjuder hållbara automatiska transportlösningar för individuellt resande i städer, spårtaxi. Med SkyCab blir det inga väntetider och det behövs inga tidtabeller. SkyCab är ett energieffektivt sätt att resa och energin kan tas helt från fö...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Bränslen och fordon, Transportsystem
  • Miljöteknikföretag
   Catators huvudmarknader omfattar luktborttagning och katalytisk förbränning. Företagets kunder kommer från många olika områden. Catator AB grundades 1990 av en grupp doktorander vid Lunds universitet och är nu ett högteknologiskt företag inom kataly...
   Län och kommun: Skåne län, Lund
   Bransch: Luftkvalitet
  • Miljöteknikföretag
   Linotech AB har utvecklat en miljövänlig metod för träimpregnering. Försök har visat att den ger mycket bra motståndskraft mot angrepp från mikroorganismer utan att gifter används. Linotech-metoden är baserad på en kombination av linföolja-derivat, ...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Gröna byggnader, Hållbar kemi
  • Miljöteknikföretag
   Munters skapar optimalt inomhusklimat för kunder i hela världen. Munters AB erbjuder fuktkontrolltjänster och produkter för vatten- och eldskaderestaurering, avfuktning, luftbefuktning och luftkylning. Munters höjer din komfort Kunderna finns frä...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Ventilation, Luftkvalitet, Gröna byggnader
  • Miljöteknikföretag
   Bengt Dahlgren är ett av de största företagen för teknikkonsulter i Sverige som är verksamt inom hela bygg- och förvaltningsprocessen. Bengt Dahlgren AB grundades 1952 och har sedan dess vuxit till att bli en av Sveriges ledande oberoende konsultfi...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Värme och kyla, Gröna byggnader
  • Tjänsteföretag
   E.ON Sverige AB producerar och levererar energi till den nordiska marknaden i form av el, gas, värme, kyla och avfallsbehandling samt energirelaterade tjänster till cirka en miljon kunder. E.ON är ett globalt energibolag som vill ta sitt samhällsan...
   Län och kommun: Skåne län, Malmö
   Bransch: Värme och kyla, Smarta elnät, Bioenergi, Fjärrvärme och fjärrkyla, Vatten och vågkraft, Solenergi, Vindenergi
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Siemens Industrial Turbomachinery utvecklar, tillverkar och servar gas- och ångturbiner samt hela kraftverk. På Siemens Industrial Turbomachinery AB (SIT) tillverkas ångturbiner och gasturbiner för industriellt bruk med hög verkningsgrad och låga ut...
   Län och kommun: Östergötlands län, Finspång
   Bransch: Värme och kyla, Bioenergi, Vatten och vågkraft
  • Tjänsteföretag
   Wpd Scandinavia AB är ett dotterföretag till Wpd koncernen. Företaget arbetar med projektering och utveckling av ett flertal land‐ och havsbaserade vindkraftsprojekt i Skandinavien. Wpd koncernen har arbetat med utveckling av vindkraft sedan 1996 o...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Vindenergi
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Radscan Intervex utvecklar rökgaskondenseringsteknik och har tagit fram en ny teknik för svavelrening. Radscan Intervex ABs specialitet är att göra rening och energiåtervinning lönsam genom att investeringarna i rening kan betalas med den återvunna ...
   Län och kommun: Västmanlands län, Västerås
   Bransch: Luftkvalitet, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Kuusakoski är ett internationell konsultföretag inom återvinning. Företaget återvinner metallbaserade produkter i norra Europa och är även en leverantör och förädlare av återvunna metaller. Kuusakoski Recycling förädlar och uppgraderar metaller och ...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Återvinning, Avfallshantering
  • Tjänsteföretag
   ÅF erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industriella processer, infrastrukturprojekt och utveckling av produkter och IT system. Företaget erbjuder även certifierade utomstående kontroller och besiktningar. ÅF AB skapar lösningar som ...
   Län och kommun: Stockholms län, Solna
   Bransch: Energilagring, Värme och kyla, Belysning, Smarta elnät, Ventilation, Bioenergi, Fjärrvärme och fjärrkyla, Vatten och vågkraft, Solenergi, Vindenergi, Marinteknik, Avloppsrening, Vattenrening, Gröna byggnader, Hållbar infrastruktur, Bränslen och fordon, Transportsystem
  • Miljöteknikföretag
   Processfilter erbjuder en mängd olika produkter som alla bidrar till minskade utsläpp. Det största konkurrensmedlet är att företaget erbjuder en totallösning för tillverkande industrier. Processfilter Sweden AB riktar sig främst mot tung tillverknin...
   Län och kommun: Skåne län, Helsingborg
   Bransch: Luftkvalitet
  • Tjänsteföretag
   Ramböll är Nordens ledande teknikkonsultföretag och erbjuder helhetslösningar inom marknadsområdena byggnader, transport, miljö, energi, olja och gas, samt management consulting. Ramböll Sverige AB, med sina 1500 medarbetare, är en del av Ramböllko...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Luftkvalitet, Vattenrening, Avfallshantering, Gröna byggnader, Hållbar infrastruktur, Bränslen och fordon
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   VEÅ levererar bioenergianläggningar samt en utbyggd verksamhet inom eftermarknad och service. VEÅ AB har förvärvat MW Power från Metso. Deras kunder är kommuner och energibolag, som efterfrågar värme- och kraftvärmelösningar. Minskar klimateffekte...
   Län och kommun: Jönköpings län, Sävsjö
   Bransch: Värme och kyla, Bioenergi
  • Miljöteknikföretag
   Lindab är en internationell grupp som utvecklar, producerar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i stål och metallplåt för förenklat byggande och förbättrat inomhusklimat. Lindab Sverige AB erbjuder bland annat kanalsystem med...
   Län och kommun: Skåne län, Båstad
   Bransch: Ventilation, Gröna byggnader
  • Miljöteknikföretag
   IQR Solutions AB arbetar främst med återvinning av trämaterial och uttjänt material, till exempel från det europeiska järnvägsnätet. IQR Solutions affärsidé är att vara en del i lösningen av problemen med industrisamhällets växande materialöverskot...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Trollhättan
   Bransch: Återvinning, Avfallshantering
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Liselotte Lööf AB har ansvar över totaldriften för Stockholms återvinningscentraler, men tar gärna även mindre uppdrag som exempelvis att hjälpa fastighetsägare välja sopkärl till grovsoprummet. Liselotte Lööf AB erbjuder produkter och tjänster inom...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Återvinning, Avfallshantering

  Registrera ditt företag

  Registrera ditt företag på Swedish Cleantech.

  Boka ett studiebesök

  EnviroSwedens website

  Enviroswedenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du boka besök på olika miljöteknik-
  anläggningar i hela landet.

  Vad är SymbioCity?

  SymbioCitys website

  Symbiocitylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster marknadsför svenskt kunnande inom hållbar stadsutveckling internationellt.