Search

Hitta företag

Filtrera sökningen

Företagstyp

Miljöteknikområde

  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Jifon AB är en svensk tillverkare av högkvalitativa värmepumpar för uppvärmning av bostäder och lokaler. Jifon AB startades 2005 som grossist för försäljning av värmepumpar till återförsäljare. Sedan 2011 har företaget utvecklat och tillverkat hållb...
   Län och kommun: Skåne län, Hässleholm
   Bransch: Värme och kyla
  • Miljöteknikföretag
   Lantmännen Agroetanol är Sveriges enda storskaliga producent och leverantör av spannmålsbaserad drivmedelsetanol. Lantmännen Agroetanol förädlar spannmål till etanol för drivmedelsmarknaden och proteinprodukter till fodermarknaden. Företaget ägs av ...
   Län och kommun: Östergötlands län, Norrköping
   Bransch: Bioenergi, Bränslen och fordon
  • Miljöteknikföretag
   FordonsGas Sverige bygger och driftar tankstationer för gasbilar (CNG-bilar) i stora delar av Sverige. FordonsGas Sverige AB har, tillsammans med samarbetspartners, byggt världens första publika tankställe för flytande biogas till tunga fordon på S...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Bioenergi, Bränslen och fordon
  • Miljöteknikföretag
   Janfire AB har utvecklat pelletsvärmesystem sedan 1983 och har idag ett brett sortiment för såväl villor som större värmeanläggningar. Janfires pelletsvärmesystem har fått högsta betyg av professionella bedömare och valts av flera energibolag som ex...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Åmål
   Bransch: Bioenergi
  • Miljöteknikföretag
   Lantmännen Energi utvecklar, tillverkar och marknadsför biobränsle-baserade energiprodukter och miljöanpassade serviceprodukter. Lantmännen Energi AB är ett verksamhetsområde inom Lantmännen-gruppen.
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Bioenergi
  • Miljöteknikföretag
   Laxå Pellets AB producerar och marknadsför restprodukter från närliggande sågverk för bränslepelletsanvändande. Laxå Pellets bildades 2004 och är en av Sveriges större producenter av bränslepellets, med en tillverkningsvolym på 95,000 ton per år.
   Län och kommun: Örebro län, Laxå
   Bransch: Bioenergi
  • Miljöteknikföretag
   Södra Skogsenergi har sålt bränsleprodukter från skogen sedan 25 år tillbaka. Södra Skogsenergi levererar i huvudsak till stora kunder, värmekraftverk, kombinerad kraft- och värmeanläggningar samt industrier och pelletsfabriker.
   Län och kommun: Kronobergs län, Växjö
   Bransch: Bioenergi, Hållbart jord- och skogsbruk
  • Tjänsteföretag
   Capital Cooling fokuserar på marknaden för fjärrkyla. Företaget erbjuder både lösningar och konsulttjänster för stora projekt inom fjärrkyla. Capital Cooling AB bildades 2002 och har på kort tid blivit en av pionjärerna inom fjärrkylaområdet. Företa...
   Län och kommun: Stockholms län, Nacka
   Bransch: Energilagring, Värme och kyla, Fjärrvärme och fjärrkyla, Gröna byggnader, Hållbar infrastruktur
  • Miljöteknikföretag
   Hotab Eldningsteknik AB är ett mekanikingenjörsbolag som tillverkar biobränsleanläggningar. Den största delen av Hotab Eldningstekniks produktion utgörs av totalentreprenader men även separata delar eller maskiner kan levereras vid förfrågan. Storl...
   Län och kommun: Skåne län, Kristianstad
   Bransch: Bioenergi
  • Tjänsteföretag
   Consat AB startade 1986 och är idag en av Sveriges ledande, privatägda ingenjörsbyråer. Consat erbjuder tjänster inom hybridteknik, energilagring och alternativa bränslen för alla typer av fordon, och hållbara energisystem för industrin genom progr...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Partille
   Bransch: Energilagring, Bioenergi, Solenergi, Vindenergi, Bränslen och fordon, Transportsystem
  • Miljöteknikföretag
   Alfa Lavals verksamhet baseras på världsledande positioner inom tre viktiga teknologier: värmeöverföring, separering och flödeshantering. Alfa Laval ABs produkter säljs i cirka 100 länder, i 50 av dessa finns egna försäljningsorganisationer. Företag...
   Län och kommun: Skåne län, Lund
   Bransch: Energilagring, Värme och kyla, Bioenergi, Fjärrvärme och fjärrkyla, Avloppsrening, Vattenrening
  • Tjänsteföretag
   SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är ett internationellt ledande forskningsinstitut. SP skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckli...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Borås
   Bransch: Värme och kyla, Smarta elnät, Ventilation, Bioenergi, Solenergi, Vindenergi, Hållbart jord- och skogsbruk, Återvinning, Gröna byggnader, Hållbar infrastruktur, Avancerade material, Hållbar kemi, Bränslen och fordon, Transportsystem
  • Miljöteknikföretag
   Econova är en av Sveriges största, fristående leverantörer av biobränsle. Deras fokus ligger på att återvinna och förädla avfall till produkter. Econova AB hanterar virke för att kompostera fiberslam till jord eller soltorka bark till bränsle. Före...
   Län och kommun: Östergötlands län, Norrköping
   Bransch: Bioenergi, Marksanering, Återvinning, Avfallshantering
  • Miljöteknikföretag
   Scandinavian Biogas designar biogasprocesser utifrån kundens preferenser och kan producera förnyelsebar energi från i stort sett allt organiskt spill. Scandinavian Biogas Fuels AB är en av Sveriges största privata producenter av biogas. Verksam...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Bioenergi
  • Miljöteknikföretag
   Fasadglas erbjuder kvalificerade glaslösningar inom glasfasader, glaskonstruktioner, metallarbeten och inglasningar. Fasadglas AB ser sig som glaskonstruktörer, som behärskar hela kedjan. Från innovation och dimensionering, till konstruktion och byg...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Gröna byggnader
  • Miljöteknikföretag
   Parans erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans Solar Lighting AB, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, byggnadsarkitekter och pri...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Belysning, Solenergi, Gröna byggnader
  • Miljöteknikföretag
   Systemair tillverkar ventilationsprodukter. Systemair AB grundades 1974. Företaget har ett brett sortiment av ventilationsprodukter och är specialiserade på energibesparande tekniker.
   Län och kommun: Västmanlands län, Skinnskatteberg
   Bransch: Ventilation
  • Tjänsteföretag
   Geosigma erbjuder konsulttjänster och vägleder alla som i sin verksamhet planerar och bygger morgondagens samhälle. Geosigma AB erbjuder kundanpassade lösningar med en helhetssyn på människa, miljö och ekonomi. Spetskompetens inom affärsområdena K...
   Län och kommun: Uppsala län, Uppsala
   Bransch: Marksanering, Avloppsrening, Vattenrening
  • Tjänsteföretag
   Esam är ett konsultföretag som erbjuder tjänster inom bland annat hållbart byggande och hållbara transporter. Esam är ett konsultföretag inom hållbarutveckling och erbjuder sina tjänster till företag, organisationer och kommuner. Konsulttjänster oc...
   Län och kommun: Västerbottens län, Umeå
   Bransch: Solenergi, Gröna byggnader, Hållbar infrastruktur, Bränslen och fordon, Transportsystem
  • Tjänsteföretag
   Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. Företaget skapar lösningar inom stadsbyggnad och infrastruktur för en hållbar samhällsutveckling. Tyréns AB är ett konsultföretag inom konstruktions- och infrastruktursektorn oc...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Avloppsrening, Vattenrening, Gröna byggnader, Hållbar infrastruktur
  • Miljöteknikföretag
   SolTech Energy erbjuder olika produkter inom solenergi och förnybar energi. SolTech Energy AB arbetar med Det energismarta taket, där de kombinerar solenergiteknik med traditionella takläggningsprinciper och byggmaterial. Det energismarta taket D...
   Län och kommun: Stockholms län, Botkyrka
   Bransch: Värme och kyla, Solenergi, Gröna byggnader
  • Tjänsteföretag
   Ragn-Sells samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sells AB erbjuder tjänster inom avfallshantering och service till hushåll, kommuner och industriella kunder. ...
   Län och kommun: Stockholms län, Sollentuna
   Bransch: Återvinning, Avfallshantering
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Götaverken Miljö utvecklar, konstruerar och levererar produkter och anläggningar för rening av miljöfarliga utsläpp till luft och vatten. Götaverken Miljö ABs kärnverksamhet fokuserar på våta rökgasreningssystem i kombination med rökgas-kondenserin...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Luftkvalitet
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Rebio är ett komplett biobränsleföretag som utvecklar och marknadsför en rad olika biodrivmedelsprodukter. Rebio AB är ett ledande företag i mellersta och norra Sverige för hantering av biobränsle. Rebios affärsidé är att erbjuda energiproducenter o...
   Län och kommun: Västerbottens län, Umeå
   Bransch: Bioenergi
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Bioprocess Control är ett ledande teknikföretag som arbetar med avancerad mätning och kontroll inom biogasområdet. Sedan Bioprocess Control AB grundades år 2006 har företaget arbetar med forskning inom biogasområdet. Företaget har en bred produktpor...
   Län och kommun: Skåne län, Lund
   Bransch: Bioenergi

  Registrera ditt företag

  Registrera ditt företag på Swedish Cleantech.

  Boka ett studiebesök

  EnviroSwedens website

  Enviroswedenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du boka besök på olika miljöteknik-
  anläggningar i hela landet.

  Vad är SymbioCity?

  SymbioCitys website

  Symbiocitylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster marknadsför svenskt kunnande inom hållbar stadsutveckling internationellt.