Search

Hitta företag

Filtrera sökningen

Företagstyp

Miljöteknikområde

  • Miljöteknikföretag
   Systemair tillverkar ventilationsprodukter. Systemair AB grundades 1974. Företaget har ett brett sortiment av ventilationsprodukter och är specialiserade på energibesparande tekniker.
   Län och kommun: Västmanlands län, Skinnskatteberg
   Bransch: Ventilation
  • Tjänsteföretag
   Geosigma erbjuder konsulttjänster och vägleder alla som i sin verksamhet planerar och bygger morgondagens samhälle. Geosigma AB erbjuder kundanpassade lösningar med en helhetssyn på människa, miljö och ekonomi. Spetskompetens inom affärsområdena K...
   Län och kommun: Uppsala län, Uppsala
   Bransch: Marksanering, Avloppsrening, Vattenrening
  • Tjänsteföretag
   Esam är ett konsultföretag som erbjuder tjänster inom bland annat hållbart byggande och hållbara transporter. Esam är ett konsultföretag inom hållbarutveckling och erbjuder sina tjänster till företag, organisationer och kommuner. Konsulttjänster oc...
   Län och kommun: Västerbottens län, Umeå
   Bransch: Solenergi, Gröna byggnader, Hållbar infrastruktur, Bränslen och fordon, Transportsystem
  • Tjänsteföretag
   Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. Företaget skapar lösningar inom stadsbyggnad och infrastruktur för en hållbar samhällsutveckling. Tyréns AB är ett konsultföretag inom konstruktions- och infrastruktursektorn oc...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Avloppsrening, Vattenrening, Gröna byggnader, Hållbar infrastruktur
  • Miljöteknikföretag
   SolTech Energy erbjuder olika produkter inom solenergi och förnybar energi. SolTech Energy AB arbetar med Det energismarta taket, där de kombinerar solenergiteknik med traditionella takläggningsprinciper och byggmaterial. Det energismarta taket D...
   Län och kommun: Stockholms län, Botkyrka
   Bransch: Värme och kyla, Solenergi, Gröna byggnader
  • Tjänsteföretag
   Ragn-Sells samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sells AB erbjuder tjänster inom avfallshantering och service till hushåll, kommuner och industriella kunder. ...
   Län och kommun: Stockholms län, Sollentuna
   Bransch: Återvinning, Avfallshantering
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Götaverken Miljö utvecklar, konstruerar och levererar produkter och anläggningar för rening av miljöfarliga utsläpp till luft och vatten. Götaverken Miljö ABs kärnverksamhet fokuserar på våta rökgasreningssystem i kombination med rökgas-kondenserin...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Luftkvalitet
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Rebio är ett komplett biobränsleföretag som utvecklar och marknadsför en rad olika biodrivmedelsprodukter. Rebio AB är ett ledande företag i mellersta och norra Sverige för hantering av biobränsle. Rebios affärsidé är att erbjuda energiproducenter o...
   Län och kommun: Västerbottens län, Umeå
   Bransch: Bioenergi
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Bioprocess Control är ett ledande teknikföretag som arbetar med avancerad mätning och kontroll inom biogasområdet. Sedan Bioprocess Control AB grundades år 2006 har företaget arbetar med forskning inom biogasområdet. Företaget har en bred produktpor...
   Län och kommun: Skåne län, Lund
   Bransch: Bioenergi
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Regin AB erbjuder produkter och system för styrning och reglering av inomhusklimat, exempelvis värmepumpar, ventilation, värme och kyla samt avfuktning. Allt sedan Regin etablerades 1947 har företaget utvecklat och marknadsfört produkter och syste...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Mölndal
   Bransch: Värme och kyla
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Vattenfall producerar och säljer elektricitet och värme från bland annat; vind, vatten och biomassa, samt erbjuder service, underhåll och konsulttjänster. Idag har Vattenfall AB omkring 32000 anställda och koncentrerar sin verksamhet till de nordisk...
   Län och kommun: Stockholms län, Solna
   Bransch: Bioenergi, Vatten och vågkraft, Vindenergi
  • Miljöteknikföretag
   Filtac säljer och marknadsför produkter och systemlösningar inom luft-, stoft- och vätskefiltrering samt renrumsteknik. Filtac AB erbjuder designade och skräddarsydda lösningar för process- och luftrening inom industrin, offentlig sektor och den pr...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Mark
   Bransch: Ventilation, Luftkvalitet, Marinteknik
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Lindinvent AB arbetar med luftflödeskontroll, ventilationsstyrning och ventilationsmässigt säkra arbetsplatser. Lindinvent är experter på behovsstyrd ventilation och klimatstyrning. Det finns en stark strävan på företaget att hitta de mest effektiva...
   Län och kommun: Skåne län, Lund
   Bransch: Värme och kyla, Ventilation, Gröna byggnader
  • Tjänsteföretag
   Applied Nano Surfaces är ett prisbelönt, innovativt teknikföretag specialiserat på en ny typ av ytbehandlingsmetod för att minska friktion och slitage. Applied Nano Surfaces metod är kostnadseffektiv och leder till betydande energibesparingar inom ...
   Län och kommun: Uppsala län, Uppsala
   Bransch: Bränslen och fordon, Transportsystem
  • Tjänsteföretag
   Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark AB, etablerad 1982, är ett fristående teknikkonsultföretag inom områdena VVS- och energiteknik. Andersson & Hultmark var med och utvecklade solvärmetekniken i början av 1980-talet och medverkade i projekteringen a...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Energilagring, Värme och kyla, Solenergi, Avloppsrening, Vattenrening, Gröna byggnader
  • Miljöteknikföretag
   Aquasol är Sveriges ledande tillverkare av planglasade solfångare. Företaget erbjuder kostnadseffektiva solvärmesystem inklusive montage för villa och kommersiella fastigheter. Aquasol AB är ett familjeföretag som grundades 1967 med utveckling och t...
   Län och kommun: Örebro län, Örebro
   Bransch: Solenergi
  • Tjänsteföretag
   Tricorona Climate Partner AB investerar i och handlar med miljörelaterade marknadsinstrument. Majoriteten av Tricorona Climate Partners investeringar och handel är inom projekt relaterade till utsläppsrätter, så kallade Certified Emissions Reductio...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Luftkvalitet
  • Miljöteknikföretag
   SkyCab AB erbjuder hållbara automatiska transportlösningar för individuellt resande i städer, spårtaxi. Med SkyCab blir det inga väntetider och det behövs inga tidtabeller. SkyCab är ett energieffektivt sätt att resa och energin kan tas helt från fö...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Bränslen och fordon, Transportsystem
  • Miljöteknikföretag
   Catators huvudmarknader omfattar luktborttagning och katalytisk förbränning. Företagets kunder kommer från många olika områden. Catator AB grundades 1990 av en grupp doktorander vid Lunds universitet och är nu ett högteknologiskt företag inom kataly...
   Län och kommun: Skåne län, Lund
   Bransch: Luftkvalitet
  • Miljöteknikföretag
   Linotech AB har utvecklat en miljövänlig metod för träimpregnering. Försök har visat att den ger mycket bra motståndskraft mot angrepp från mikroorganismer utan att gifter används. Linotech-metoden är baserad på en kombination av linföolja-derivat, ...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Gröna byggnader, Hållbar kemi
  • Miljöteknikföretag
   Munters skapar optimalt inomhusklimat för kunder i hela världen. Munters AB erbjuder fuktkontrolltjänster och produkter för vatten- och eldskaderestaurering, avfuktning, luftbefuktning och luftkylning. Munters höjer din komfort Kunderna finns frä...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Ventilation, Luftkvalitet, Gröna byggnader
  • Miljöteknikföretag
   Bengt Dahlgren är ett av de största företagen för teknikkonsulter i Sverige som är verksamt inom hela bygg- och förvaltningsprocessen. Bengt Dahlgren AB grundades 1952 och har sedan dess vuxit till att bli en av Sveriges ledande oberoende konsultfi...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Värme och kyla, Gröna byggnader
  • Tjänsteföretag
   E.ON Sverige AB producerar och levererar energi till den nordiska marknaden i form av el, gas, värme, kyla och avfallsbehandling samt energirelaterade tjänster till cirka en miljon kunder. E.ON är ett globalt energibolag som vill ta sitt samhällsan...
   Län och kommun: Skåne län, Malmö
   Bransch: Värme och kyla, Smarta elnät, Bioenergi, Fjärrvärme och fjärrkyla, Vatten och vågkraft, Solenergi, Vindenergi
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Siemens Industrial Turbomachinery utvecklar, tillverkar och servar gas- och ångturbiner samt hela kraftverk. På Siemens Industrial Turbomachinery AB (SIT) tillverkas ångturbiner och gasturbiner för industriellt bruk med hög verkningsgrad och låga ut...
   Län och kommun: Östergötlands län, Finspång
   Bransch: Värme och kyla, Bioenergi, Vatten och vågkraft
  • Tjänsteföretag
   Wpd Scandinavia AB är ett dotterföretag till Wpd koncernen. Företaget arbetar med projektering och utveckling av ett flertal land‐ och havsbaserade vindkraftsprojekt i Skandinavien. Wpd koncernen har arbetat med utveckling av vindkraft sedan 1996 o...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Vindenergi

  Registrera ditt företag

  Registrera ditt företag på Swedish Cleantech.

  Boka ett studiebesök

  EnviroSwedens website

  Enviroswedenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du boka besök på olika miljöteknik-
  anläggningar i hela landet.

  Vad är SymbioCity?

  SymbioCitys website

  Symbiocitylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster marknadsför svenskt kunnande inom hållbar stadsutveckling internationellt.