Search

Hitta företag

Filtrera sökningen

Företagstyp

Miljöteknikområde

  • Miljöteknikföretag
   Viessmann Värmeteknik AB utvecklar och tillverkar en rad olika värmerelaterade produkter för olja, gas, solsystem, fastbränsle och värmepumpar. Företaget ingår i Viessmann Gruppen som är en av världens ledande tillverkare av värme och förnybara ener...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Bioenergi, Solenergi, Avloppsrening, Vattenrening, Bränslen och fordon
  • Miljöteknikföretag
   Bauer Watertechnology levererar system för kylning och uppvärmning, varmvattenbehandling och dricksvattenrening. Lösningarna är anpassade till en rad olika områden inom industrin (livsmedel, elektronik, papper, plast, stål) samt hälso- och sjukv...
   Län och kommun: Stockholms län, Järfälla
   Bransch: Värme och kyla, Avloppsrening, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   CentriClean Systems AB erbjuder konsulttjänster och produkter inom luftreningsteknik för ett brett spektrum av industriella tillämpningar. CentriClean Systems har utvecklat teknik för rening av gaser som bygger på partikelavskiljning och på den ...
   Län och kommun: Stockholms län, Botkyrka
   Bransch: Luftkvalitet, Avloppsrening, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Rehact AB har utvecklat ett internationellt prisbelönt klimatsystem, Rehact Energy System , för att tillgodose byggnaders behov av värme, kyla, varmvatten och frisk luft och samtidigt minska behovet av externt tillförd energi för dessa funktioner...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Värme och kyla
  • Miljöteknikföretag
   Ecoera är ett innovationsföretag som erbjuder en typ av klimatkompensering, så kallad ”Biochar Carbon Sequestration”, och licensierar ut egenutvecklad teknologi för tillverkning av agropellets. Den process som företagets verksamhet är baserad på bör...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Bioenergi
  • Miljöteknikföretag
   SenSiC AB konstruerar, tillverkar och säljer gassensorer för applikationer med hög temperatur. Sensorerna används bland annat för kontroll av förbränning och utsläpp vid förbränning av biomassa, i fjärrvärmeanläggningar, i diesel motorer och vid an...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Bioenergi
  • Miljöteknikföretag
   Zemission AB utvecklar och producerar multi-bränsle förbrännare som inte gengererar utsläpp anpassade för elektriska fordon och hybrider. Katalytisk förbränning har hittills bara kunnat appliceras på gasformiga bränslen. Zemission har utvecklat en t...
   Län och kommun: Skåne län, Lund
   Bransch: Luftkvalitet
  • Tjänsteföretag
   Renewable Energy Technology International AB (Renewtec) är verksamt inom området förnybar energi med fokus på biomassaförgasning, syntesgasrening, metanisering, rötning och uppgradering samt distribution och användning av biometan. Renewtec AB: ko...
   Län och kommun: Skåne län, Lund
   Bransch: Bioenergi, Hållbart jord- och skogsbruk, Avloppsrening, Bränslen och fordon
  • Miljöteknikföretag
   Företaget arbetar med Nolson System som hanterar avloppsvatten och organiskt avfall. Nolson System består av tre huvudbeståndsdelar med var sin speciella funktion. Den första består av transport av avloppsvattnet från byggnaden i ett konventionellt...
   Län och kommun: Skåne län, Malmö
   Bransch: Energilagring, Avloppsrening, Återvinning, Avfallshantering
  • Miljöteknikföretag
   MN är ett helsvenskt företag som tillverkar och säljer rensgaller och utrustning för renshantering för bl. a. avloppsreningsverk. Mellegård & Naij AB är ett företag med lång erfarenhet av både tillverkning och försäljning av renshantering med hela ...
   Län och kommun: Hallands län, Kungsbacka
   Bransch: Vattenrening, Avfallshantering
  • Miljöteknikföretag
   Noxon tillverkar och säljer dekantercentrifuger, polymermaskiner och egentillverkade styrsystem till dessa. Utrustningen används för att separera vätskor från produkter för att underlätta produkthanteringen. Våra kunder har en sak gemensamt – de beh...
   Län och kommun: Hallands län, Kungsbacka
   Bransch: Bioenergi, Avloppsrening
  • Tjänsteföretag
   ORC AB arbetar med marin miljöteknik och konsultverksamhet med specialisering på teknik för förebyggande och hantering av oljeutsläpp. ORC erbjuder följande produkter: Utplaceringssystem för oljelänsa för både landbaserad flodoperation och båtbaser...
   Län och kommun: Blekinge, Bräkne-hoby
   Bransch: Marinteknik, Avloppsrening, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag
   Primozone utvecklar och marknadsför högproduktiva och energieffektiva ozongeneratorer som används i olika system för rening av tex dricksvatten och kommunalt och industriellt avloppsvatten. Primozones ozongeneratorer representerar en ny generation o...
   Län och kommun: Skåne län, Kävlinge
   Bransch: Avloppsrening, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag
   Raydars verksamhet är koncentrerad till två produktgrupper, vattendesinfektion och pumpar. Desinfektionsutrustningarna, som Raydar själva designar och tillverkar, är av typen UV-anläggningar, där man utnyttjar kortvågigt UV-ljus för att avdöda olika...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Härryda
   Bransch: Avloppsrening, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag
   Wapro AB är ett företag som specialiserar sig på översvämningsskydd och reglering i vatten- och avloppsnätet. Exempel på problem som kan lösas med Wapros produkter är översvämningar till följd av höga vattenstånd eller tillströmning av vatten till ...
   Län och kommun: Blekinge län, Karlshamn
   Bransch: Avloppsrening, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag
   Wasaco, det vattensparande företaget, fokuserar på att erbjuda en grundlig ekologisk lösning på vattensparande- och vattenbehandlingsfrågor. Produkter Vattensparande system: ELLESS vattensparande system, vattensparande system  för golfbaneirregerin...
   Län och kommun: Skåne län, Malmö
   Bransch: Avloppsrening, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag
   ReVibe Energy har utvecklat en teknologi som strömförsörjer intelligenta informationssystem i industriella miljöer genom att förvandla fysiska vibrationer till elektricitet. ReVibe Energy utvecklar lösningar som eliminerar behovet av traditionell s...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Energilagring
  • Miljöteknikföretag
   Mercatus Engineering erbjuder teknik för återvinning och rening av processvatten och material som genereras av processindustrin. Mercatus Engineering AB har Europas bredaste program för rening av kylvätskor, oljehaltigt vatten, färgvatten, tvättvatt...
   Län och kommun: Kalmar län, Kalmar
   Bransch: Avloppsrening
  • Tjänsteföretag
   Stockholm Vatten är Sveriges ledande vattenaktör med fokus på kunden och miljöns bästa. Stockholm Vatten AB är ett kommunalägt bolag med lång historia. Bolaget försörjer 1,3 miljoner människor med vatten i den kontinuerligt växande stockholmsregione...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Avloppsrening, Vattenrening
  • Tjänsteföretag
   Belab är en ackrediterad samarbetspartner. Specialister på analyser och rådgivning av fasta bränslen och askor. Belab AB står även till förfogande för tekniska diskussioner, utbildning av personal och utredningar inom energiområdet.
   Län och kommun: Östergötlands län, Norrköping
   Bransch: Bioenergi, Hållbart jord- och skogsbruk, Återvinning, Avfallshantering, Hållbar kemi, Bränslen och fordon, Transportsystem
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Rent Dagvatten AB är en företagsgrupp som hjälper kommuner och företag som har dagvattenutmaningar för att möta Vattendirektivets krav. Inom företaget Rent Dagvatten har flera av de företag som kan vara med och leverera långsiktigt hållbara lösninga...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Avloppsrening, Vattenrening
  • Tjänsteföretag
   DT Recycling tar emot ditt bygg- och industriavfall för sortering och återvinning. DT Recycling AB är en fristående aktör på återvinningsmarknaden. Med deras medarbetares breda kompetens och långa erfarenhet vill företaget hjälpa er med alla era avf...
   Län och kommun: Skåne län, Malmö
   Bransch: Avloppsrening, Återvinning, Avfallshantering
  • Tjänsteföretag
   Energivision utvecklar kalkylprogram för energianalyser, energideklarationer och energirådgivning av olika typer av fastigheter, småhus, större fastigheter och lokaler. Kalkylprogrammen innehåller också beräkningar av kostnader för olika värmesyste...
   Län och kommun: Stockholms län , Tyresö
   Bransch: Värme och kyla, Belysning, Ventilation
  • Miljöteknikföretag
   FlexiClean är en filterhållare för rening av dagvatten. Produkten bygger på djup kunskap om dagvatten och dagvattenbrunnar och en förståelse för de utmaningar kommuner och privata aktörer ställs inför varje dag. FlexiClean är laddad med egenskaper s...
   Län och kommun: Västmanlands län, Västerås
   Bransch: Avloppsrening
  • Miljöteknikföretag
   AQVIS Miljö AB erbjuder produkter och lösningar för bullerskydd och dagvattenhantering så väl som markspontning och hantering av infekterade material. AQVIS Miljöspont är företagets patenterade produkt. Den är tillverkad av sorterad returplast, åte...
   Län och kommun: Östergötlands län, Ödeshög
   Bransch: Vatten och vågkraft, Marinteknik, Avloppsrening, Återvinning, Gröna byggnader, Hållbar infrastruktur, Avancerade material

  Registrera ditt företag

  Registrera ditt företag på Swedish Cleantech.

  Boka ett studiebesök

  EnviroSwedens website

  Enviroswedenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du boka besök på olika miljöteknik-
  anläggningar i hela landet.

  Vad är SymbioCity?

  SymbioCitys website

  Symbiocitylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster marknadsför svenskt kunnande inom hållbar stadsutveckling internationellt.