Search

Hitta företag

Filtrera sökningen

Företagstyp

Miljöteknikområde

  • Miljöteknikföretag
   Fann VA-Teknik är ett företag som specialiserat sig på småskalig avloppsvattenrening. Fann VA-teknik är ett expansivt miljöteknikföretag med fokus på enskilt avlopp. Verksamheten omfattar forskning och produktutveckling, tillverkning, försäljning s...
   Län och kommun: Stockholms län, Järfälla
   Bransch: Avloppsrening
  • Miljöteknikföretag
   Feralco Nordic tillverkar och säljer kemikalier för vattenrening till kommuner, pappers- och massaindustri samt övrig industri i Norden. I Feralcos affärsidé ingår att hitta kostnadseffektiva och innovativa lösningar. Tillsammans med kunden, och bas...
   Län och kommun: Skåne län, Helsingborg
   Bransch: Avloppsrening, Vattenrening, Hållbar kemi
  • Miljöteknikföretag
   Fermaway erbjuder vattenreningsutrustning för rening av grundvatten till dricksvatten utan tillsatser av kemikalier. Fermaway har tillsammans med samarbetspartners gjort installationer i kommunala vattenverk och livsmedelsindustrier. Bland kunderna ...
   Län och kommun: Skåne län, Svedala
   Bransch: Avloppsrening, Vattenrening
  • Tjänsteföretag
   Hellman Vatten är ett konsultföretag med över 30 års erfarenhet av industriell vattenbehandling. Hellman Vatten startades 1992. Affärsidén var från början att Hellman Vatten skulle vara den naturliga samarbetspartnern för små och medelstora kraft- o...
   Län och kommun: Blekinge län, Karlshamn
   Bransch: Avloppsrening, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag
   Dorotea Mekaniska har sedan tidigt 1990-tal utvecklat och tillverkat produkter för sjörensning, våtmarks-, vatten- och landskapsvård. Företaget har tillverkning och världsomspännande försäljning av amfibiska maskiner för grävning, muddring, vassklip...
   Län och kommun: Västerbottens län, Dorotea
   Bransch: Marinteknik, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Emiva säljer produkter och tjänster inom områdena energi, miljö och vatten. Emiva har ett komplett produktprogram för vattenrening; rening av råvatten,industriella och kommunala avloppsvatten, dricksvatten, spädvatten för ångpannor, hetvattenpannor ...
   Län och kommun: Örebro län, Örebro
   Bransch: Avloppsrening, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   IKP Nord Vattenvård erbjuder helhetslösningar inom vattenbehandlingar för industrier. Verksamheten består dels av konsult- och undervisningsverksamhet, dels av försäljning av system samt separata komponenter för vattenbehandling. Vattenbehandling...
   Län och kommun: Södermanland, Strängnäs
   Bransch: Vattenrening, Hållbar kemi
  • Miljöteknikföretag
   Industri Belos AB är ett distributionsföretag som säljer armaturer för vatten och avlopp. Industri Belos erbjuder VA-armatur, produkter för kommunala vattendistributionsnät, samt vatten och avloppsreningsverk från ledande tillverkare i Europa. Indus...
   Län och kommun: Uppsala län, Uppsala
   Bransch: Avloppsrening, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag
   Snabb, störningsfri och miljövänlig No Dig renovering av rör, trummor och kulvertar. Att gräva upp gamla ledningar och lägga nya är en tidskrävande och besvärlig renoveringsmetod. Men det finns ett annat sätt, där man istället renoverar röret inifrå...
   Län och kommun: Västerbottens län, Vilhelmina
   Bransch: Avloppsrening, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag
   Järven Ecotech tillverkar och marknadsför ett naturligt och kostnadseffektivt sätt att ta hand om dagvatten ute i recipienten, det vattendrag som tar emot dagvattnet. Järven Ecotech projekterar och färdigställer kompletta anläggningar för rening oc...
   Län och kommun: Västernorrlands län, Örnsköldsvik
   Bransch: Avloppsrening, Vattenrening, Avfallshantering
  • Miljöteknikföretag
   Veolia utformar, utvecklar och levererar lösningar som har en positiv inverkan på miljön, individen och samhället. Bidra till lokala samhällen Veolia spelar en aktiv roll i utvecklingen av samhället, lokalt såväl som regionalt. Medan den ekonomiska...
   Län och kommun: Stockholm län, Stockholm
   Bransch: Avloppsrening, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag
   HVR Water Purification tillverkar vattenrengörare för hushållsbruk. De har utvecklat ett koncept för produktion av absolut rent dricksvatten baserat på vattenreningstekniken membrandestillation utan dyrbara filterbyten. HVR Water Purification AB ha...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Vattenrening
  • Miljöteknikföretag
   Seleko utvecklar och tillverkar produkter för klimatprodukter för luftbehandling, klimatkontroll och vattenrening. Seleko AB erbjuder branschanpassade lösningar inom luftbefuktning, luftavfuktning, kyla/värme, venturiventiler och dricksvattenkylare ...
   Län och kommun: Stockholms län, Haninge
   Bransch: Luftkvalitet, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag
   HOH Vattenteknik levererar ett utbud av tjänster inom vattenreningsteknikområdet, från standardprodukter till kompletta helhetslösningar. Åtskilliga leveranser och flera decennier efter grundandet år 1933 är HOH Vattenteknik fortfarande ett av Norde...
   Län och kommun: Skåne län, Malmö
   Bransch: Vattenrening
  • Miljöteknikföretag
   Trelleborg AB grundades redan 1905 och är en världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar. Trelleborg Industri utvecklar högpresterande lösningar som dämpar, tätar och skyddar i krävande industriella miljöer med hjälp av avancerad polymerte...
   Län och kommun: Skåne län, Trelleborg
   Bransch: Avancerade material
  • Tjänsteföretag
   Stena Metallkoncernen bedriver återvinning, bearbetning och förädling av metaller, papper, elektronikskrot och farligt avfall. Stena Metallkoncernen löser kundens behov och förvandlar avfall till något värdefullt. Företaget erbjuder innovativa produ...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Återvinning, Avfallshantering
  • Miljöteknikföretag
   Stocksbro Energy Products AB specialiserar sig på utveckling, tillverkning och försäljning av energieffektiva ackumulatortankar och innovativa kombipannor, för villor och fastigheter. Stocksbro tillverkar bland annat Bio-Solpannan som exportera...
   Län och kommun: Dalarnas län, Säter
   Bransch: Bioenergi, Solenergi
  • Miljöteknikföretag
   Viessmann Värmeteknik AB utvecklar och tillverkar en rad olika värmerelaterade produkter för olja, gas, solsystem, fastbränsle och värmepumpar. Företaget ingår i Viessmann Gruppen som är en av världens ledande tillverkare av värme och förnybara ener...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Bioenergi, Solenergi, Avloppsrening, Vattenrening, Bränslen och fordon
  • Miljöteknikföretag
   Bauer Watertechnology levererar system för kylning och uppvärmning, varmvattenbehandling och dricksvattenrening. Lösningarna är anpassade till en rad olika områden inom industrin (livsmedel, elektronik, papper, plast, stål) samt hälso- och sjukv...
   Län och kommun: Stockholms län, Järfälla
   Bransch: Värme och kyla, Avloppsrening, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   CentriClean Systems AB erbjuder konsulttjänster och produkter inom luftreningsteknik för ett brett spektrum av industriella tillämpningar. CentriClean Systems har utvecklat teknik för rening av gaser som bygger på partikelavskiljning och på den ...
   Län och kommun: Stockholms län, Botkyrka
   Bransch: Luftkvalitet, Avloppsrening, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Rehact AB har utvecklat ett internationellt prisbelönt klimatsystem, Rehact Energy System , för att tillgodose byggnaders behov av värme, kyla, varmvatten och frisk luft och samtidigt minska behovet av externt tillförd energi för dessa funktioner...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Värme och kyla
  • Miljöteknikföretag
   Ecoera är ett innovationsföretag som erbjuder en typ av klimatkompensering, så kallad ”Biochar Carbon Sequestration”, och licensierar ut egenutvecklad teknologi för tillverkning av agropellets. Den process som företagets verksamhet är baserad på bör...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Bioenergi
  • Miljöteknikföretag
   SenSiC AB konstruerar, tillverkar och säljer gassensorer för applikationer med hög temperatur. Sensorerna används bland annat för kontroll av förbränning och utsläpp vid förbränning av biomassa, i fjärrvärmeanläggningar, i diesel motorer och vid an...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Bioenergi
  • Miljöteknikföretag
   Zemission AB utvecklar och producerar multi-bränsle förbrännare som inte gengererar utsläpp anpassade för elektriska fordon och hybrider. Katalytisk förbränning har hittills bara kunnat appliceras på gasformiga bränslen. Zemission har utvecklat en t...
   Län och kommun: Skåne län, Lund
   Bransch: Luftkvalitet
  • Tjänsteföretag
   Renewable Energy Technology International AB (Renewtec) är verksamt inom området förnybar energi med fokus på biomassaförgasning, syntesgasrening, metanisering, rötning och uppgradering samt distribution och användning av biometan. Renewtec AB: ko...
   Län och kommun: Skåne län, Lund
   Bransch: Bioenergi, Hållbart jord- och skogsbruk, Avloppsrening, Bränslen och fordon

  Registrera ditt företag

  Registrera ditt företag på Swedish Cleantech.

  Boka ett studiebesök

  EnviroSwedens website

  Enviroswedenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du boka besök på olika miljöteknik-
  anläggningar i hela landet.

  Vad är SymbioCity?

  SymbioCitys website

  Symbiocitylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster marknadsför svenskt kunnande inom hållbar stadsutveckling internationellt.