Search

Hitta företag

Filtrera sökningen

Företagstyp

Miljöteknikområde

  • Miljöteknikföretag
   Sweden Power Chippers AB producerar och levererar kompletta småskaliga pelletsanläggningar. Företagets mål är att erbjuda kompletta lösningar, med både standardprodukter och kundanpassade system. Pressarna är utmärkta för företag som arbetar med så...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Borås
   Bransch: Bioenergi
  • Miljöteknikföretag
   Combi Heat Värmeprodukter AB utvecklar och tillverkar pannor och kaminer för biobränslen. Combi Heat´s affärsidé bygger på att erbjuda marknaden ett flexibelt uppvärmningssystem som är effektivt och miljövänligt. Företagets produkter syftar till upp...
   Län och kommun: Norrbottens län, Haparanda
   Bransch: Bioenergi
  • Miljöteknikföretag
   Ekosystem konstruerar och tillverkar pelletsbrännare och utrustning. Pelletsbrännaren fungerar enligt oljebrännarprincipen med en on/off-funktion från en inbyggd elektrisk tändare. Funktionen tillåter brännaren att stänga av sig själv istället för ...
   Län och kommun: Gävleborgs län, Sandviken
   Bransch: Bioenergi
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   RGS90 arbetar med marksanering, vattenrening och återvinning av industriavfall. RGS 90 är ett företag som genom sin verksamhet arbetar för att förbättra miljön genom rening av förorenad jord, sortering och återvinning av avfall samt produktion av mi...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Marksanering, Avloppsrening, Avfallshantering
  • Miljöteknikföretag
   Petro Ett erbjuder allt från kompletta maskinleveranser för ång- eller värmeproduktion till kompletterande enheter i befintliga anläggningar. Företagets leveranser omfattar såväl kompletta nyckelfärdiga anläggningar för värmeproduktion, som enskild...
   Län och kommun: Skåne län, Ängelholm
   Bransch: Bioenergi
  • Tjänsteföretag
   Pindaros har en gedigen och mångårig erfarenhet med konsult- och entreprenaduppdrag över hela världen. Företaget erbjuder tekniska konsulttjänster inom energi och miljö. Pindaros erbjuder helhetslösningar från idé till färdiga lösningar med analyse...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Skövde
   Bransch: Hållbar kemi
  • Miljöteknikföretag
   Plåt & Spiralteknik, PST, är specialiserade inom spiralteknik med speciellt fokus på axellösa spiraltransportörer och andra produkter med spiralteknik. PST har sin egen produktutveckling, konstruktion och tillverkning, samt utför kompletta installa...
   Län och kommun: Kalmar län, Torsås
   Bransch: Bioenergi, Vattenrening, Återvinning, Avfallshantering
  • Miljöteknikföretag
   Stockhorvan Trä & Pellets AB tillverkar och marknadsför pellets för hushåll, industri och kommuner. Pellets är ur många synpunkter ett ekonomiskt alternativ för att värma upp våra hushåll. Bränslet är inhemskt och förnybart och ger obetydlig belast...
   Län och kommun: Kalmar län, Hultsfred
   Bransch: Bioenergi
  • Miljöteknikföretag
   Exencotech utvecklar produkter för elgeneration baserad på spillvärme. Exencotech utvecklar produkter som bygger på en unik och patentskyddad innovation som sparar energi, ökar processeffektiviteten, minskar koldioxidutsläppen och föroreningarna.
   Län och kommun: Stockholms län, Sollentuna
   Bransch: Bioenergi
  • Miljöteknikföretag
   EnPlant Engineering konstruerar och tillverkar hela energianläggningar, främst så kallade hetgasanläggningar men också fastbränsleeldade hetvattenpannor. Företaget har egna produkter för lagring och transport av träbränslen samt aska. Tack vare mån...
   Län och kommun: Stockholms län, Botkyrka
   Bransch: Bioenergi
  • Miljöteknikföretag
   Mafa producerar silosar och blandare för jordbruk och industri. Företaget är marknadsledande i Sverige och mer än 50 % av tillverkningen går på export. Mafa utnyttjar den senaste produktionstekniken och deras personal har kompetensen att ta fram all...
   Län och kommun: Skåne län, Ängelholm
   Bransch: Bioenergi
  • Miljöteknikföretag
   Norup Gård utvecklar och tillverkar vegetabiliska oljor för produktion av biobränslen och andra tekniska produkter. Förutom traditionellt jordbruk driver Norups Gård ekologisk produktion. I mer än 20 år har de utvecklat och producerat vegetabiliska...
   Län och kommun: Skåne län, Göinge
   Bransch: Bioenergi, Hållbart jord- och skogsbruk
  • Tjänsteföretag
   Alpha Solutions erbjuder tekniskt konsultstöd inom områdena värmeöverföring, strömningsteknik och energieffektivisering. Alpha Solutions erbjuder flexibla lösningar både vad det gäller tid och plats. Företaget har sitt kontor i Göteborg och det fin...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Värme och kyla, Smarta elnät
  • Tjänsteföretag
   BioMil är ett kunskapsföretag som arbetar med kretsloppslösningar för biogas och miljö. BioMil har idag mer än 30 års erfarenhet av att utreda och projektera systemlösningar för produktion och användning av biogas. BioMil ska sträva efter att allti...
   Län och kommun: Skåne län, Lund
   Bransch: Bioenergi, Avfallshantering
  • Miljöteknikföretag
   Bipro Materialhantering arbetar med biprodukthanteringssystem för träindustrin från enstaka transportörer till kompletta undervåningar. Bipro projekterar, tillverkar och bygger kompletta pellets och brikettanläggningar där de anpassar anläggningen e...
   Län och kommun: Skåne län, Göinge
   Bransch: Bioenergi
  • Miljöteknikföretag
   Ecocomb marknadsför en produkt som optimerar förbränningen i pannor. Produkten bidrar också till en minskning av föroreningar och lägre bränslekostnader. Företaget Ecomb grundades 1992 samtidigt som den första ansökan om patent av Ecotube-systemet ...
   Län och kommun: Stockholms län, Södertälje
   Bransch: Luftkvalitet
  • Miljöteknikföretag
   Allan Bruks utvecklar mobila och stationära tekniker för produktion av biobränsle. Allan Bruks verksamhet kretsar kring två områden. Utveckling och tillverkning av teknologier för att öka effektiviteten av insamlingen av skogsrester för biobränsle ...
   Län och kommun: Uppsala, Enköping
   Bransch: Bioenergi
  • Miljöteknikföretag
   Bioenergi i Luleå AB förädlar biologiska resurser till energi i form av bränslepellets. Bioenergi började tillverka bränslepellets 1998 och är idag en av Sveriges största pelletstillverkare. Bioenergis bränslepellets hamnar i klass 1 enligt svensk ...
   Län och kommun: Norrbottens län, Luleå
   Bransch: Bioenergi
  • Miljöteknikföretag
   Bioenergi Skandinavien AB tillverkar bränslepellets för hushåll, företag och anläggningar för energiproduktion. Bioenergi har sitt ursprung i Bioenergi i Skåne som bildades 1996. I företaget finns en lång erfarenhet från skogs- och biobränslemarknad...
   Län och kommun: Skåne län, Landskrona
   Bransch: Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Miljöteknikföretag
   Jacobi utvecklar och marknadsför produkter av aktivt kol för användning inom en rad olika områden exempelvis vattenrening, rökgasrening, kemisk blekning med mera. Användningen av jordens naturresurser är en viktig fråga vid utformningen av Jacobis ...
   Län och kommun: Kalmar län, Kalmar
   Bransch: Luftkvalitet, Marksanering, Avloppsrening, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag
   Systemseparation Sweden AB är en innovativ specialkemikalieleverantör som tillhandahåller en unik plattform för att skapa mer ekonomiska- och miljömässiga värden för sina kunder.  Systemseparation erbjuder ett brett sortiment av högpresterande br...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Orust
   Bransch: Luftkvalitet, Hållbar kemi
  • Miljöteknikföretag
   Nordifa utvecklar, tillverkar och marknadsför avancerade industriella textilprodukter för industriella applikationer. Nordifas tillverkningskedja innehåller samtliga steg från fiber till funktion, betyder unika möjligheter att skräddarsy produkter ...
   Län och kommun: Hallands län, Halmstad
   Bransch: Luftkvalitet
  • Miljöteknikföretag
   Handelshuset Toveko tillverkar produkter för vatten och avloppsbehandling samt effektiv energiproduktion. Tovekos produkter medverkar till att skapa en hållbar miljö vilket gagnar oss alla och framförallt framtida generationer. Företaget jobbar s...
   Län och kommun: Gävleborgs län, Gävle
   Bransch: Luftkvalitet, Marinteknik, Avloppsrening
  • Miljöteknikföretag
   Ekströms Värmetekniska AB konstruerar och tillverkar ekonomisers, luftförvärmare och kulsotningsanläggningar samt ytförstorade värmeväxlarrör. Ekströms har lång erfarenhet av värmeväxlare för rökgasmiljöer som genereras av ett brett spektrum av fos...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Värme och kyla, Luftkvalitet
  • Miljöteknikföretag
   Micatrone utvecklar, producerar och säljer elektronisk kontrollutrustning inom automation, lufthanteringssystem och värme/ång-produktion. Micatrone är en av Sveriges ledande tillverkare av styr- och reglersystem för värmepannor och inom olika områd...
   Län och kommun: Stockholms län, Solna
   Bransch: Värme och kyla, Ventilation

  Registrera ditt företag

  Registrera ditt företag på Swedish Cleantech.

  Boka ett studiebesök

  EnviroSwedens website

  Enviroswedenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du boka besök på olika miljöteknik-
  anläggningar i hela landet.

  Vad är SymbioCity?

  SymbioCitys website

  Symbiocitylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster marknadsför svenskt kunnande inom hållbar stadsutveckling internationellt.