Search

Hitta företag

Filtrera sökningen

Företagstyp

Miljöteknikområde

  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Seka Miljöteknik AB är ett konsultföretag som erbjuder ett brett utbud av tjänster inom olika miljöområden. Seka Miljöteknik grundades 1999 i Stockholm, bolaget startade som ett konsultföretag med inriktning på farligt avfall. Idag har verksamheten ...
   Län och kommun: Stockholms län, Vallentuna
   Bransch: Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Miljöteknikföretag
   Metro Therm AB utvecklar och levererar lösningar för uppvärmning av vatten. Ett snabbt, trevligt och kunnigt bemötande, är nyckelord för Metro Therms verksamhet. Metro Therm började leverera värme 1921 och är idag Sveriges bredaste leverantör av vär...
   Län och kommun: Kalmar län, Kalmar
   Bransch: Värme och kyla, Bioenergi, Fjärrvärme och fjärrkyla, Solenergi
  • Miljöteknikföretag
   Componordic System AB är specialiserade på effektiva och miljövänliga system för kompostering av stora mängder organiskt material. Metoden som Componordic System använder lämpar sig även utmärkt för mellanlagring, hygienisering och biogasutvinning....
   Län och kommun: Stockholms län, Norrtälje
   Bransch: Avfallshantering
  • Miljöteknikföretag
   Windforce AB utvecklar, producerar och marknadsför solpaneler, mindre vertikala och horisontella vindkraftverk samt hybridsystem för sol- och vindkraft. Systemen är effektiva och flexibiliteten i konstruktionen gör att de lätt kan anpassas till o...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Lidköping
   Bransch: Solenergi, Vindenergi
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Sweden Recycling AB är ett miljötekniskt företag som tillverkar produkter för hantering och återvinning av tungmetaller. Företaget är certifierat efter medicintekniska direktiven enligt ISO 13 485 och har 30 års erfarenhet av kvicksilverhantering...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Återvinning, Avfallshantering
  • Tjänsteföretag
   Ecoplan erbjuder strategisk rådgivning och projektledningstjänster inom frågor relaterade till hållbar utveckling. Företaget har många uppdrag inom trafikområdet, miljökommunikation, miljöteknik samt miljö- och etikkrav inom upphandling och inköp. ...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Bränslen och fordon, Transportsystem
  • Tjänsteföretag
   Miljömätarna erbjuder tjänster inom miljö som inspektioner, mätningar, analyser och utredningar. Miljömätarna i Linköping AB är ett ackrediterat företag som sedan starten 1992 tillhandahåller tjänster inom miljöområdet som besiktningar, mätningar, a...
   Län och kommun: Östergötlands län, Linköping
   Bransch: Luftkvalitet
  • Miljöteknikföretag
   Vera Klippan AB tillverkar stora tankar, kar och rör för vattenförsörjning, vattenrening, avlopp och i industrisyfte. Vera Klippan AB har arbetat med glasfiberarmerad polyester sedan 1960 och är Skandinaviens ledande producenter av rör och cisterne...
   Län och kommun: Skåne län, Klippan
   Bransch: Luftkvalitet, Avloppsrening, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag
   Corona Control AB erbjuder högkvalitativa reglerventillösningar och har professionella och engagerade medarbetare. Kunderna finns främst inom processindutrin. Corona Control representerar världsledande högkvalitativa produkter som huvudsakligen är t...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Stenungsund
   Bransch: Värme och kyla
  • Tjänsteföretag
   Wellenius Business Consult AB hjälper till att skapa lönsamma affärer för teknikföretag. Fokus ligger på energi och cleantech genom att leverera kvalificerade företagsbaserade konsulttjänster. Wellenius Business Consult kan gå in i kortare, elle...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Hållbar infrastruktur
  • Tjänsteföretag
   Recycling United bedriver affärsutveckling inom återvinnings- och avfallsbranschen. Företaget står bakom webbtjänsten Recycla.se som är en "one-stop-shop" och en marknadsplats för allt inom avfall och återvinning. Hjälper både företag och privatp...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Återvinning, Avfallshantering
  • Tjänsteföretag
   ETC utvecklar och levererar kompletta elkraftsprodukter och integrationstjänster till företag som drar nytta av ny energiteknik för att stärka sin konkurrenskraft. ETC Battery and FuelCells Sweden har en vision om en framtid där företaget har bidrag...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Ale
   Bransch: Bränslen och fordon, Transportsystem
  • Tjänsteföretag
   Calluna är ett miljökonsultföretag som har kompetens att arbeta både med vatten och mark. Calluna AB arbetar med den stora utmaningen att hitta hållbara lösningar för utvecklingen av vårt samhälle. Affärsidén är att skapa tydliga mervärden för sina ...
   Län och kommun: Östergötlands län, Linköping
   Bransch: Hållbart jord- och skogsbruk, Luftkvalitet, Marksanering, Vattenrening, Hållbar infrastruktur
  • Tjänsteföretag
   Cellma är ett konsultföretag främst inriktat på områdena miljö, utbildning, hållbar transport, biogas och management. Cellma hjälper sina kunder att se helheter och erbjuder stöd och specialistkunskap utifrån varje kunds unika behov. Företagets uppd...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Lidköping
   Bransch: Bioenergi, Bränslen och fordon, Transportsystem
  • Tjänsteföretag
   Combitech utför förstudier, analyser, säkerhetssystem, design och utveckling av inbyggda system, processstöd och utveckling, verifiering och testning. Combitech AB tillhandahåller teknisksupport och leder hela projekt inom affärsområdena: Ledn...
   Län och kommun: Kronobergs län, Växjö
   Bransch: Smarta elnät, Hållbar infrastruktur, Transportsystem
  • Tjänsteföretag
   Swedegas AB är ansvarig för överföring av naturgas och biometan i Sverige. Swedegas erbjuder anslutning till naturgasnätet och erbjuder tjänster för utveckling och underhåll av naturgasnätet och gasanläggningar. Swedegas äger och driver gasnätet som...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Bioenergi
  • Miljöteknikföretag
   Vida Energi AB marknadsför tändved och pellets. Vida Energi är Sveriges största privatägda sågverkskoncern med ca 900 anställda på 17 produktionsanläggningar. Produktionen är i huvudsak inriktad på konstruktionsvirke för en rad olika marknader. Cir...
   Län och kommun: Jönköpings län, Vaggeryd
   Bransch: Bioenergi
  • Tjänsteföretag
   Contrans AB är en liten konsultfirma specialiserad i urban transport och trafik. Contrans har stor internationell erfarenhet, framför allt i snabbväxande städer i utvecklingsländer. Contrans är specialiserade på effektiv och hållbar kollektivtrafik...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Transportsystem
  • Tjänsteföretag
   Ekorec återvinner och sanerar miljöfarligt material, som plast och stål. Materialet kan bland annat vara pumpar, kar och ledningar. Företaget behandlar också farligt avfall, återvinner emballage och lämnar anbud samt utför saneringar av anläggninga...
   Län och kommun: Värmlands län, Filipstad
   Bransch: Återvinning, Avfallshantering
  • Miljöteknikföretag
   Disperator erbjuder innovativ och anpassningsbar utrustning för kök på land såväl som till sjöss samt för livsmedelsindustrin. En avfallskvarn möjliggör rötning eller kompostering av matrester i efterföljande led till nytta för samhället. Nytta för...
   Län och kommun: Stockholms län, Huddinge
   Bransch: Avfallshantering
  • Miljöteknikföretag
   Sontech International AB förser industrin med innovativa akustiska lösningar och produkter för att skapa ljudkomfort. Sontech är leverantör av ljuddämpande ingenjörslösningar och dämpmaterial till maskintillverkande företag runtom i Europa. Den unik...
   Län och kommun: Stockholms län, Upplands-Bro
   Bransch: Värme och kyla, Ventilation, Gröna byggnader, Bränslen och fordon
  • Miljöteknikföretag
   NFO Drives AB är ett cleantech -företag som jobbar med utveckling och tillverkning av produkter för energieffektivisering av elmotorer till maskiner, fläktar och pumpar med mera. NFO Drives affärsidé är att med god lönsamhet utveckla, tillve...
   Län och kommun: Blekinge län, Karlshamn
   Bransch: Smarta elnät
  • Tjänsteföretag
   Energi och Miljöteknik i Göteborg AB är ett kunskaps- och entreprenadföretag inom värme och ventilation. Energi och Miljöteknik i Göteborg startade sin verksamhet 1986 och arbetar med att förbättra alla typer av byggnader, allt från industrier och a...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Mölndal
   Bransch: Värme och kyla, Ventilation, Gröna byggnader
  • Miljöteknikföretag
   Cell Impact tillverkar bipolära plattor till bränsleceller och flödesplattor för värmeväxlare. Cell Impact AB har patent på en tillverkningsmetod som formar material genom hög rörelseenergi. Energin förs in i materialet genom att två motstående slag...
   Län och kommun: Örebro län, Karlskoga
   Bransch: Avancerade material, Bränslen och fordon
  • Miljöteknikföretag
   CTT Systems AB är en marknads- och teknikledande leverantör av produkter för aktiv kontroll av luftfuktigheten i flygplanets kabin och flygplanskroppen. CTTs system Zonal Drying™ är utformat för att förhindra kondens och uppbyggnad av vatten i tra...
   Län och kommun: Södermanlands län, Nyköping
   Bransch: Ventilation, Luftkvalitet

  Registrera ditt företag

  Registrera ditt företag på Swedish Cleantech.

  Boka ett studiebesök

  EnviroSwedens website

  Enviroswedenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du boka besök på olika miljöteknik-
  anläggningar i hela landet.

  Vad är SymbioCity?

  SymbioCitys website

  Symbiocitylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster marknadsför svenskt kunnande inom hållbar stadsutveckling internationellt.