Search

Tävla om finansiering i innovationsprojekt

Den 17:e december öppnar Vinnova två utlysningar riktade till små och medelstora företag. Vinnova vill särskilt uppmana företag med kvinnor i nyckelpositioner att söka till utlysningarna.

Utlysningen Innovativa startups, riktar sig till företag som antingen är aktiebolag eller ekonomisk förening, är yngre än fem år samt har upp till 49 anställda. Företaget ska vara i behov av finansiellt stöd för att kunna starta och bedriva nya innovationsprojekt i faser där annan finansiering är svår att få.

Läs mer om Innovativa startups härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utlysningen Innovationsprojekt i företag, riktar sig till aktiebolag och ekonomiska föreningar som har maximalt 250 anställda. Företaget ska ha en omsättning eller eget kapital som motsvarar hälften av det sökta beloppet och kan redovisa återkommande affärsintäkter från försäljning, licensaffärer eller liknande.

Läs mer om Innovationsprojekt i företag härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.