Search

Sök upp till 250 000 kr för internationalisering

Nu kan ditt företag söka Tillväxtverkets checkar för internationalisering. Checkarna ska bidra till en hållbar tillväxt genom att hjälpa företag att köpa tjänster för att snabbare kunna göra insatser för att nå nya marknader.

Affärsutvecklingscheckar för internationalisering

Tillväxtverket erbjuder bidrag till små företag som vill och har förmågan att växa och som har konkurrenskraftiga idéer att förverkliga. Norrbotten, Jämtland och Västernorrlands län kan inte söka checkarna i den här ansökningsomgången.

Du skickar din ansökan direkt till regionerna, det vill säga länsstyrelser och regionförbund.

Gå in på Tillväxtverkets webbplats för att få kontaktuppgifter till ansvariga personer i de olika länen.

Vad kan stödet användas till?

Företag kan använda affärsutvecklingscheckarna för att till exempel köpa tjänster, täcka resekostnader (max 20 % av totala kostnader) eller projektanställning (som påbörjas efter beslut, det vill säga att det ska vara en ny kompetens till företaget).

Vem kan söka?

Företag som har 2–49 anställda och som omsätter minst 3 miljoner kronor. Du ska också ha en färdig produkt eller tjänst.

Hur mycket kan du söka?

Företag kan söka mellan 50 000–250 000 kr. Du kan få en check för upp till halva kostnaden, och resten betalar ditt företag.

Vill du veta mer?

Kontakta personen som är ansvarig i din region. Mer information finns på Tillväxtverkets webbplatslänk till annan webbplats.

Har du frågor?

Kontakta:

Tony Meurke
E-post: Tony Meurke
Telefon: 08-681 94 10

Stefan Nordin
E-post: Stefan Nordin
Telefon: 08-681 66 13

Karin Silfversten
E-post: Karin Silfversten
Telefon: 08-681 91 09