Search

Regeringens klimat- och höstbudget

Regeringen vill ytterligare stärka Sverige som föregångsland på klimatområdet. I budgetpropositionen för 2017 föreslås den största investeringsbudgeten på klimat- och miljöområdet i Sveriges historia.

Regeringens samhällsbygge skyndar på omställningen till ett mer hållbart samhälle. I budgeten för 2017 föreslår regeringen nya investeringar i klimatarbetet, fossilfria resor och förnybar energi på 12,9 miljarder kronor för perioden 2017-2020. Investeringarna görs inom framför allt fyra områden: omställningen till förnybar energi, fossilfria resor, hela Sverige är med och internationella klimatinvesteringar.

Läs hela pressmeddelandet på regeringen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.