Search

Pilotprojekt - bygga en mäklarfunktion av ”hållbara” innovationer (COSME)

Syftet med utlysningen är att stötta ett pilotprojekt för att bygga upp en effektiv mäklarfunktion mellan offentliga inköpare av ”hållbara” produkter och tjänster inom energieffektivisering och innovativa småföretag som kan leverera dessa.

Pilotprojektet går ut på att utveckla en hållbar affärsmodell för innovationsmäklare. Det innebär att ha goda kontakter med såväl köpare som leverantörer av ”hållbara” produkter och tjänster och se till att dessa möts och kan göra affärer.

I projektet ingår också att föreslå hur innovationsupphandling av det här slaget kan organiseras på ett effektivt och välfungerande sätt, ge råd till andra, sprida erfarenheter till andra inom EU, ge råd till innovatörer om hur de kan kommersialisera sin produkt eller tjänst och hjälpa till att hitta och föreslå finansiering med mera.

Läs mer om utlysningenlänk till annan webbplats

Ansök senast den 21 november