Search

India Sweden Innovations' Accelerator

The India Sweden Innovations' Accelerator (ISIA) är ett initiativ av Energimyndigheten för att främja utveckling av ny, innovativ energiteknik i Indien och Sverige. Målet med programmet är att underlätta tekniköverföring och kontakter mellan indiska intressenter och innovativa svenska företag.

Anpassat till den indiska marknaden

Att kunna anpassa tekniska lösningar till lokala förhållanden och att samarbeta med rätt partner är viktiga framgångsfaktorer för utländska företag i Indien. De svenska företag som redan medverkar i programmet är miljöteknikföretag med verifierade applikationer eller teknik som vill anpassa sig till den indiska marknadens behov, prioriteringar och betalningsförmåga. Det är viktigt att alla lösningar går att skala upp för att kunna möta efterfrågan på den indiska marknaden.

Företag söker kontinuerligt till programmet

Under hösten 2016 söker Energimyndigheten och Business Sweden efter svenska företag med intresse för att delta och vars erbjudande matchar behoven på den indiska marknaden.

Vill du veta mer?

Mer information om India Sweden Innovations' Accelerator och om de företag som hittills genomgått programmet hittar du på programmets egen webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gör en intresseanmälan till programmet på Energimyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inom programmet samarbetar Energimyndigheten, Business Sweden och Confederation of Indian Industry (CII).