Search

Bidra till utvecklingen av sjö­transport­system

Energimyndigheten utlyser cirka 15 miljoner kronor för forsknings-, innovations,- och demonstrationsprojekt som ska bidra till utvecklingen av ett hållbart sjötransportsystem.

Med ett hållbart sjötransportsystem menar vi ett energi- och resurseffektivt sjötransportsystem som är helt baserat på förnybara drivmedel.

Utlysningens syfte är att genom samverkan mellan sjötransportsystemets aktörer utveckla nya radikala innovationer, såsom tekniska lösningar, arbetssätt, tjänster, affärsmodeller, logistiklösningar med mera som bidrar till utvecklingen av ett hållbart sjötransport­system och stärker svensk konkurrenskraft.

Projekt som beviljas stöd inom utlysningen kan tidigast starta 1 dec 2018 och som längst pågå till 31 december 2023.

Sista dag för ansökan är 4 september 2018.

Utlysning för utveckling av sjöstransportsystemlänk till annan webbplats