Search

Hitta företag

Filtrera sökningen

Företagstyp

Miljöteknikområde

  • Miljöteknikföretag
   Cerlic Controls AB utvecklar, tillverkar och marknadsför instrument för mätning och övervakning av processparametrar för reningsverk, pappers- och cellulosaindustrin samt inom övrig processindustri. Cerlic Controls AB bidrar globalt till att begräns...
   Län och kommun: Stockholms län, Huddinge
   Bransch: Avloppsrening, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag
   Euromekanik AB har sedan 1974 levererat utrustning och system till gas- och processindustrin. Med ett tekniskt kunnande, starka varumärken och god service vill företaget skapa långsiktiga relationer till sina kunder. Euromekanik utgår från ett syste...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Bioenergi, Bränslen och fordon
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   SSPA Sweden är ett oberoende konsultföretag som tillhandahåller tjänster inom fartygsdesign och marina operationer. SSPA Sweden AB är inriktade på att utveckla effektiva, säkra och miljövänliga marina lösningar.
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Bränslen och fordon, Transportsystem
  • Tjänsteföretag
   Energibanken är ett konsultföretag som fokuserar på tillämpningar av solcellsteknik. Energibanken i Jättendal AB är Sveriges äldsta och enda renodlade oberoende solcellskonsult. Med mer än 30 års erfarenhet av solceller har företaget under lång tid ...
   Län och kommun: Gävleborgs län, Nordanstig
   Bransch: Solenergi
  • Tjänsteföretag
   Koucky och Partners AB är ett specialiserat konsultbolag med inriktning mot hållbar mobilitet och gränsområdet trafik och miljö. Grunden till verksamheten lades 1998 och företaget har sedan dess genomfört en lång rad uppdrag både i Sverige och inter...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Transportsystem
  • Miljöteknikföretag
   Plagazi ABs banbrytande teknik kan omvandla osorterat avfall till vätgas, syntesgas och andra värdefulla energibärare. Processen är mycket miljövänlig då förgasningen inte ger upphov till aska, miljöfarliga ämnen eller utsläpp till luft eller vatten...
   Län och kommun: Stockholms län, Lidingö
   Bransch: Avfallshantering
  • Tjänsteföretag
   CEC Design representerar mer än 25 års erfarenhet inom hållbart byggande och planering, anpassat till lokalt klimat, låg energiförbrukning och termisk komfort. CEC Design åtar sig uppdrag inom byggande och planering, särskilt datormodellering och si...
   Län och kommun: Blekinge län, Olofström
   Bransch: Gröna byggnader, Hållbar infrastruktur
  • Miljöteknikföretag
   Cargo och Kraft Turbin konstruerar, tillverkar och säljer små vattenturbiner i intervallet 2 kilowatt - 4000 kilowatt för småskalig vattenkraft. Sedan 1996 har Cargo och Kraft Turbin Sverige AB utrustat fler än 130 stationer med nya vattenturbiner o...
   Län och kommun: Västmanlands län, Västerås
   Bransch: Vatten och vågkraft
  • Tjänsteföretag
   Sandström Miljö och Säkerhetskonsult är ett ingenjörsföretag som är specialiserade på miljömarkundersökningar, marksanering och projektledning. Sandström Miljö och Säkerhetskonsult AB är rikstäckande och ett av Sveriges ledande företag inom bygg- oc...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Marksanering
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Unipower AB erbjuder ett brett sortiment av produkter för elkvalitetsmätningar och nätoptimering. Företager leder utvecklingen av mätinstrument för elkvalitet. Elkvalitet är ett samlingsbegrepp för störningsfri elleverans. Avvikelse från spänninge...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Alingsås
   Bransch: Smarta elnät
  • Miljöteknikföretag
   Elitfönster AB är en av Sveriges största fönstertillverkare. Företagets ambition är att öka energibesparingen i alla typer av hus på sin marknad. Elitfönster AB tillverkar fönster och fönsterdörrar för såväl småhus som stora byggprojekt. Kundernas b...
   Län och kommun: Jönköpings län, Vetlanda
   Bransch: Gröna byggnader
  • Tjänsteföretag
   Bjerking AB är Sveriges äldsta personalägda konsultföretag, med drygt 260 ingenjörer, projektledare, landskapsarkitekter och andra experter. Bjerking erbjuder kreativa, kvalificerade och kostnadseffektiva konsulttjänster inom hus-, installations- o...
   Län och kommun: Uppsala län, Uppsala
   Bransch: Värme och kyla, Bränslen och fordon, Transportsystem
  • Miljöteknikföretag
   Protec Filter AB tillverkar alla typer av filter för alla typer av marknader, för dammsamling och ventilationsutrustning. Kärnan i Protec Filters verksamhet är filterprodukter med tillbehör för industrin. Protec Filter arbetar hela tiden för att för...
   Län och kommun: Västra Götalands Län, Borås
   Bransch: Ventilation, Luftkvalitet, Gröna byggnader
  • Miljöteknikföretag
   Solarus AB tillverkar och säljer platta solfångare, de erbjuder också systemintegration inom alternativ energi. Solarus AB vill göra det möjligt för så många som möjligt att använda solenergi för att förbättra sina levnadsvillkor, den ekonomiska sit...
   Län och kommun: Gävleborgs län, Gävle
   Bransch: Solenergi
  • Tjänsteföretag
   Entropi Sanerings AB är specialiserade på rening av jord som blivit förorenade av råoljeprodukter och jord som förorenats av bly eller andra metaller. Entropi Sanerings AB har åtta reningsanläggningar i södra Sverige, där jorden behandlas genom biol...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Marksanering, Avloppsrening, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Glacell AB är en av Sveriges ledande totalentreprenörer inom Solel. Att använda Solel är en hållbar, driftsäker och underhållsfri energilösning. Solel är en förnybar och underhållsfri energikälla som kan driftsättas direkt efter installation. Utvinn...
   Län och kommun: Skåne län, Ängelholm
   Bransch: Solenergi
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Minol Mätteknik AB ger dig kontroll på förbrukningen av vatten, el och värme i din fastighet. Tekniken är trådlös vilket innebär att installationen är mycket enkel samt att behov av underhåll sällan förekommer. Mätanordningarna innehåller mjukvara s...
   Län och kommun: Skåne län, Lund
   Bransch: Värme och kyla
  • Miljöteknikföretag
   Swegon AB tillverkar luftdistributions produkter, vattenburna klimatsystem, ventilationsaggregat och produkter för akustik och flödeskontroll. Det är inom må bra-branschen Swegon verkar, med ett bra inomhusklimat får de människor att må bättre. Pro...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Värme och kyla, Ventilation, Luftkvalitet, Gröna byggnader
  • Miljöteknikföretag
   Matseco AB är ett företag som erbjuder energisnåla och miljövänliga lösningar för rening av luft och vatten. Företaget marknadsför och säljer en serie av luftrenings- och vattereningsprodukter. Matseco har lösningen på problem inom följande områden:...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Mölndal
   Bransch: Luftkvalitet, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag
   Polyplank AB tillverkar olika produkter med hjälp av den egenutvecklade återvinningsbara kompositmaterial som består av återvunna termoplaster och organiska fibrer. Granulatet kan användas för traditionell sträng- och formsprutning. Samtliga av Pol...
   Län och kommun: Kalmar län, Mörbylånga
   Bransch: Gröna byggnader, Avancerade material
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Sveaskog AB är Sveriges största skogsägare och leverantör av timmer, massaved och biobränsle. Sveaskog är Sveriges största skogsägare med 14 procent av den produktiva skogsmarken. Kärnverksamheten är att sälja timmer och massaved samt biobränsle. De...
   Län och kommun: Norrbottens län, Kalix
   Bransch: Bioenergi
  • Tjänsteföretag
   Proxio Systems AB utvecklar optimeringsmjukvara för transportköpare som identifierar lösningar som resulterar i mindre miljöpåverkan och minskade transportkostnader. Proxio Systems lever enligt mottot "Vi ser det som ingen annan ser" och i deras arb...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Transportsystem
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Swedish Exergys främsta inriktning är att förädla fuktiga biobränslen från skog, lantbruk och produktion. Detta görs med ångtorkning, torkning och indunstningssystem. Swedish Exergy ABs torkningssystem lämpar sig för torkning av biobränsle, slam, bi...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Bioenergi
  • Miljöteknikföretag
   J G Anderssons Söner AB är ett företag med en tradition av produktion och försäljning av sågade och förädlade trävaror av hög kvalitet. Sedan slutet av 1999 är företaget certifierade enligt ISO 9001 och sedan sommaren 2003 är de certifierade enligt ...
   Län och kommun: Kronobergs län, Tingsryd
   Bransch: Bioenergi
  • Miljöteknikföretag
   Drivec AB arbetar med att utveckla och sälja ledningssystem som ökar lönsamheten, säkerheten och minskar miljökonsekvenserna från transportindustrin . Drivec-konceptet avgör i realtid hur effektivt en förare framför sitt fordon, genom att för varje...
   Län och kommun: Skåne län, Helsingborg
   Bransch: Transportsystem

  Registrera ditt företag

  Registrera ditt företag på Swedish Cleantech.

  Boka ett studiebesök

  EnviroSwedens website

  Enviroswedenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du boka besök på olika miljöteknik-
  anläggningar i hela landet.

  Vad är SymbioCity?

  SymbioCitys website

  Symbiocitylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster marknadsför svenskt kunnande inom hållbar stadsutveckling internationellt.