Search

Hitta företag

Filtrera sökningen

Företagstyp

Miljöteknikområde

  • Miljöteknikföretag
   Deflamo AB är ett kemiföretag som utvecklar, producerar och marknadsför ett miljövänligt flamskyddsmedel som efterliknar människokroppens sätt att kontrollera energi och värme. Deflamos produkt Apyrum ersätter farliga flamskyddsmedel som kan innehål...
   Län och kommun: Skåne län, Malmö
   Bransch: Gröna byggnader, Avancerade material, Hållbar kemi
  • Miljöteknikföretag
   Yxhult Miljö AB marknadsför en mångsidig absorptions- och saneringsagent vid namn Absol. Absol absorberar, sanerar och neutraliserar miljöfarliga vätskor på ett effektivt och snabbt sätt. Yxhult Miljös produkt är anpassad för oljor, fett, färg, lösn...
   Län och kommun: Örebro län, Örebro
   Bransch: Gröna byggnader, Avancerade material
  • Miljöteknikföretag
   Tellux AB arbetar med LED-teknik, vind- och solenergi och kombinerar kompetens, erfarenhet, kreativitet och idéer för att hitta effektiva lösningar som passar kundernas behov. Tellux erbjuder attraktiva lösningar för att uppnå låg energiförbrukning...
   Län och kommun: Uppsala län, Uppsala
   Bransch: Belysning, Solenergi, Vindenergi
  • Miljöteknikföretag
   Bensin och Rörtjänst i Göteborg AB erbjuder tjänster för planering, byggande och underhåll av bensinstationer samt sanering av förorenad mark. Företaget har ackreditering från Swedac för kontroll av oljetankar och petroleummätare. Bensin och Rörtjä...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Marksanering
  • Tjänsteföretag
   EkoTec AB erbjuder entreprenörstjänster inom marksanering. EkoTecs behandlingsanläggningar finns vid ett tiotal orter, spridda över hela Sverige. EkoTec åtar sig entreprenader, stora som små, avseende förorenad mark och vattenrening. Oavsett om det ...
   Län och kommun: Västerbottens län, Skellefteå
   Bransch: Marksanering, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag
   Skultuna Flexible AB levererar materiallösningar till företag inom telekommunikation, elektronik, energi, fordon, bygg och förpackningsindustrin. Skultuna Flexible är marknadsledande inom flera områden. Förutom huvudkontoret i Skultuna, har Sk...
   Län och kommun: Västmanlands län, Västerås
   Bransch: Solenergi, Avancerade material
  • Tjänsteföretag
   SSM Svensk Sjömuddring AB är specialiserade på efterbehandling av mark och sjösediment förorenad av arsenik, kreosot, olja och tungmetaller. Företaget erbjuder undersökning av förorenat material med atomabsorptions fotospektrometri följt av materia...
   Län och kommun: Östergötlands län, Norrköping
   Bransch: Marksanering, Avloppsrening, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag
   Uson Marine AB utvecklar systemlösningar för avfallshantering inom marin och offshore -industrin. Fokus ligger på hantering av matavfall samt torrt avfall. Uson Marines system baseras på återvinning av separerade avfallsfraktioner som lämnas i...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Marinteknik, Avloppsrening, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag
   Absolent AB är en av världens ledande leverantörer av luftreningsutrustning för oljedimma och oljerök i industriell miljö. Absolents produkter och tjänster eliminerar luftföroreningar och reducerar energikonsumtionen i fabriker runt om i världen, vi...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Lidköping
   Bransch: Luftkvalitet
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Turab designar, tillverkar och installerar turbiner för mindre vattenkraftanläggningar. De erbjuder även underhåll, renovering samt uppdateringar av befintliga installationer. Turab AB grundades 1965 och sysselsätter idag cirka 35 medarbetare. Föret...
   Län och kommun: Jönköpings län, Nässjö
   Bransch: Vatten och vågkraft
  • Miljöteknikföretag
   Peal är en leverantör av bulkmateriallösningar inom transport, förvaring och hantering av torra bulkmaterial. Peal AB grundades 1979 och ligger i Helsingborg. Hantering av mineraler, blandningar och torrbruksfabriker blev snabbt ett specialområde fö...
   Län och kommun: Skåne län, Helsingborg
   Bransch: Bioenergi
  • Miljöteknikföretag
   Leading Light AB är ett ungt och innovativt företag från Göteborg som utvecklar och säljer energieffektiva belysnings­produkter och system. Leading Lights belysningsprodukter och system hjälper kommuner, energibolag och företag att uppnå sina mi...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Mölndal
   Bransch: Belysning
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   YPAB Dampers International AB tillverkar industridämpare för säker och miljöanpassad hantering av luft och rökgaser. YPAB designar, tillverkar och marknadsför industridämpare främst för tillverkningsindustrin, kraftverk och värmeverk. YPAB erbjud...
   Län och kommun: Västernorrlands län, Kramfors
   Bransch: Luftkvalitet
  • Miljöteknikföretag
   Cellkraft är ett svenskt företag som grundades år 2000. Företaget utvecklar och tillverkar bränsleceller. I en värld där man letar efter nya och effektiva metoder för att hantera energi, är bränslecellsteknik en ny möjlighet. Cellkrafts fokus har va...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Bränslen och fordon
  • Miljöteknikföretag
   Axon Miljöteknik AB är ett företag som utvecklar och tillverkar filtreringssystem för att rena jord och vatten. Produktsortimentet är flexibelt och tillåter byggandet av filtersystem som är konstruerade för applikationsområdet. Allt från små enhete...
   Län och kommun: Västmanlands län, Sala
   Bransch: Marksanering, Avloppsrening, Vattenrening
  • Tjänsteföretag
   Ahlqvist och Almqvist arkitekter har 25 år av erfarenhet av att leda och medverka i komplexa tvärfackliga utrednings-, planerings- och projekteringsuppdrag. Ahlqvist och Almqvist arkitekters uppdrag omfattar allt från detaljplanering av bostäder, sk...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Gröna byggnader, Hållbar infrastruktur
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   ELFI Elektrofilter utvecklar och tillverkar elektrostatiska luftrenare för värmeväxlare, hushåll, kontor, dagis, skolor, ventilationssystem och rökrum. ELFI Elektrofilter AB har i mer än 40 år utvecklat och tillverkat luftvårdsprodukter av hög kvali...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Alingsås
   Bransch: Luftkvalitet
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   ÄFAB är ett privatägt konsultföretag med sin bas i Lidköping, företaget är engagerat i bioenergifrågor inom förbränningsteknikområdet. En stor del av Älvdalens Fastbränsleteknik ABs arbetsuppgifter består av att stödja exporten av produkter och tjän...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Lidköping
   Bransch: Bioenergi
  • Tjänsteföretag
   Anders Nyquist Arkitektkontor axlar rollerna som mentor, utbildare, projektledare, arkitekter och planerare. Anders Nyquist Arkitektkontor AB är ofta med från idéstadiet till det faktiska genomförandet av olika projekt. Miljöfokus är en naturlig del...
   Län och kommun: Västernorrlands län, Sundsvall
   Bransch: Gröna byggnader
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Solarit AB är specialiserade på kundanpassade energilösningar inom solenergi och LED-teknik, samt kombinationer av dessa. Elektronikkompetensen används även till rena elektronikprojekt. Solarit erbjuder specialutvecklade lösningar, färdiga lösningar...
   Län och kommun: Västmanlands län, Västerås
   Bransch: Belysning, Solenergi
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Alvatek utvecklar lösningar för energibesparing och vattenbehandling. Alvatek AB kan erbjuda lösningar inom alla sina verksamhetsområden. Detta innefattar även tillverkning och utveckling av maskiner och produkter för rationellt utförande.
   Län och kommun: Västra Götalands län, Mark
   Bransch: Energilagring, Värme och kyla, Solenergi, Vattenrening
  • Tjänsteföretag
   ByggVesta AB bygger flexibelt, kostnadseffektivt och resursmedvetet samtidigt som kvalitet, omsorg och långsiktighet betonas. ByggVesta lägger stor vikt på hållbara aspekter, som energieffektivitet och närhet till kollektivtrafik. Ett byggsystem har...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Gröna byggnader
  • Miljöteknikföretag
   SenseAir är ledande inom forskning och utveckling av kostnadseffektiva koldioxidsensorer och företaget är ett kompetenscenter för all slags infraröd gasmätning. SenseAir har funnits i cirka 20 år och är beläget i Delsbo. Produkterna ryms i begreppet...
   Län och kommun: Gävleborgs län, Hudiksvall
   Bransch: Luftkvalitet
  • Miljöteknikföretag
   Laqua Treatment AB arbetar med markväxtsystem och filtersystem. Filtersystem används huvudsakligen vid industrier exempelvis för att rena vatten från biltvättar. Markväxtsystem används med fördel vid bostadsområden och åkermark eftersom de kan integ...
   Län och kommun: Skåne län, Kristianstad
   Bransch: Marksanering, Avloppsrening, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   EffluxiQ AB erbjuder avloppsrening som paketerad tjänst baserad på egenutvecklad och patenterad lösning med unik funktionalitet. EffluxiQs patenterade och unika funktion för närvaro-styrning förhindrar överdosering vid frånvaro, att överdosera kan l...
   Län och kommun: Stockholms län, Sollentuna
   Bransch: Avloppsrening

  Registrera ditt företag

  Registrera ditt företag på Swedish Cleantech.

  Boka ett studiebesök

  EnviroSwedens website

  Enviroswedenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du boka besök på olika miljöteknik-
  anläggningar i hela landet.

  Vad är SymbioCity?

  SymbioCitys website

  Symbiocitylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster marknadsför svenskt kunnande inom hållbar stadsutveckling internationellt.