Search

Hitta företag

Filtrera sökningen

Företagstyp

Miljöteknikområde

  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   ÄFAB är ett privatägt konsultföretag med sin bas i Lidköping, företaget är engagerat i bioenergifrågor inom förbränningsteknikområdet. En stor del av Älvdalens Fastbränsleteknik ABs arbetsuppgifter består av att stödja exporten av produkter och tjän...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Lidköping
   Bransch: Bioenergi
  • Tjänsteföretag
   Anders Nyquist Arkitektkontor axlar rollerna som mentor, utbildare, projektledare, arkitekter och planerare. Anders Nyquist Arkitektkontor AB är ofta med från idéstadiet till det faktiska genomförandet av olika projekt. Miljöfokus är en naturlig del...
   Län och kommun: Västernorrlands län, Sundsvall
   Bransch: Gröna byggnader
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Solarit AB är specialiserade på kundanpassade energilösningar inom solenergi och LED-teknik, samt kombinationer av dessa. Elektronikkompetensen används även till rena elektronikprojekt. Solarit erbjuder specialutvecklade lösningar, färdiga lösningar...
   Län och kommun: Västmanlands län, Västerås
   Bransch: Belysning, Solenergi
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Alvatek utvecklar lösningar för energibesparing och vattenbehandling. Alvatek AB kan erbjuda lösningar inom alla sina verksamhetsområden. Detta innefattar även tillverkning och utveckling av maskiner och produkter för rationellt utförande.
   Län och kommun: Västra Götalands län, Mark
   Bransch: Energilagring, Värme och kyla, Solenergi, Vattenrening
  • Tjänsteföretag
   ByggVesta AB bygger flexibelt, kostnadseffektivt och resursmedvetet samtidigt som kvalitet, omsorg och långsiktighet betonas. ByggVesta lägger stor vikt på hållbara aspekter, som energieffektivitet och närhet till kollektivtrafik. Ett byggsystem har...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Gröna byggnader
  • Miljöteknikföretag
   SenseAir är ledande inom forskning och utveckling av kostnadseffektiva koldioxidsensorer och företaget är ett kompetenscenter för all slags infraröd gasmätning. SenseAir har funnits i cirka 20 år och är beläget i Delsbo. Produkterna ryms i begreppet...
   Län och kommun: Gävleborgs län, Hudiksvall
   Bransch: Luftkvalitet
  • Miljöteknikföretag
   Laqua Treatment AB arbetar med markväxtsystem och filtersystem. Filtersystem används huvudsakligen vid industrier exempelvis för att rena vatten från biltvättar. Markväxtsystem används med fördel vid bostadsområden och åkermark eftersom de kan integ...
   Län och kommun: Skåne län, Kristianstad
   Bransch: Marksanering, Avloppsrening, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   EffluxiQ AB erbjuder avloppsrening som paketerad tjänst baserad på egenutvecklad och patenterad lösning med unik funktionalitet. EffluxiQs patenterade och unika funktion för närvaro-styrning förhindrar överdosering vid frånvaro, att överdosera kan l...
   Län och kommun: Stockholms län, Sollentuna
   Bransch: Avloppsrening
  • Miljöteknikföretag
   Biofrigas Sweden AB erbjuder anläggningar med en unik teknologi som gör det möjligt att uppgradera och förvätska biogas för småskalig produktion i exempelvis lantbruk, mindre reningsverk och industri. Genom att använda Biofrigas anläggning för att f...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Bioenergi
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   SPM Instrument AB är ett företag som utvecklar och marknadsför utrustning för maskintillståndsövervakning. SPM Instrument erbjuder ett brett produktsortiment från högteknologiska bärbara instrument till online-system och omfattande programvaror. SP...
   Län och kommun: Södermanlands län, Strängnäs
   Bransch: Värme och kyla, Bioenergi, Vindenergi, Gröna byggnader
  • Tjänsteföretag
   Klotterjägarna AB arbetar både preventivt och åtgärdande och erbjuder heltäckande lösningar för fastighetsägare som utsatts för klotter. Det preventiva arbetet riktar sig i första hand mot de objektsägare som har återkommande problem. Klotterjägarn...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Gröna byggnader
  • Tjänsteföretag
   Sanna Gräv sanerar mark som blivit förorenat av exempelvis tungmetaller och olika typer av kolväten. Sanna Gräv är specialiserade på utgrävning av förorenad mark. Sanering av industriella skäl, skjutbanor och bensinstationer är typiska områden för f...
   Län och kommun: Örebro län, Örebro
   Bransch: Energilagring, Marksanering, Avloppsrening
  • Miljöteknikföretag
   Nordlander och Co AB projekterar och levererar svensktillverkade solfångarsystem som ger värme och varmvatten för villor och offentliga byggnader. Nordlander och Co AB tillhandahåller också kompletta system eller komponenter, levererar pannor och a...
   Län och kommun: Kalmar län, Borgholm
   Bransch: Solenergi
  • Tjänsteföretag
   Miljöbolaget i Svealand AB erbjuder behandling och deposition av farligt industriellt avfall och förorenad jord. Förorenad jord renas genom exempelvis tvättning, värmebehandling och biologisk behandling innan deposition. Miljöbolaget bedriver också...
   Län och kommun: Värmlands län, Storfors
   Bransch: Marksanering, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag
   Paxymer arbetar med en ny generation halogen-fria flamskydd helt fria från långlivade, giftiga och bio-ackumulerande ämnen (PBT). Paxymer arbetar idag med ett patenterat system för plastprodukter och har ett fullt utrustat lab och produktionsanläggn...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Avancerade material, Hållbar kemi
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Gila Control System skapar bättre klimat med lägre energikostnad. Gila Control System AB utvecklar och levererar styr- och övervakningsanläggningar för industrier, processer och fastigheter. Företaget erbjuder kompletta automationslösningar som skrä...
   Län och kommun: Kalmar län, Kalmar
   Bransch: Värme och kyla, Ventilation
  • Tjänsteföretag
   Kalmar Energi är Kalmarregionens ledande energiföretag med stark lokal närvaro. Kalmar Energi Värme AB erbjuder alla människor i Kalmar med omnejd en enkel och hållbar energitillvaro med el, fjärrvärme, vind, pellets, ved och energitjänster. 100 pr...
   Län och kommun: Kalmar län, Kalmar
   Bransch: Energilagring, Värme och kyla, Smarta elnät, Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Metix AB har produkter som underlättar och ger möjlighet till förbättring inom dataloggrar, automation, energioptimering och egenkontroll. Metix erbjuder kunder i Norden dataloggrar, produkter för egenkontroll och energioptimering, mätteknik och au...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Alingsås
   Bransch: Energilagring, Värme och kyla, Belysning, Ventilation, Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Miljöteknikföretag
   IV Produkt AB är en av Nordens ledande tillverkare av energieffektiva och miljöriktiga luftbehandlingsaggregat. Företaget använder sig av ett livscykelperspektiv när de utvecklar nya produkter, vilket per automatik sätter miljön i fokus och driver e...
   Län och kommun: Kronobergs län, Växjö
   Bransch: Fjärrvärme och fjärrkyla, Vindenergi
  • Miljöteknikföretag
   Sol och Energiteknik AB är specialiserade inom solvärme och energibesparingar och är en komplett solenergileverantör. Sol och Energiteknik erbjuder både vakuumrörsolfångare, plansolfångare, solceller, pannor, tankar och framförallt kompletta systeml...
   Län och kommun: Jönköpings län, Jönköping
   Bransch: Värme och kyla, Solenergi, Gröna byggnader
  • Miljöteknikföretag
   Svenska Textilfilter AB är specialiserade på utveckling och tillverkning av textila filter för stoftavskiljning, våtfiltrering och ventilation. Svenska Textilfilter (STF) gör alla typer av filterväskor, filterärmar och filteranslag för filteranlägg...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Mark
   Bransch: Luftkvalitet, Gröna byggnader
  • Tjänsteföretag
   VAP är ett småskaligt konsultföretag som arbetar inom branschen för väg- och vattenbyggnad. VAP VA-Projekt AB tillhandahåller ett brett spektrum av tjänster inom områdena mark, vatten och avlopp, väg, gata, landskap, miljö, geoteknik, mätning, kontr...
   Län och kommun: Örebro län, Örebro
   Bransch: Marksanering, Avloppsrening, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Zeotech designar och tillverkar system till industrier för rening av luft från lösningsmedel och andra kolväten. Zeotech AB bildades 1995 och arbetar med luftreningsteknik inom industrin. Företaget är en "know-how" verksamhet och är lokaliserade i f...
   Län och kommun: Skåne län, Burlöv
   Bransch: Luftkvalitet
  • Miljöteknikföretag
   Stamo Maskin AB är ett ledande företag inom blandning och omrörning med kontor och tillverkning i Västerås. Företaget har mer än 60 års erfarenhet i branschen. Stamo Maskin utvecklar, konstruerar och tillverkar högkvalitativa omrörare anpassade för ...
   Län och kommun: Västmanlands län, Västerås
   Bransch: Avloppsrening, Vattenrening, Avfallshantering
  • Miljöteknikföretag
   Pure Water Scandinavia AB projekterar, konstruerar, driftsätter och servar renvattenläggningar. Företaget skräddarsyr ekonomiskt effektiva anläggningar med lång livslängd för varje kunds behov. Pure Water Scandinavia AB (PWS) kunder finns i Sver...
   Län och kommun: Dalarnas län, Falun
   Bransch: Vattenrening

  Registrera ditt företag

  Registrera ditt företag på Swedish Cleantech.

  Boka ett studiebesök

  EnviroSwedens website

  Enviroswedenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du boka besök på olika miljöteknik-
  anläggningar i hela landet.

  Vad är SymbioCity?

  SymbioCitys website

  Symbiocitylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster marknadsför svenskt kunnande inom hållbar stadsutveckling internationellt.