Search

Hitta företag

Filtrera sökningen

Företagstyp

Miljöteknikområde

  • Tjänsteföretag
   Christer Nordström Arkitektkontor AB, CNA, är ett familjeägt företag med stort intresse för integrering av förnybar energi i sin arkitektur. Sedan 70-talet har företaget arbetat för att minska miljöförstörelsen genom att integrera solvärme och natu...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Solenergi, Gröna byggnader
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Pilotfish Networks utvecklar system som optimerar och hanterar komplex trådlös datakommunikation till och från mobila enheter. Pilotfish Networks AB har utvecklat ett system som hjälper till att reducera bränslekonsumtion och koldioxidutsläpp.
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Transportsystem
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Scanacon AB är ett företag som har över 30 års erfarenhet som leverantör av syrahanteringsutrustning. Scanacon erbjuder teknik och kunskapsbaserade lösningar för att maximera produktiviteten och minimera påfrestningarna på miljön. Med Scanacons prod...
   Län och kommun: Stockholms län, Sollentuna
   Bransch: Hållbar kemi
  • Miljöteknikföretag
   Witab utvecklar och installerar automatiserad avfallshantering för bostäder och industri. Witab AB utvecklar, tillverkar och marknadsför utrustning för hantering av avfall och återvinningsbart material. Företagets egna produkter marknadsförs under n...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Återvinning, Avfallshantering
  • Tjänsteföretag
   Ocab är rikstäckande inom sanering och avfuktning. De finns etablerade på 42 orter runt om i Sverige, från Kiruna i norr till Malmö i söder. Ocab i Sundsvall AB utför tjänster inom sanering, rengöring, avfuktning och genomför olika typer av utrednin...
   Län och kommun: Västernorrlands län, Sundsvall
   Bransch: Luftkvalitet, Marksanering, Gröna byggnader
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   BAT Cofra är ett specialistföretag inom mark och grundvatten. BAT Cofra AB har lång erfarenhet och stort samlat kunnande inom mark och grundvatten. Med hjälp av denna know-how har företaget möjlighet att tillsammans med beställaren finna innovativa ...
   Län och kommun: Stockholms län, Vallentuna
   Bransch: Marksanering, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag
   Faltech AB tillverkar Salarollpump som är ett olje- och kemikaliesaneringssystem. Salarollpump används för bärgnings- och saneringsoperationer av trögflytande och förorenade medier på svårtillgängliga platser. Högt tryck Ett mycket starkt vakuum g...
   Län och kommun: Dalarnas län, Älvdalen
   Bransch: Marksanering, Marinteknik, Avloppsrening, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag
   Maskinflisning AB förädlar timmer, grenar, stubbar och träavfall åt klienter inom skogs- och träindustrin, biobränsleföretag och värmeverk i norra Europa. Maskinflisning startade sin verksamhet 1996. Företaget har sitt säte i Laxå. Maskinflisning ar...
   Län och kommun: Örebro län, Laxå
   Bransch: Bioenergi
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   A.B. Vindkraft startade sin verksamhet 1993, de arbetar med att marknadsföra, sälja och bygga vindkraftverk. A.B. Vindkraft arbetar oftast som totalentreprenör vid uppförandet av vindkraftanläggningar de ombesörjer markavtal, ansökan om bygglov, ko...
   Län och kommun: Skåne län, Trelleborg
   Bransch: Vindenergi
  • Miljöteknikföretag
   Swedac Acoustic AB är verksamma inom forskning, utveckling, industriella tjänster och tillverkning av bullerbekämpnings produkter. Swedac Acoustics ljudreducerande produkter används inom områden som industri, fordon, byggnad, fartyg och offshore...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Fjärrvärme och fjärrkyla, Vindenergi, Gröna byggnader, Bränslen och fordon
  • Miljöteknikföretag
   Ozone Tech Systems AB erbjuder intelligenta och innovativa lösningar för luft- och vattenbehandling. Genom att använda naturens egen reningsmetod har Ozone Tech Systems en miljövänlig och kostnadseffektiv teknik som är driftsäker för såväl små...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Ventilation, Luftkvalitet, Avloppsrening, Vattenrening
  • Tjänsteföretag
   Ponsab i Skåne AB är ett saneringsföretag som erbjuder ett brett sortiment av tjänster inom sanering. Ponsab arbetar främst inom brandsanering och förebyggande underhåll. Brandsanering sker oftast i intimt samarbete med berört försäkringsbolag, inom...
   Län och kommun: Skåne län, Malmö
   Bransch: Vindenergi, Avfallshantering
  • Miljöteknikföretag
   Geotech AB utvecklar, tillverkar och marknadsför ett stort produktsortiment inom geoteknisk fältutrustning. Med egen produktion av större delen av Geotechs produktsortiment kan företaget säkerställa produktkvalitén genom hela flödet från idé och de...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Marksanering, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Amphi-tech AB är ett konsultföretag inom väg- och vattenbyggnadsteknik. Amphi-tech är specialiserade i inspektion och analys av anläggningar i undervattensmiljöer. Teknisk utrustning och konsulttjänster Amphi-tech säljer teknisk utrustning designa...
   Län och kommun: Örebro län, Askersund
   Bransch: Marinteknik, Avloppsrening, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag
   Deflamo AB är ett kemiföretag som utvecklar, producerar och marknadsför ett miljövänligt flamskyddsmedel som efterliknar människokroppens sätt att kontrollera energi och värme. Deflamos produkt Apyrum ersätter farliga flamskyddsmedel som kan innehål...
   Län och kommun: Skåne län, Malmö
   Bransch: Gröna byggnader, Avancerade material, Hållbar kemi
  • Miljöteknikföretag
   Yxhult Miljö AB marknadsför en mångsidig absorptions- och saneringsagent vid namn Absol. Absol absorberar, sanerar och neutraliserar miljöfarliga vätskor på ett effektivt och snabbt sätt. Yxhult Miljös produkt är anpassad för oljor, fett, färg, lösn...
   Län och kommun: Örebro län, Örebro
   Bransch: Gröna byggnader, Avancerade material
  • Miljöteknikföretag
   Tellux AB arbetar med LED-teknik, vind- och solenergi och kombinerar kompetens, erfarenhet, kreativitet och idéer för att hitta effektiva lösningar som passar kundernas behov. Tellux erbjuder attraktiva lösningar för att uppnå låg energiförbrukning...
   Län och kommun: Uppsala län, Uppsala
   Bransch: Belysning, Solenergi, Vindenergi
  • Miljöteknikföretag
   Skultuna Flexible AB levererar materiallösningar till företag inom telekommunikation, elektronik, energi, fordon, bygg och förpackningsindustrin. Skultuna Flexible är marknadsledande inom flera områden. Förutom huvudkontoret i Skultuna, har Sk...
   Län och kommun: Västmanlands län, Västerås
   Bransch: Solenergi, Avancerade material
  • Tjänsteföretag
   EkoTec AB erbjuder entreprenörstjänster inom marksanering. EkoTecs behandlingsanläggningar finns vid ett tiotal orter, spridda över hela Sverige. EkoTec åtar sig entreprenader, stora som små, avseende förorenad mark och vattenrening. Oavsett om det ...
   Län och kommun: Västerbottens län, Skellefteå
   Bransch: Marksanering, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag
   Bensin och Rörtjänst i Göteborg AB erbjuder tjänster för planering, byggande och underhåll av bensinstationer samt sanering av förorenad mark. Företaget har ackreditering från Swedac för kontroll av oljetankar och petroleummätare. Bensin och Rörtjä...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Marksanering
  • Tjänsteföretag
   SSM Svensk Sjömuddring AB är specialiserade på efterbehandling av mark och sjösediment förorenad av arsenik, kreosot, olja och tungmetaller. Företaget erbjuder undersökning av förorenat material med atomabsorptions fotospektrometri följt av materia...
   Län och kommun: Östergötlands län, Norrköping
   Bransch: Marksanering, Avloppsrening, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag
   Uson Marine AB utvecklar systemlösningar för avfallshantering inom marin och offshore -industrin. Fokus ligger på hantering av matavfall samt torrt avfall. Uson Marines system baseras på återvinning av separerade avfallsfraktioner som lämnas i...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Marinteknik, Avloppsrening, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag
   Absolent AB är en av världens ledande leverantörer av luftreningsutrustning för oljedimma och oljerök i industriell miljö. Absolents produkter och tjänster eliminerar luftföroreningar och reducerar energikonsumtionen i fabriker runt om i världen, vi...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Lidköping
   Bransch: Luftkvalitet
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Turab designar, tillverkar och installerar turbiner för mindre vattenkraftanläggningar. De erbjuder även underhåll, renovering samt uppdateringar av befintliga installationer. Turab AB grundades 1965 och sysselsätter idag cirka 35 medarbetare. Föret...
   Län och kommun: Jönköpings län, Nässjö
   Bransch: Vatten och vågkraft
  • Miljöteknikföretag
   Peal är en leverantör av bulkmateriallösningar inom transport, förvaring och hantering av torra bulkmaterial. Peal AB grundades 1979 och ligger i Helsingborg. Hantering av mineraler, blandningar och torrbruksfabriker blev snabbt ett specialområde fö...
   Län och kommun: Skåne län, Helsingborg
   Bransch: Bioenergi

  Registrera ditt företag

  Registrera ditt företag på Swedish Cleantech.

  Boka ett studiebesök

  EnviroSwedens website

  Enviroswedenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du boka besök på olika miljöteknik-
  anläggningar i hela landet.

  Vad är SymbioCity?

  SymbioCitys website

  Symbiocitylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster marknadsför svenskt kunnande inom hållbar stadsutveckling internationellt.