Search

Hitta företag

Filtrera sökningen

Företagstyp

Miljöteknikområde

  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Simris Alg är ett prisbelönat pionjärföretag på Österlen som odlar alger och tillverkar marin omega-3 EPA och DHA som överlägset och hållbart alternativ till fiskolja, i en innovationsbaserad odlingsprocess. Omega-3 är en global och snabbväxande glo...
   Län och kommun: Skåne län, Simrishamn
   Bransch: Hållbart jord- och skogsbruk, Hållbar kemi
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Recond Concept är ett förbättringskoncept som avlägsnar föroreningar i energibärande system. Redan vid en millimetertjock beläggning skapas ett kraftigt energibortfall och utsläppen av CO2 ökar. Alla processystem brottas med denna problembild, ju lä...
   Län och kommun: Västernorrlands län, Ånge
   Bransch: Värme och kyla, Fjärrvärme och fjärrkyla, Vatten och vågkraft, Vattenrening, Hållbar kemi
  • Miljöteknikföretag
   Effectas strävan är att utveckla och tillverka så underhållsfria produkter som möjligt, samtidigt som de ger kunden ett tryggt och miljövänligt värmesystem. Effecta AB är en svensk familjetradition som startade 1982 och har sedan dess levererat prod...
   Län och kommun: Blekinge län, Kungsbacka
   Bransch: Värme och kyla, Bioenergi, Solenergi
  • Tjänsteföretag
   NODA förser energibolag och fastighetsbolag med intelligenta energisystem för optimering och effektivisering av energibehovet. NODA Intelligent Systems AB startades våren 2005 som ett spin-off företag från internationell tvärvetenskaplig forskning...
   Län och kommun: Blekinge län, Karlshamn
   Bransch: Värme och kyla, Smarta elnät, Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Miljöteknikföretag
   Aluwave har snabbt etablerat sig som en ledande leverantör av kundanpassade moduler och system baserat på lysdioder, LED. Aluwave erbjuder allt från nödvändiga komponenter, såsom LED-modul, kraftlösning, optik, styrning och mekanikdesign för värmea...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Mölndal
   Bransch: Belysning
  • Tjänsteföretag
   OX2 Wind tillgängliggör hållbara energilösningar. Detta görs idag genom att utveckla, bygga, äga, sälja och förvalta vindkraftsanläggningar med god totalavkastning och högt ställda miljökrav. Genom sin långvariga närvaro på marknaden sedan början p...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Vindenergi
  • Tjänsteföretag
   Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning. Opconkoncernens affärsområde Renewable Energy arbetar med framställning av el ur spi...
   Län och kommun: Stockholms län, Nacka
   Bransch: Bioenergi
  • Miljöteknikföretag
   Sol Voltaics utvecklar avancerade material för solenergisektorn. Materialen Sol Voltaics utvecklar är GaAs nanotrådar som möjliggör att befintliga solpaneltillverkare dramatiskt kan förbättra effektiviteten på sina solceller och minska LCOE. Företag...
   Län och kommun: Skåne län, Lund
   Bransch: Solenergi, Avancerade material
  • Tjänsteföretag
   Sakab är Sveriges ledande miljöföretag inom giftfri återvinning av avfall. Sakab AB erbjuder industri och samhälle kompletta lösningar för att ta hand om farligt avfall och förorenade markområden. År 2012 omsatte Sakab 433 miljoner kronor och hade ...
   Län och kommun: Örebro län, Kumla
   Bransch: Fjärrvärme och fjärrkyla, Marksanering, Avloppsrening, Återvinning, Avfallshantering
  • Miljöteknikföretag
   Alnarp Cleanwater Technology har utvecklat ett biologiskt, kretsloppsbaserat system, ACT Natural™, för rening av enskilda avlopp. Alnarp Cleanwater Technology ABs system använder inga fällningskemikalier och har en unik slamnedbrytningsfunktion som...
   Län och kommun: Skåne län, Lomma
   Bransch: Avloppsrening, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Boatwasher Sweden AB levererar ett helhetskoncept för mekanisk rengöring av båtbottnar som ersätter användningen av giftiga båtbottenfärger. Konceptet består av tre delar: Metod som gör båtlivet miljövänligare, bekvämare och billigare för båtäga...
   Län och kommun: Stockholms län, Nacka
   Bransch: Marinteknik, Vattenrening
  • Tjänsteföretag
   Hifab International arbetar som oberoende projektledare och med projektledning i både Sverige och internationellt. Hifab leder projekt inom områdena för infrastruktur, stads- och landsbygdsutveckling, miljöteknik, institutionell utveckling, utbil...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Gröna byggnader, Hållbar infrastruktur, Transportsystem
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Kemira Kemi erbjuder expertis och skräddarsydda kombinationer av kemikalier för vattenintensiva industrier. Kemira Kemi AB bedriver ett aktivt utvecklingsarbete där de tar fram produkter och processer som tar hänsyn till miljön. De senaste åren har ...
   Län och kommun: Skåne län, Helsingborg
   Bransch: Hållbar kemi
  • Tjänsteföretag
   Renova är ett avfallshanterings- och återvinningsföretag som är operativa i västra Sverige och har lösningar för hela återvinningskedjan, från rådgivning och hämtning, till behandling av avfall. Renova AB hämtar, transporterar och tar tillvara allt...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Återvinning, Avfallshantering
  • Miljöteknikföretag
   Presona har lång erfarenhet av komprimeringsutrustning, tillverkar helautomatiska balpressar, komprimatorer och sorteringsanläggningar för avfallshantering vilket underlättar hantering och transport. Presona ABs utrustning hanterar olika slags mate...
   Län och kommun: Skåne län, Tomelilla
   Bransch: Återvinning, Avfallshantering
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Disab Tella AB arbetar med att förbättra arbetsmiljön inom industrin. Det handlar främst om att hålla damm och materialspill borta från arbetsplatser. Disab-koncernen erbjuder kostnadseffektiva lösningar för företag som bland annat hanterar våta e...
   Län och kommun: Stockholms län, Vallentuna
   Bransch: Återvinning, Avfallshantering
  • Miljöteknikföretag
   Marinfloc AB levererar vattenreningslösningar till fartyg och offshore enheter. Marinfloc använder bara komponenter och material av högsta kvalitet. Marinfloc AB är ledande inom innovativa system för behandling av avloppsvatten på fartyg och offshor...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Orust
   Bransch: Marinteknik, Avloppsrening, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   2MA Technology AB erbjuder ISA, intelligent stöd för anpassning av hastighet. ISA är en fordonsdatalösning som hjälper föraren att hålla hastigheten. När en personbil kör 100 kilometer i timmen istället för 90 kilometer i timmen ökar bränsleförbruk...
   Län och kommun: Västernorrlands län, Härnösand
   Bransch: Transportsystem
  • Tjänsteföretag
   Altea AB erbjuder kvalificerade konsulttjänster och utbildningar inom kemikalier för att företaget skall kunna möta dagens krav för miljö och arbetsmiljö. Altea arbetar med enskilda företag, koncerner samt nätverk med små och medelstora företag inom...
   Län och kommun: Östergötlands län, Linköping
   Bransch: Hållbar kemi
  • Miljöteknikföretag
   EOL Ventsystem AB erbjuder ventilationssystem tillsammans med expertis för uträkningar och design av ventilationsutrustning. Företaget är den största leverantören av underjordiska fläktar till världens största järngruva. EOL Ventsystem levererar kom...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Ulricehamn
   Bransch: Ventilation
  • Miljöteknikföretag
   PellBri tillverkar och marknadsför pellets och briketter. PellBri AB bildades 2003 efter att Åke Nilssons Träsvarveri hade sålt sin verksamhet till Rögle Tröskeln. Sedan dess har företaget tillverkat pellets och briketter. Detta gör de i anslutning ...
   Län och kommun: Skåne län, Örkelljunga
   Bransch: Bioenergi
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Hulteberg Chemistry and Engineering AB är ett företag verksamt inom energi- och miljösektorn. Hulteberg Chemistry and Engineering AB ligger i Malmö där både kontor och laboratorielokaler är belägen. Bolagets verksamhet omfattar tre allmänna kategori...
   Län och kommun: Skånes län, Malmö
   Bransch: Bioenergi, Hållbar kemi, Bränslen och fordon
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   EBmetoden har energieffektiviserat fastigheter i över 30 år. Det är en enkel och bestående metod för injustering av system med vattenburen värme/kyla. EBmetoden skapades 1980 av Egon Johansson och Bengt Hansson som samtidigt startade företaget EB Vä...
   Län och kommun: Skåne län, Sjöbo
   Bransch: Värme och kyla, Gröna byggnader
  • Miljöteknikföretag
   Bevent Rasch AB utvecklar kontinuerligt nya produkter för ventilationsmarknaden. Bevent Rasch absorberar och omvandlar nya regler, nya synpunkter på vikten av att spara energi och andra industriella trender, till väl beprövade, funktionellt korrekta...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Borås
   Bransch: Ventilation
  • Miljöteknikföretag
   INEX Internationell Exergys lösning är kundanpassad och består huvudsakligen av patenterade spillvattenvärmeväxlare som kan kopplas på befintliga system eller nybyggen. INEX internationell Exergy ABs lösning sparar energi genom att förvärma ingående...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Värme och kyla, Ventilation, Gröna byggnader

  Registrera ditt företag

  Registrera ditt företag på Swedish Cleantech.

  Boka ett studiebesök

  EnviroSwedens website

  Enviroswedenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du boka besök på olika miljöteknik-
  anläggningar i hela landet.

  Vad är SymbioCity?

  SymbioCitys website

  Symbiocitylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster marknadsför svenskt kunnande inom hållbar stadsutveckling internationellt.