Search

Hitta företag

Filtrera sökningen

Företagstyp

Miljöteknikområde

  • Miljöteknikföretag
   Opsis AB erbjuder system för att mäta luftkvalitet och emissioner samt för att kontrollera processer. Det förstnämnda innefattar system som mäter luftkvalitet i exempelvis stadskärnor och bostadsområden, emissionsmätningar innebär mer direkta mätni...
   Län och kommun: Skåne län, Lund
   Bransch: Luftkvalitet
  • Miljöteknikföretag
   S-Solar är ett svenskt världsledande solenergiföretag med lång erfarenhet av system och teknik för termisk solenergi, uppvärmning och kyla. S-Solar AB är en komplett leverantör av strips, absorbenter och solfångare. S-Solar är specialiserade på högt...
   Län och kommun: Östergötlands län, Finspång
   Bransch: Värme och kyla, Fjärrvärme och fjärrkyla, Solenergi, Gröna byggnader, Avancerade material, Hållbar kemi
  • Miljöteknikföretag
   Flexenclosure utvecklar telekomlösningar för mobiltelefoni. Deras teknikhus, E-site, driver basstationerna med hjälp av förnyelsebara energikällor. Genom ett intelligent styrsystem väljs energislag beroende på väder och klimat. Systemlösningarna är ...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Värme och kyla, Smarta elnät, Solenergi, Vindenergi
  • Miljöteknikföretag
   Aura Light är ett belysningsföretag. Företagets hållbara belysningslösningar gör att deras kunder kan minska kostnader, energiförbrukning och miljöpåverkan. Aura Light International AB är kända för lång livslängd, hög kvalitet och energibesparing. D...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Belysning, Gröna byggnader
  • Miljöteknikföretag
   PowerCell Sweden AB producerar bränslecellstackar som förvandlar vätgas till el utan att generera några andra restprodukter än vatten. PowerCell Swedens elgeneratorer är uppbyggda kring en bränslereformer och en bränslecellstack. Bränslereformern f...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Bränslen och fordon
  • Miljöteknikföretag
   OrganoClick tillverkar och tillhandahar ett sortiment av unika miljövänliga fiberbaserade material och kemiska sammansättningar. Dess användning sker främst inom de tre affärsområdena; Funktionellt trä, Funktionell ekotextil samt Fiberkompositer...
   Län och kommun: Stockholms län, Täby
   Bransch: Avancerade material, Hållbar kemi
  • Tjänsteföretag
   Whites expertis inkluderar arkitektur, stadsplanering, planering, landskapsskötsel, inredning, hållbarhet samt projektledning. White Arkitekter etablerades 1951 och är idag en av Skandinaviens ledande arkitektfirmor med runt 500 anställda i Sverige...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Gröna byggnader
  • Miljöteknikföretag
   Firefly AB är ett svenskt världsledande brandsäkerhetsföretag som utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska system som upptäcker och minimerar risken för bränder och dammexplosioner. Med produkter som täcker allt från gnistdetektering och f...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Bioenergi, Återvinning
  • Tjänsteföretag
   Off2off hjälper genom sin molnbaserade förmedlingstjänst stora organisationer att synliggöra sitt funktionella överskott, saker som är för bra för att kastas, på en kundanpassad portal. Genom att Off2off synliggör detta så kan även matchning ske mel...
   Län och kommun: Värmlands län, Karlstad
   Bransch: Återvinning, Avfallshantering
  • Miljöteknikföretag
   Solvatten har utvecklat en patenterad och bärbar behållare, som med hjälp av solljuset renar förorenat vatten från mikroorganismer, som orsakar vattenburna sjukdomar. Solvatten ABs lösning hjälper människor att smidigt få tillgång till rent dricksv...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Solenergi, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Vilokan erbjuder en modern reningsteknik och slutna system för industriell hantering av avloppsvatten, så som lösningsmedel för återvinning samt återcirkulerande processvätskor. Vilokan Sweden sätter sig alltid in i grundproblemet och ifrågasätter f...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Strömstad
   Bransch: Avloppsrening, Återvinning, Avfallshantering
  • Miljöteknikföretag
   Watreco levererar effektiva lösningar vid inblandning och avgasning av luft i vatten. Processen ger ett ökat värde för miljön till följd av energibesparingar. Watrecos fokus ligger på att leverera energibesparande och hållbara lösningar till marknad...
   Län och kommun: Skåne län, Malmö
   Bransch: Luftkvalitet, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   SITA erbjuder en rad tjänster och produkter inom återvinning och avfallshantering. Företagets främsta mål är att återvinna så mycket som möjligt. För att uppnå detta ser SITA Sverige AB till hela avfallskedjan och optimerar hanteringen så långt det...
   Län och kommun: Skåne län, Ängelholm
   Bransch: Marksanering, Återvinning, Avfallshantering
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Fortum är ett ledande energiföretag i Skandinavien och på den baltiska marknaden. Det grundläggande syftet för Fortums verksamhet är att skapa energi som gör livet bättre i dag och för kommande generationer. Fortum’s verksamhet omfattar produktion, ...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Värme och kyla, Fjärrvärme och fjärrkyla, Vatten och vågkraft, Solenergi, Vindenergi
  • Miljöteknikföretag
   Seabased tillverkar och levererar kompletta system för att generera elektrisk energi från vågor med vågkraftsaggregat som har en effekt på 10-100 kilowatt. Seabased ABs verksamhet sträcker sig från industriell forskning och utveckling till produktio...
   Län och kommun: Uppsala län, Uppsala
   Bransch: Vatten och vågkraft
  • Miljöteknikföretag
   NIBE Energy Systems är Nordens största tillverkare av villavärmeprodukter, är störst i Europa inom huvudområdet värmepumpar samt har en ledande position i norra Europa inom varmvattenberedare. NIBE AB erbjuder bergvärmepumpar, luftvärmepumpar, venti...
   Län och kommun: Kronobergs län, Markaryd
   Bransch: Energilagring, Värme och kyla
  • Tjänsteföretag
   Chemiclean utvecklar och marknadsför metoder för behandling och filtrering av vatten i värme-och kylsystem. Tillsammans med sina metoder för rengöring av värmepannor, kyl-kondensorer och torn, varmvattenberedare, batterier och andra system, får der...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Värme och kyla, Gröna byggnader
  • Miljöteknikföretag
   Alvenius Industrier erbjuder rörsystem som kombinerar låg vikt med hög korrosionsresistans och snabb sammansättning. Alvenius Industrier ABs rörsystem är en kostnadseffektiv lösning som används inom bland annat gruvnäringen, snötillverkning och indu...
   Län och kommun: Södermanlands län, Eskilstuna
   Bransch: Värme och kyla, Fjärrvärme och fjärrkyla, Avloppsrening, Vattenrening
  • Tjänsteföretag
   Svensk Vattenavläsning erbjuder kommuner, energi- och renhållningsföretag effektiva lösningar för att underlätta kommunikationen med kunder och administreringen av vattenmätare och avfallskärl. Svensk Vattenavläsning AB erbjuder kostnadseffektiva tj...
   Län och kommun: Hallands län, Halmstad
   Bransch: Avloppsrening, Vattenrening, Återvinning
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Simris Alg är ett prisbelönat pionjärföretag på Österlen som odlar alger och tillverkar marin omega-3 EPA och DHA som överlägset och hållbart alternativ till fiskolja, i en innovationsbaserad odlingsprocess. Omega-3 är en global och snabbväxande glo...
   Län och kommun: Skåne län, Simrishamn
   Bransch: Hållbart jord- och skogsbruk, Hållbar kemi
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Recond Concept är ett förbättringskoncept som avlägsnar föroreningar i energibärande system. Redan vid en millimetertjock beläggning skapas ett kraftigt energibortfall och utsläppen av CO2 ökar. Alla processystem brottas med denna problembild, ju lä...
   Län och kommun: Västernorrlands län, Ånge
   Bransch: Värme och kyla, Fjärrvärme och fjärrkyla, Vatten och vågkraft, Vattenrening, Hållbar kemi
  • Miljöteknikföretag
   Effectas strävan är att utveckla och tillverka så underhållsfria produkter som möjligt, samtidigt som de ger kunden ett tryggt och miljövänligt värmesystem. Effecta AB är en svensk familjetradition som startade 1982 och har sedan dess levererat prod...
   Län och kommun: Blekinge län, Kungsbacka
   Bransch: Värme och kyla, Bioenergi, Solenergi
  • Tjänsteföretag
   NODA förser energibolag och fastighetsbolag med intelligenta energisystem för optimering och effektivisering av energibehovet. NODA Intelligent Systems AB startades våren 2005 som ett spin-off företag från internationell tvärvetenskaplig forskning...
   Län och kommun: Blekinge län, Karlshamn
   Bransch: Värme och kyla, Smarta elnät, Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Miljöteknikföretag
   Aluwave har snabbt etablerat sig som en ledande leverantör av kundanpassade moduler och system baserat på lysdioder, LED. Aluwave erbjuder allt från nödvändiga komponenter, såsom LED-modul, kraftlösning, optik, styrning och mekanikdesign för värmea...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Mölndal
   Bransch: Belysning
  • Tjänsteföretag
   OX2 Wind tillgängliggör hållbara energilösningar. Detta görs idag genom att utveckla, bygga, äga, sälja och förvalta vindkraftsanläggningar med god totalavkastning och högt ställda miljökrav. Genom sin långvariga närvaro på marknaden sedan början p...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Vindenergi

  Registrera ditt företag

  Registrera ditt företag på Swedish Cleantech.

  Boka ett studiebesök

  EnviroSwedens website

  Enviroswedenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du boka besök på olika miljöteknik-
  anläggningar i hela landet.

  Vad är SymbioCity?

  SymbioCitys website

  Symbiocitylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster marknadsför svenskt kunnande inom hållbar stadsutveckling internationellt.