Search

Hitta företag

Filtrera sökningen

Företagstyp

Miljöteknikområde

  • Miljöteknikföretag
   Cassandra Oil har tagit fram en miljövänlig och kommersiell teknik för återvinning av kolvätehaltigt avfall som till exempel plast och däck. Cassandra Oils verksamhet baseras på en patenterad reaktorteknologi där man med hjälp av bland annat "cat-cr...
   Län och kommun: Västmanlands län, Västerås
   Bransch: Återvinning
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Chromafora erbjuder marknaden en selektiv metod för att separera tungmetaller från vatten/syra. Tekniken går under namnet SELMEXT™.
   Län och kommun: Stockholms län, Solna
   Bransch: Avloppsrening, Vattenrening, Återvinning, Avfallshantering
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Waren International är specialiserat på helhetslösningar för vätskebehandling i alla typer av kyl-, värme- och processvattenanläggningar. Grunden till åtgärdsförslagen är en grundlig kemisk analys av systemvätskornas egenskaper. Företaget utför sys...
   Län och kommun: Västerbottens län, Skellefteå
   Bransch: Värme och kyla, Ventilation, Fjärrvärme och fjärrkyla, Vattenrening, Återvinning, Gröna byggnader
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Clean Motion har utvecklat Zbee, världens mest energieffektiva fordon för att tillgodose framtidens transportbehov. Zbee är ett litet, extremt effektivt och lätt fordon helt utan utsläpp. Med en räckvidd på upp emot 75 km på en laddning och en upp...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Lerum
   Bransch: Bränslen och fordon, Transportsystem
  • Tjänsteföretag
   Liljemark Consulting är det lilla konsultföretaget med gedigen erfarenhet och brett utbud inom miljö, hållbarhet och affärsutveckling. Företagets kunder står i fokus och företaget vill bidra till goda lösningar på kundernas utmaningar för att de ska ...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Marksanering, Avloppsrening, Vattenrening, Återvinning, Avfallshantering, Gröna byggnader, Hållbar infrastruktur, Hållbar kemi
  • Miljöteknikföretag
   InnoVentum är ett Malmö-baserat företag som fokuserar på att utveckla och kommersialisera miljövänliga, resurseffektiva och estetiskt tilltalande lösningar för decentraliserad förnybar energiproduktion. För att uppnå miljövänliga produkter med lägs...
   Län och kommun: Skåne län, Malmö
   Bransch: Solenergi, Vindenergi, Hållbar infrastruktur
  • Tjänsteföretag
   Sustainability Support Services (Europe) AB startades för att ge tekniskt stöd och likformighet åt icke-europeiska företag genom att hjälpa dem uppfylla kraven i Reach-förordningen. Kraven ställs på utomeuropeiska tillverkare och exportörer som lev...
   Län och kommun: Skåne län, Lund
   Bransch: Bioenergi, Solenergi, Vindenergi, Avloppsrening, Återvinning, Avfallshantering, Hållbar kemi
  • Miljöteknikföretag
   Wostman utvecklar och säljer snålspolande toaletter och markbäddar för avloppsrening. Fokus ligger på högsta kvalitet och miljövänlighet. Målet är att göra världens mest snålspolande och miljövänliga toaletter. Alla produkter är designade för att u...
   Län och kommun: Stockholms län, Nacka
   Bransch: Avloppsrening, Hållbar infrastruktur
  • Miljöteknikföretag
   Trifilon utvecklar och säljer lätta, starka och miljövänliga naturfiberkompositer av högsta kvalité för professionella användare och tillverkare. Trifilons naturfiberkompositer gör att produkter blir väsentligt lättare och starkare vilket i sin tur...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Avancerade material
  • Miljöteknikföretag
   World Thermal Service AB är ett svenskt företag som är specialiserat på förbränning av träpulver. Företaget konverterar olje-, gas- och koleldade pannor till lönsam, effektiv och säker förbränning av biobränsle. World Themal Service levererar bränna...
   Län och kommun: Södermanlands län, Nyköping
   Bransch: Bioenergi
  • Miljöteknikföretag
   Compare-It utvecklar och producerar lösningar för smarta hus som sparar upp till 20 procent av elförbrukningen. Elsystem i villor och lägenheter är fortfarande hopplöst omoderna medans bilar har utvecklats i raketfart med smart teknologi för säkerhe...
   Län och kommun: Skåne län, Lund
   Bransch: Värme och kyla, Belysning, Gröna byggnader
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Energeotek erbjuder den banbrytande förnyelsebara systemtekniken NxGeo.Tekniken bygger på omvandling av geotermisk värme i berggrunden till elektricitet, värme, kyla och kaskadbaserade värmeprodukter. Systemet kan användas i exempelvis badanläggning...
   Län och kommun: Stockholms län, Nacka
   Bransch: Energilagring, Värme och kyla, Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Reniva har varit på svenska marknaden i 15 år och levererar kundanpassade produkter och lösningar för dagvattenrening. Företagets produkter minimerar utsläpp av bland annat diesel, tungmetaller, koppar, zink, bly som förorenar dagvatten. Reniva e...
   Län och kommun: Stockholms län, Täby
   Bransch: Avloppsrening, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Envix Nord är ett miljöteknikföretag med över tjugo års yrkeserfarenhet av kvalificerade uppdrag inom bergmaterial samt mark- och vattenmiljö. Envix Nord är ett svenskt familjeägt, konsult- och forskningsföretag med kontor i Umeå, Stockholm och Göt...
   Län och kommun: Västerbottens län, Umeå
   Bransch: Marksanering, Avloppsrening, Vattenrening, Återvinning, Avfallshantering, Hållbar infrastruktur
  • Miljöteknikföretag
   Ecorub AB har teknologi för att skapa återbruksbara material av begagnade bildäck, konsumentplast (returmaterial) och i vissa fall biologiska fibrer. De nya materialen har värdefulla egenskaper som mycket god åldringsbeständighet, mycket höga flexvä...
   Län och kommun: Västerbottens län, Umeå
   Bransch: Återvinning, Avfallshantering, Avancerade material, Hållbar kemi
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Comsys AB erbjuder aktiva kraftelektroniklösningar för bättre elkvalitet. Comsys erbjuder sina kunder inom tung industri, vind- och solkraftproduktion samt datacenter en förbättrad elkvalitet som ökar tillgängligheten och minskar energiförlusterna.
   Län och kommun: Skåne län, Lund
   Bransch: Smarta elnät, Solenergi, Vindenergi, Avloppsrening
  • Tjänsteföretag
   BIARO erbjuder smarta produkter för förvaring och källsortering till kontor och offentlig miljö. Alla produkter är tillverkade av en miljövänlig, återvunnen papp. Hög kvalitet och hög service är BIAROs ledord och företaget levererar produkter till s...
   Län och kommun: Kalmar län, Nybro
   Bransch: Återvinning, Avfallshantering, Hållbar kemi
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   PantaPåsen är precis som det låter. En pantlösning för påsar. PantaPåsen vill minska antalet plastpåsar som hamnar i soporna och i miljön genom att ge plastpåsen ett värde i kronor och ören i form av pant – precis som för tomflaskor och ölburkar. På ...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Återvinning, Avfallshantering
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Pilum är ett industriföretag med inriktning mot miljöteknik. Rening och hantering av vatten, vätskor och gaser är deras huvudsakliga verksamhetsområden. Pilum AB har två affärsområden, Rökgasrening med dotterbolagen Pilum Industrifilter AB samt Pilu...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Borås
   Bransch: Luftkvalitet, Vattenrening
  • Tjänsteföretag
   Sweco erbjuder konsulttjänster från expertråd vid planering och förstudier till integrerade tjänster inom design och projektgenomförande. De områden som Sweco tillhandahåller tjänster inom är; vattenrening och vattenförsörjning, uppsamling och b...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Energilagring, Värme och kyla, Smarta elnät, Ventilation, Bioenergi, Fjärrvärme och fjärrkyla, Vatten och vågkraft, Vindenergi, Avloppsrening, Vattenrening, Avfallshantering, Gröna byggnader, Hållbar infrastruktur
  • Tjänsteföretag
   OCO metoden™ är en ytrengöringsmetod som är utvecklad för användning inom kritiska miljöer som exempelvis klimatsystem. Metoden är helt fri från användning av vatten och kemikalier. Effekten av OCO Nordics ytrengöringsmetod påverkar direkt systemens...
   Län och kommun: Skåne län, Helsingborg
   Bransch: Värme och kyla
  • Miljöteknikföretag
   Airwatergreen är en svensk pionjär inom vatten- och fukthanteringsteknologi. Bolaget är idag verksamt inom fukthantering. Airwatergreens produkter baseras på den egenutvecklade teknologin Varmkondensering som har förmågan att avlägsna fukt från ...
   Län och kommun: Uppsala län, Uppsala
   Bransch: Värme och kyla, Ventilation, Luftkvalitet
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Eolus är Sveriges ledande fristående vindkraftprojektör. Affärsidén är att hitta blåsiga lägen där vindkraftverk kan byggas, om markägaren är intresserad. Därefter säljs de flesta av verken vidare till markägare, privatpersoner, ekonomiska förening...
   Län och kommun: Skåne län, Hässleholm
   Bransch: Vindenergi
  • Tjänsteföretag
   WSP Sverige är verksamma inom infrastruktur, kommunikationer, bostäder och företags projekt. WSP Sverige AB erbjuder allt från utredningar och analyser, mätningar och projektering till planering och ledning av projekt. Små som stora uppdrag, enkla ...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Energilagring, Värme och kyla, Bioenergi, Fjärrvärme och fjärrkyla, Vatten och vågkraft, Solenergi, Vindenergi, Luftkvalitet, Marksanering, Avloppsrening, Vattenrening, Avfallshantering, Gröna byggnader, Hållbar infrastruktur, Transportsystem
  • Tjänsteföretag
   Expektra erbjuder lösningar för effektivare energisystem. Företaget levererar realtidsinformation till nya områden, från mänskliga beslutsfattare till automatiserade applikationer i det smarta elnätet, och bidrar därmed till en hållbar teknikutveckli...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Energilagring, Värme och kyla, Smarta elnät, Ventilation, Solenergi, Vindenergi, Gröna byggnader, Hållbar infrastruktur

  Registrera ditt företag

  Registrera ditt företag på Swedish Cleantech.

  Boka ett studiebesök

  EnviroSwedens website

  Enviroswedenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du boka besök på olika miljöteknik-
  anläggningar i hela landet.

  Vad är SymbioCity?

  SymbioCitys website

  Symbiocitylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster marknadsför svenskt kunnande inom hållbar stadsutveckling internationellt.