Search

Hitta företag

Filtrera sökningen

Företagstyp

Miljöteknikområde

  • Tjänsteföretag
   Energianalys är ett konsultföretag som arbetar med uppdrag inom energi och ventilationsområdet. Särskild kompetens finns inom solvärme, VVS, VA-system, energibalansräkningar och värmetekniska utredningar.
   Län och kommun: Västra Götalands län, Alingsås
   Bransch: Värme och kyla, Ventilation, Solenergi
  • Tjänsteföretag
   Yoldia Environmental Counsulting AB är en oberoende miljökonsultfirma som är aktiv inom många olika områden. Yoldia arbetar med miljö och tar fram beslutsunderlag för nuvarande eller kommande verksamheter. Ett vanligt uppdrag är att bedöma om en ver...
   Län och kommun: Stockholms län, Huddinge
   Bransch: Marksanering, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag
   B&M Systemutveckling erbjuder ett egenutvecklat komplett system för renhållningsbranschen, FetchPlanner. FetchPlanner är ett verktyg för planering, kvalitetssäkring och uppföljning av alla typer av renhållningsverksamheter. Effektiv hantering av a...
   Län och kommun: Uppsala län, Uppsala
   Bransch: Transportsystem
  • Tjänsteföretag
   Green Cargo är ett nationellt och internationellt logistikföretag. 91 procent av deras transporter sker med eldrivna tåg och hela Green Cargos transportverksamhet är märkt Bra Miljöval. Green Cargo ABs nätverk täcker Sverige och de når huvudo...
   Län och kommun: Stockholms län, Solna
   Bransch: Bränslen och fordon, Transportsystem
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Som en tillverkaroberoende projektör inom vindkraft erbjuder Greenextreme nyckelfärdiga vindkraftverk till sina kunder. Med båda fötterna i ett ekonomiskt och investeringsmässigt perspektiv har Greenextreme AB lyckats paketera en investering i vin...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Vindenergi
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Läckeby Water Group är en privatägd svensk koncern. Genom sina tre divisioner; Purac, Läckeby Products och Läckeby Service erbjuder de entreprenader med totalansvar, produkter och service för vattenrening och biogasproduktion. Läckeby Water Groups A...
   Län och kommun: Skåne län, Lund
   Bransch: Bioenergi, Avloppsrening, Vattenrening
  • Tjänsteföretag
   Geoveta erbjuder konsulttjänster inom miljö- och geovetenskap avseende inventering och omgivningspåverkan. Geoveta arbetar med förändringar i mark och vatten, miljöinventeringar i byggnader och skadehantering vid markarbeten. De områden som företage...
   Län och kommun: Stockholms län, Sollentuna
   Bransch: Marksanering, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag
   Hexaformer AB utvecklar, tillverkar och marknadsför transformatorer, som normalt används för distribution av el och reaktorer för att utnyttja näten mer effektivt. Hexaformers transformatorer har lägre förluster, lägre vikt och ger kraftigt minskad...
   Län och kommun: Kalmar län, Västervik
   Bransch: Smarta elnät
  • Miljöteknikföretag
   Alent Drying AB levererar lösningar för energieffektivisering i virkestorkar. Huvudprodukten är Alentpumpen, som kombinerar naturliga processer i virket med avancerad dynamisk reglerteknik. Den ökar fuktvandringen i virket på ett skonsamt sätt som g...
   Län och kommun: Norrbottens län, Luleå
   Bransch: Smarta elnät, Bioenergi
  • Tjänsteföretag
   Profu är ett oberoende utvecklings- och konsultföretag som arbetar med systemanalys inom områdena energi, miljö och avfallshantering. Profu ABs kunder finns inom energiföretag, avfallsföretag, kommuner och myndigheter.
   Län och kommun: Västra Götalands län, Mölndal
   Bransch: Fjärrvärme och fjärrkyla, Luftkvalitet, Avloppsrening, Avfallshantering, Transportsystem
  • Miljöteknikföretag
   JM Stoftteknik är specialiserade på rökgasreningsutrustningar, främst för eldning av biobränsle. Många av JM Stoftteknik ABs produkter är också lämpade för industriellt stoftsamlade anläggningar. JM Stofttekniks produkter Tillbehör för anläggning...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Borås
   Bransch: Luftkvalitet
  • Tjänsteföretag
   Snowpower AB levererar kyla och värme från anläggningar som baseras på säsongslagring av värme och kyla, alternativt levererar anläggningar för säsongslagring av värme och kyla. Snowpowers tekniker baseras på snölager eller borrhålslager för värme ...
   Län och kommun: Norrbottens län, Luleå
   Bransch: Energilagring, Värme och kyla, Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Miljöteknikföretag
   SEBAB är verksamma inom marknadssegmentet nyckelfärdiga kraftlösningar. SEBAB ABs specialitet är inom mellanspänning och lågspänningssegmentet. De har mer än 25 års erfarenhet av nyckelfärdiga projekt inom vindenergi, gas, solenergi, med mera. Sn...
   Län och kommun: Skåne län, Malmö
   Bransch: Bioenergi, Vatten och vågkraft, Solenergi, Vindenergi
  • Tjänsteföretag
   Reglertekniska Ingenjörsbyrån, RIB, arbetar med utbildning inom processreglering och industriell mätteknik. Kursverksamhet: Reglertekniska Ingenjörsbyrån AB förser processindustrin med industrikurser för alla personalkategorier med målet att åstadk...
   Län och kommun: Kalmar län, Kalmar
   Bransch: Smarta elnät, Gröna byggnader
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   PALGO är ett service och försäljningsföretag som specialiserat sig på rökgasanalys, analys av omgivningsluft och förbränningsövervakning. PALGO AB grundades 1983 och har sitt kontor och serviceverkstad i Arlöv, men utför serviceuppdrag över hela Sv...
   Län och kommun: Skåne län, Burlöv
   Bransch: Bioenergi, Fjärrvärme och fjärrkyla, Luftkvalitet, Avfallshantering
  • Miljöteknikföretag
   Ingvar Ingrids AB konstruerar energioptimerad pneumatisk materialtransport. Ingvar Ingrids bygger luftningsaggregat för rening av förorenad jord samt värmeåtervinning och rening av processluft. Ingvar Ingrids säljer även energioptimerade blåsmaski...
   Län och kommun: Dalarnas län, Ludvika
   Bransch: Värme och kyla, Ventilation, Bioenergi, Luftkvalitet, Marksanering, Avloppsrening, Avfallshantering
  • Miljöteknikföretag
   Götene Träindustri tillverkar bränslebriketter av kutterspån från eget och närliggande hyvlerier. Götene Träindustri AB tillverkar bränslebriketter, med 75 mm diameter, av kutterspån från eget och närliggande hyvlerier i västra Sverige. Tillverknin...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Götene
   Bransch: Bioenergi
  • Miljöteknikföretag
   Colasit arbetar helt med ventilationsprodukter för luftbehandling i termoplast för aggresiv luft. Colasit Scandinavia AB kan leverera: fläktar, kanalsystem, droppavskiljare, värmeväxlare och scrubbers i plast.
   Län och kommun: Västra Götalands län, Vara
   Bransch: Värme och kyla, Ventilation, Avfallshantering
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Biogas Systems bygger helhetslösningar kring biogas. Det har företaget gjort sedan 1985. Biogas Systems Nordic AB är idag en stark och erkänd aktör med erfarenhet och resurser för biogashantering inom alla tänkbara områden och applikationer. Egen...
   Län och kommun: Värmlands län, Sunne
   Bransch: Bioenergi
  • Tjänsteföretag
   Attentec är ett konsultföretag specialiserat inom programvaruutveckling. Attentec AB levererar affärskritiska lösningar baserade på mobilitet, internet och webb. De vänder oss till företag och organisationer som vill använda modern IT för att utvec...
   Län och kommun: Östergötlands län, Linköping
   Bransch: Värme och kyla, Belysning, Ventilation, Hållbart jord- och skogsbruk, Luftkvalitet, Gröna byggnader, Hållbar infrastruktur, Bränslen och fordon, Transportsystem
  • Miljöteknikföretag
   ATEK erbjuder produkter och tjänster inom vattenrening och biogasproduktion. ATEK Avvattningsteknik ABs fokus är att leverera lösningar med så låg energiåtgång och livscykelkostnad som möjligt. På detta sätta minimerar de processernas negativa milj...
   Län och kommun: Stockholms län, Solna
   Bransch: Energilagring, Bioenergi, Avloppsrening, Vattenrening, Hållbar infrastruktur, Bränslen och fordon
  • Miljöteknikföretag
   Akron är Sveriges ledande leverantör av lösningar för hantering, lagring och transport av spannmål och biobränsle. De har kunder inom lantbruk och industri över hela världen. AB Akronmaskiners varumärken Akron och Svegma står för högsta kvalitet, t...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Lidköping
   Bransch: Värme och kyla, Ventilation, Bioenergi, Fjärrvärme och fjärrkyla, Hållbart jord- och skogsbruk, Avfallshantering
  • Miljöteknikföretag
   Fumex AB tillverkar och säljer produkter för evakuering av luftburna föroreningar direkt vid källan. Företagets namn Fumex är en förkortning av den engelska benämningen fume extraction. Företaget grundades 1946 och under 70-talet patenterades deras...
   Län och kommun: Västerbottens län, Skellefteå
   Bransch: Luftkvalitet
  • Miljöteknikföretag
   Flodins Filter AB tillverkar filter som renar luften upp till 99,9 procent. Tillsammans med deras uppdragsgivare tar de fram filter som är anpassade efter individuella behov och specifikationer. Flodin Filter anpassar lösningar till kundens förändra...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Lysekil
   Bransch: Luftkvalitet
  • Tjänsteföretag
   Emcoplate AB har utvecklat en metod som stoppar spridning av miljögiftet kvicksilver. Emco står för emissionskondensering. Metoden används också för destruktion av lysrör, knappcellsbatterier och annat kvicksilverhaltigt material. En miljövänlig me...
   Län och kommun: Skåne län, Svedala
   Bransch: Luftkvalitet

  Registrera ditt företag

  Registrera ditt företag på Swedish Cleantech.

  Boka ett studiebesök

  EnviroSwedens website

  Enviroswedenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du boka besök på olika miljöteknik-
  anläggningar i hela landet.

  Vad är SymbioCity?

  SymbioCitys website

  Symbiocitylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster marknadsför svenskt kunnande inom hållbar stadsutveckling internationellt.