Search

Hitta företag

Filtrera sökningen

Företagstyp

Miljöteknikområde

  • Miljöteknikföretag
   Linotech AB har utvecklat en miljövänlig metod för träimpregnering. Försök har visat att den ger mycket bra motståndskraft mot angrepp från mikroorganismer utan att gifter används. Linotech-metoden är baserad på en kombination av linföolja-derivat, ...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Gröna byggnader, Hållbar kemi
  • Miljöteknikföretag
   Munters skapar optimalt inomhusklimat för kunder i hela världen. Munters AB erbjuder fuktkontrolltjänster och produkter för vatten- och eldskaderestaurering, avfuktning, luftbefuktning och luftkylning. Munters höjer din komfort Kunderna finns frä...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Ventilation, Luftkvalitet, Gröna byggnader
  • Miljöteknikföretag
   Bengt Dahlgren är ett av de största företagen för teknikkonsulter i Sverige som är verksamt inom hela bygg- och förvaltningsprocessen. Bengt Dahlgren AB grundades 1952 och har sedan dess vuxit till att bli en av Sveriges ledande oberoende konsultfi...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Värme och kyla, Gröna byggnader
  • Tjänsteföretag
   E.ON Sverige AB producerar och levererar energi till den nordiska marknaden i form av el, gas, värme, kyla och avfallsbehandling samt energirelaterade tjänster till cirka en miljon kunder. E.ON är ett globalt energibolag som vill ta sitt samhällsan...
   Län och kommun: Skåne län, Malmö
   Bransch: Värme och kyla, Smarta elnät, Bioenergi, Fjärrvärme och fjärrkyla, Vatten och vågkraft, Solenergi, Vindenergi
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Siemens Industrial Turbomachinery utvecklar, tillverkar och servar gas- och ångturbiner samt hela kraftverk. På Siemens Industrial Turbomachinery AB (SIT) tillverkas ångturbiner och gasturbiner för industriellt bruk med hög verkningsgrad och låga ut...
   Län och kommun: Östergötlands län, Finspång
   Bransch: Värme och kyla, Bioenergi, Vatten och vågkraft
  • Tjänsteföretag
   Wpd Scandinavia AB är ett dotterföretag till Wpd koncernen. Företaget arbetar med projektering och utveckling av ett flertal land‐ och havsbaserade vindkraftsprojekt i Skandinavien. Wpd koncernen har arbetat med utveckling av vindkraft sedan 1996 o...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Vindenergi
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Radscan Intervex utvecklar rökgaskondenseringsteknik och har tagit fram en ny teknik för svavelrening. Radscan Intervex ABs specialitet är att göra rening och energiåtervinning lönsam genom att investeringarna i rening kan betalas med den återvunna ...
   Län och kommun: Västmanlands län, Västerås
   Bransch: Luftkvalitet, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Kuusakoski är ett internationell konsultföretag inom återvinning. Företaget återvinner metallbaserade produkter i norra Europa och är även en leverantör och förädlare av återvunna metaller. Kuusakoski Recycling förädlar och uppgraderar metaller och ...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Återvinning, Avfallshantering
  • Tjänsteföretag
   ÅF erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industriella processer, infrastrukturprojekt och utveckling av produkter och IT system. Företaget erbjuder även certifierade utomstående kontroller och besiktningar. ÅF AB skapar lösningar som ...
   Län och kommun: Stockholms län, Solna
   Bransch: Energilagring, Värme och kyla, Belysning, Smarta elnät, Ventilation, Bioenergi, Fjärrvärme och fjärrkyla, Vatten och vågkraft, Solenergi, Vindenergi, Marinteknik, Avloppsrening, Vattenrening, Gröna byggnader, Hållbar infrastruktur, Bränslen och fordon, Transportsystem
  • Miljöteknikföretag
   Processfilter erbjuder en mängd olika produkter som alla bidrar till minskade utsläpp. Det största konkurrensmedlet är att företaget erbjuder en totallösning för tillverkande industrier. Processfilter Sweden AB riktar sig främst mot tung tillverknin...
   Län och kommun: Skåne län, Helsingborg
   Bransch: Luftkvalitet
  • Tjänsteföretag
   Ramböll är Nordens ledande teknikkonsultföretag och erbjuder helhetslösningar inom marknadsområdena byggnader, transport, miljö, energi, olja och gas, samt management consulting. Ramböll Sverige AB, med sina 1500 medarbetare, är en del av Ramböllko...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Luftkvalitet, Vattenrening, Avfallshantering, Gröna byggnader, Hållbar infrastruktur, Bränslen och fordon
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   VEÅ levererar bioenergianläggningar samt en utbyggd verksamhet inom eftermarknad och service. VEÅ AB har förvärvat MW Power från Metso. Deras kunder är kommuner och energibolag, som efterfrågar värme- och kraftvärmelösningar. Minskar klimateffekte...
   Län och kommun: Jönköpings län, Sävsjö
   Bransch: Värme och kyla, Bioenergi
  • Miljöteknikföretag
   Lindab är en internationell grupp som utvecklar, producerar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i stål och metallplåt för förenklat byggande och förbättrat inomhusklimat. Lindab Sverige AB erbjuder bland annat kanalsystem med...
   Län och kommun: Skåne län, Båstad
   Bransch: Ventilation, Gröna byggnader
  • Miljöteknikföretag
   IQR Solutions AB arbetar främst med återvinning av trämaterial och uttjänt material, till exempel från det europeiska järnvägsnätet. IQR Solutions affärsidé är att vara en del i lösningen av problemen med industrisamhällets växande materialöverskot...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Trollhättan
   Bransch: Återvinning, Avfallshantering
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Liselotte Lööf AB har ansvar över totaldriften för Stockholms återvinningscentraler, men tar gärna även mindre uppdrag som exempelvis att hjälpa fastighetsägare välja sopkärl till grovsoprummet. Liselotte Lööf AB erbjuder produkter och tjänster inom...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Återvinning, Avfallshantering
  • Miljöteknikföretag
   Afriso är ett innovativt företag med totalt 900 anställda jorden runt. Deras sortiment består huvudsakligen av produkter och tjänster som bidrar till en bättre miljö och säkrare arbetsplatser. Upptäck olycksrisker på arbetsplatsen innan det är för ...
   Län och kommun: Skåne län, Burlöv
   Bransch: Bioenergi, Solenergi, Luftkvalitet, Marksanering, Avloppsrening, Bränslen och fordon
  • Miljöteknikföretag
   HiNation AB arbetar med att utveckla, designa, tillverka, köpa och sälja solcellsprodukter till huvudsakligen landsbygden i Afrika. Företaget arbetar främst med bönder och familjer genom olika kanaler som till exempel bondekooperativ, lokala hjälporg...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Belysning, Solenergi
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Staffan Jansson i Växjö AB är företaget bakom varunamnet ITK Envifront. De hjälper industrin med analyser och lösningar på olika miljövårdsproblem. Med en spetskunskap, intensiv produktutveckling och bred erfarenhet har ITK Envifront lagt grunden t...
   Län och kommun: Kronobergs län, Växjö
   Bransch: Ventilation, Fjärrvärme och fjärrkyla, Luftkvalitet
  • Miljöteknikföretag
   MEAB är ett konsultföretag grundat 1970 och aktivt inom återvinning av avfall med hydrometallurgiska metoder. Målsättningen är att hjälpa kunder att rena avfallslösningar och återvinna ingående ämnen. För processutveckling och utprovning finns en t...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Återvinning, Avfallshantering
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Kapsch TrafficCom är en internationell leverantör av innovativa telematiklösningar inom trafiksektorn. Företaget utvecklar och levererar huvudsakligen elektroniska vägavgiftssystem, i synnerhet för flerfilig friflödestrafik, och erbjuder såväl tekn...
   Län och kommun: Jönköpings län, Jönköping
   Bransch: Hållbar infrastruktur, Transportsystem
  • Miljöteknikföretag
   John E Öhren är ett företag i tredje generation. De har i över 50 år tillverkat fliseldningsutrustningar för flis och spån anpassade för att kunna hantera varierad kvalitet på bränsle och fukthalt. John E Öhren (JÖAB) tillverkar anläggningar från 2...
   Län och kommun: Dalarnas län, Mora
   Bransch: Bioenergi, Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Wallenius Water grundades 1996 och är ett svenskt miljöteknikföretag som är ledande inom kemikaliefri vattenrening. Wallenius Water AB är med och driver utvecklingen. De har allt från forskning och utveckling till marknadsföring och försäljnin...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Marinteknik, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag
   Absolicon Collector utvecklar och tillverkar solenergisystem för stora byggnader som koncentrerar och förvandlar solljuset till både el och värme. Absolicon Collector solenergisystem X10 har lågt tryckfall och kan inte överhettas, två problem för s...
   Län och kommun: Västernorrlands län, Härnösand
   Bransch: Solenergi
  • Miljöteknikföretag
   Ulma AB utvecklar och tillverkar värmeanordningar för bioenergi, främst för användning av träpellets. Ulmas huvudmål är att producera värmeprodukter inom bioenergin, och först och främst då pelletsmarknaden. Företaget har för närvarande pelletsbränn...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Svenljunga
   Bransch: Bioenergi
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   CleanSys är ett miljöteknikföretag med säte i Falkenberg, som arbetar från Stockholm ner till Malmö. eWest Group driver CleanSys som är ett företag inom fastigheters vattenburna värmesystem och kylsystem. Företaget har jobbat med de flesta stora fas...
   Län och kommun: Hallands län, Falkenberg
   Bransch: Värme och kyla, Fjärrvärme och fjärrkyla, Vattenrening, Gröna byggnader

  Registrera ditt företag

  Registrera ditt företag på Swedish Cleantech.

  Boka ett studiebesök

  EnviroSwedens website

  Enviroswedenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du boka besök på olika miljöteknik-
  anläggningar i hela landet.

  Vad är SymbioCity?

  SymbioCitys website

  Symbiocitylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster marknadsför svenskt kunnande inom hållbar stadsutveckling internationellt.