Search

Hitta företag

Filtrera sökningen

Företagstyp

Miljöteknikområde

  • Miljöteknikföretag
   EkoBalans erbjuder lösningar för hållbar återvinning av näring från reningsverk, biogasproducenter och lantbruk med gödselöverskott. Utvunnen näring förädlas till koncentrerade, högkvalitativa gödselmedel i samarbete med partners. EkoBalans slute...
   Län och kommun: Skåne län, Lund
   Bransch: Hållbart jord- och skogsbruk, Avloppsrening, Återvinning
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   ClimaCheck Sweden erbjuder verktyg för optimering av kyl-, frys- och luftkonditioneringsanläggningar samt värmepumpar. ClimaChecks beprövade lösningar ökar energieffektiviteten betydligt och ofta leder till energibesparingar på 10-40 procent - ...
   Län och kommun: Stockholms län, Nacka
   Bransch: Värme och kyla
  • Miljöteknikföretag
   H2DO tillhandahåller hållbara och effektiva processer för vattenrening och avsaltning baserat på egen patenterad teknik med hjälp av fokuserat solljus och solens hela spektrum. Energi från fokuserat solljus har högre verkningsgrad än någon annan bef...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Solenergi, Hållbart jord- och skogsbruk, Avloppsrening, Vattenrening
  • Tjänsteföretag
   Merin MiljöKemi AB är en konsultfirma inom området säker kemikaliehantering. Både avseende val av process för hantering eller för att få en säker produkt där kemiska ämnen ingår. Genom att ge råd och stöd i ett företags eget kemikaliearbete och i va...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Töreboda
   Bransch: Hållbar kemi
  • Miljöteknikföretag
   Efficax Energy AB har utvecklat och säljer världens smartaste solvärmesystem som sänker investeringskostnaden med 30-40 procent. Teknologin innebär en standardisering och förenkling av komponenter och installation, vilket underlättar för både instal...
   Län och kommun: Skåne län, Lund
   Bransch: Värme och kyla, Solenergi
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Logiwaste bidrar till en bättre totalekonomi, arbetsmiljö, närmiljö och en hållbar framtid genom helhetslösningar inom automatiserad avfallshantering. Logiwaste AB är ett Svenskt miljöteknikföretag grundat 2006. Företaget har vidareutvecklat sopsugs...
   Län och kommun: Stockholms län, Upplands
   Bransch: Avfallshantering
  • Miljöteknikföretag
   Cortus erbjuder kostnadseffektiva och innovativa bioenergilösningar för kraft- och processindustrier baserat på den patenterade förgasningstekniken WoodRoll. Cortus Energy AB bildades under 2006 för att kommersialisera en svensk uppfinning kring för...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Bioenergi
  • Tjänsteföretag
   Tengbomgruppen AB är ett av Nordens äldsta och ledande arkitektkontor. Tengbom grundades 1906 och är Sveriges äldsta arkitektkontor. Företaget har cirka 500 medarbetare på tolv orter i Sverige och Finland. Uthålligt stadsbyggande och hållbar byggn...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Gröna byggnader, Hållbar infrastruktur
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Jifon AB är en svensk tillverkare av högkvalitativa värmepumpar för uppvärmning av bostäder och lokaler. Jifon AB startades 2005 som grossist för försäljning av värmepumpar till återförsäljare. Sedan 2011 har företaget utvecklat och tillverkat hållb...
   Län och kommun: Skåne län, Hässleholm
   Bransch: Värme och kyla
  • Miljöteknikföretag
   Lantmännen Agroetanol är Sveriges enda storskaliga producent och leverantör av spannmålsbaserad drivmedelsetanol. Lantmännen Agroetanol förädlar spannmål till etanol för drivmedelsmarknaden och proteinprodukter till fodermarknaden. Företaget ägs av ...
   Län och kommun: Östergötlands län, Norrköping
   Bransch: Bioenergi, Bränslen och fordon
  • Miljöteknikföretag
   FordonsGas Sverige bygger och driftar tankstationer för gasbilar (CNG-bilar) i stora delar av Sverige. FordonsGas Sverige AB har, tillsammans med samarbetspartners, byggt världens första publika tankställe för flytande biogas till tunga fordon på S...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Bioenergi, Bränslen och fordon
  • Miljöteknikföretag
   Janfire AB har utvecklat pelletsvärmesystem sedan 1983 och har idag ett brett sortiment för såväl villor som större värmeanläggningar. Janfires pelletsvärmesystem har fått högsta betyg av professionella bedömare och valts av flera energibolag som ex...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Åmål
   Bransch: Bioenergi
  • Miljöteknikföretag
   Lantmännen Energi utvecklar, tillverkar och marknadsför biobränsle-baserade energiprodukter och miljöanpassade serviceprodukter. Lantmännen Energi AB är ett verksamhetsområde inom Lantmännen-gruppen.
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Bioenergi
  • Miljöteknikföretag
   Laxå Pellets AB producerar och marknadsför restprodukter från närliggande sågverk för bränslepelletsanvändande. Laxå Pellets bildades 2004 och är en av Sveriges större producenter av bränslepellets, med en tillverkningsvolym på 95,000 ton per år.
   Län och kommun: Örebro län, Laxå
   Bransch: Bioenergi
  • Miljöteknikföretag
   Södra Skogsenergi har sålt bränsleprodukter från skogen sedan 25 år tillbaka. Södra Skogsenergi levererar i huvudsak till stora kunder, värmekraftverk, kombinerad kraft- och värmeanläggningar samt industrier och pelletsfabriker.
   Län och kommun: Kronobergs län, Växjö
   Bransch: Bioenergi, Hållbart jord- och skogsbruk
  • Tjänsteföretag
   Capital Cooling fokuserar på marknaden för fjärrkyla. Företaget erbjuder både lösningar och konsulttjänster för stora projekt inom fjärrkyla. Capital Cooling AB bildades 2002 och har på kort tid blivit en av pionjärerna inom fjärrkylaområdet. Företa...
   Län och kommun: Stockholms län, Nacka
   Bransch: Energilagring, Värme och kyla, Fjärrvärme och fjärrkyla, Gröna byggnader, Hållbar infrastruktur
  • Miljöteknikföretag
   Hotab Eldningsteknik AB är ett mekanikingenjörsbolag som tillverkar biobränsleanläggningar. Den största delen av Hotab Eldningstekniks produktion utgörs av totalentreprenader men även separata delar eller maskiner kan levereras vid förfrågan. Storl...
   Län och kommun: Skåne län, Kristianstad
   Bransch: Bioenergi
  • Tjänsteföretag
   Consat AB startade 1986 och är idag en av Sveriges ledande, privatägda ingenjörsbyråer. Consat erbjuder tjänster inom hybridteknik, energilagring och alternativa bränslen för alla typer av fordon, och hållbara energisystem för industrin genom progr...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Partille
   Bransch: Energilagring, Bioenergi, Solenergi, Vindenergi, Bränslen och fordon, Transportsystem
  • Miljöteknikföretag
   Alfa Lavals verksamhet baseras på världsledande positioner inom tre viktiga teknologier: värmeöverföring, separering och flödeshantering. Alfa Laval ABs produkter säljs i cirka 100 länder, i 50 av dessa finns egna försäljningsorganisationer. Företag...
   Län och kommun: Skåne län, Lund
   Bransch: Energilagring, Värme och kyla, Bioenergi, Fjärrvärme och fjärrkyla, Avloppsrening, Vattenrening
  • Tjänsteföretag
   SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är ett internationellt ledande forskningsinstitut. SP skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckli...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Borås
   Bransch: Värme och kyla, Smarta elnät, Ventilation, Bioenergi, Solenergi, Vindenergi, Hållbart jord- och skogsbruk, Återvinning, Gröna byggnader, Hållbar infrastruktur, Avancerade material, Hållbar kemi, Bränslen och fordon, Transportsystem
  • Miljöteknikföretag
   Econova är en av Sveriges största, fristående leverantörer av biobränsle. Deras fokus ligger på att återvinna och förädla avfall till produkter. Econova AB hanterar virke för att kompostera fiberslam till jord eller soltorka bark till bränsle. Före...
   Län och kommun: Östergötlands län, Norrköping
   Bransch: Bioenergi, Marksanering, Återvinning, Avfallshantering
  • Miljöteknikföretag
   Chemrec har mer än 15 års erfarenhet inom området för svartlutsförgasning, en teknik som anses vara framtiden inom energi- och kemisk återvinning för massa- och pappersindustrin. Svartlutsförgasning (BLG) har utvecklats till ett beprövat koncept som...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Bioenergi, Bränslen och fordon
  • Miljöteknikföretag
   Scandinavian Biogas designar biogasprocesser utifrån kundens preferenser och kan producera förnyelsebar energi från i stort sett allt organiskt spill. Scandinavian Biogas Fuels AB är en av Sveriges största privata producenter av biogas. Verksam...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Bioenergi
  • Miljöteknikföretag
   Fasadglas erbjuder kvalificerade glaslösningar inom glasfasader, glaskonstruktioner, metallarbeten och inglasningar. Fasadglas AB ser sig som glaskonstruktörer, som behärskar hela kedjan. Från innovation och dimensionering, till konstruktion och byg...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Gröna byggnader
  • Miljöteknikföretag
   Parans erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans Solar Lighting AB, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, byggnadsarkitekter och pri...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Belysning, Solenergi, Gröna byggnader

  Registrera ditt företag

  Registrera ditt företag på Swedish Cleantech.

  Boka ett studiebesök

  EnviroSwedens website

  Enviroswedenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du boka besök på olika miljöteknik-
  anläggningar i hela landet.

  Vad är SymbioCity?

  SymbioCitys website

  Symbiocitylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster marknadsför svenskt kunnande inom hållbar stadsutveckling internationellt.