Search

Hitta företag

Filtrera sökningen

Företagstyp

Miljöteknikområde

  • Miljöteknikföretag
   Ariterm är en av Skandinaviens ledande tillverkare av uppvärmningssystem för bioenergi. Utveckling och tillverkning sker i Sverige och Finland, två länder med erfarenhet av kyla och vad som krävs för att möta den. Det garanterar att utrustningen är...
   Län och kommun: Kalmar län, Kalmar
   Bransch: Bioenergi
  • Miljöteknikföretag
   Bewico utvecklar och tillverkar produkter för avfallshantering. Bewico grundades i början av 1960-talet med inriktning på plåtbearbetning. Företaget är väl etablerat med produktion mot avfallshantering som specialitet.
   Län och kommun: Hallands län, Varberg
   Bransch: Avfallshantering
  • Miljöteknikföretag
   Företaget är en nordisk aktör med kompetens som spänner från vattenrening till attraktioner för äventyrsbad och utformning av konceptbaserade SPA-anläggningar. Företagets idé är att bygga för långsiktighet, låga driftkostnader och miljöanpassning p...
   Län och kommun: Hallands län, Kungsbacka
   Bransch: Vattenrening
  • Miljöteknikföretag
   Industri Textil Job är ett textilföretag som håller hela produktionskedjan internt, från fiber till färdig produkt. Industri Textil Job utvecklar, tillverkar och marknadsför tekniska produkter och tjänster till andra förädlings-, tillverknings- och...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Mark
   Bransch: Luftkvalitet, Avloppsrening, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag
   KZ handels arbetar med utveckling och försäljning av nya produkter för rörnätservice inom den kommunala VA-sidan samt vatten- och avloppstekniska innovationsuppdrag. KZ Handels specialitet är utrustningar för rörnätservice, där har deras hydraulis...
   Län och kommun: Hallands län, Kungsbacka
   Bransch: Luftkvalitet, Avloppsrening, Vattenrening
  • Tjänsteföretag
   BN Consult Miljöteknik är ett konsultföretag som tillhandahåller service för processventilation hos den kemiska och metallurgiska industrin. Företagets styrka är att de kan erbjuda hjälp med allt från utredning och analys till åtgärdsförslag, proj...
   Län och kommun: Skåne län, Malmö
   Bransch: Luftkvalitet
  • Tjänsteföretag
   Fluxsense är ett konsultföretag som upptäcker och mäter utsläpp av miljöfarliga ämnen. Med hjälp av företagets patenterade teknik som bygger på att strålning från solen utnyttjas istället för laserkällor, kan totala utsläpp bestämmas på ett kostnad...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Luftkvalitet, Marksanering
  • Tjänsteföretag
   Endevor bedriver utveckling och forskning inom området förbränningsmotorteknik med både teoretiska och experimentella metoder. Huvudområdet är emissions - och prestandautveckling där företaget befinner sig i den tekniska frontlinjen avseende överlad...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Lerum
   Bransch: Luftkvalitet
  • Miljöteknikföretag
   Specialkemi Väst marknadsför kemikalier och expertis för nordiska producenter inom energi och svenskt näringsliv. Fokus ligger på gröna alternativ till standardlösningar för att minska utsläppen av till exempel SOx, HCl, NOx, dioxiner och partiklar...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Luftkvalitet, Hållbar kemi
  • Miljöteknikföretag
   Göinge Vattenteknik i Gamlarp utvecklar, marknadsför och tillverkar filter för vattenrening utan kemikalier. Företaget erbjuder vattenfilter för alla varianter av föroreningar. Gamlarp har filter för alla varianter av föroreningar och bland annat tv...
   Län och kommun: Skåne län, Göinge
   Bransch: Avloppsrening, Vattenrening
  • Tjänsteföretag
   Environmental Innovation AB arbetar med kvalificerade geofysiska mät- och analysmetoder som utvecklats vid bland annat Kungliga Tekniska Högskolan. Geoelektriska mätningar: resistivitetsmätningar och analyser,  övervakning av föroreningar i mark, ko...
   Län och kommun: Stockholms län, Nacka
   Bransch: Marksanering, Avloppsrening, Vattenrening
  • Tjänsteföretag
   Golder Associates erbjuder professionella ingenjörer, vattengeologer, biologer, miljövetare och kemister redo att tillämpa global erfarenhet till lokala program. Golder etablerade sig i Sverige 1984 och erbjuder  miljö- och geotekniska tjänster till...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Luftkvalitet, Marksanering
  • Miljöteknikföretag
   Powerit Solutions är ett kunskapsföretag som utvecklar, tillverkar, säljer och installerar kommunikativ styrning, reglering och övervakningssystem för värme och ventilationssystem för byggnader. Powerit Solutions gör det möjligt för kommersiella anv...
   Län och kommun: Skåne län, Malmö
   Bransch: Smarta elnät, Gröna byggnader
  • Tjänsteföretag
   MuKon är ett konsultföretag som erbjuder tjänster inom energieffektivisering och byggnadsvård. Företaget kan hjälpa till med projektledning av utvecklingsprojekt, energieffektivisering, miljöutveckling eller processtöd i verksamhetsbeslut, statusbes...
   Län och kommun: Dalarnas län, Säter
   Bransch: Gröna byggnader
  • Miljöteknikföretag
   Velfac framställer fönster- och fasadsystem till en rad europeiska marknader. Velfac har som den enda fönsterproducenten utarbetat en miljödeklaration, som visar fönstrets miljöpåverkan från vaggan till graven. Klimatmärkning Klimatmärkningen är...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Gröna byggnader
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Veolia Water Technologies VA-Ingenjörerna är ett ingenjörsföretag som sedan sammanslagningen med Veolia är versamma inom en rad områden inom miljöteknik. Företaget tillhandahåller processlösningar från idé till färdig anläggning. Förutom nyckelfärdi...
   Län och kommun: Skåne län, Lund
   Bransch: Avloppsrening, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   AVL MTC Motortestcenter AB hjälper kunder inom fordonsindustrin med deras utveckling av motorer och växellådor. AVL MTC verkar som en förmedlare och källa till kompetens i forskningsprogram inom motor och drivline området och är erkända för deras b...
   Län och kommun: Stockholms län, Haninge
   Bransch: Bränslen och fordon
  • Miljöteknikföretag
   Haugen System AB kan erbjuda stationära eller mobila vakuumenheter, stationära vakuumsystem som nyckelfärdiga anläggningar eller lokala lösningar. Hauguen System AB kan även erbjuda långfristiga hyresavtal för tillämpningar inom; cement kraftproduk...
   Län och kommun: Skåne län, Malmö
   Bransch: Hållbart jord- och skogsbruk, Luftkvalitet
  • Tjänsteföretag
   Ecotraffic utför forskning, analys och driver studier på motorteknik, alternativa motorbränslen, utsläpp och tekniska processer. Ecotraffics fokus på dessa områden är att bidra till att minska skadliga luftföroreningar i miljön och bidra till en lå...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Luftkvalitet, Transportsystem
  • Miljöteknikföretag
   Renluftsteknik utvecklar och tillverkar produkter som renar luften. Produkterna ger en frisk och ren inomhusmiljö, fri från ohälsosamma partiklar och obehagliga lukter. Renluftsteknik är specialiserade på tekniker inom jonisering, både elektrostati...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Svenljunga
   Bransch: Luftkvalitet
  • Miljöteknikföretag
   Mölnbacka Industri är ett familjeföretag som är specialister på att rena luft från lösningsmedel. Sedan starten 1989 har Mölnbacka Industri legat i framkant på utvecklingen av luftreningsanläggningar för bland annat lackerings- samt polyesterindustr...
   Län och kommun: Värmlands län, Forshaga
   Bransch: Luftkvalitet
  • Miljöteknikföretag
   ProMinent erbjuder komponenter, system och service inom kemikaliehantering och vattenbehandling. Baserat på kompetens och innovativa produkter levererar ProMinent kostnadseffektiva lösningar, med miljö, person- och driftsäkerhet i fokus, under hel...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Marinteknik, Avloppsrening, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag
   Invegon Equip utvecklar och tillverkar utrustning för insamling och kontroll av farligt och irriterande damm. Invegon Equip erbjuder ett omfattande sortiment av standardutrustning för olika branscher samt även skräddarsydda lösningar för enkla elle...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Åmål
   Bransch: Återvinning, Avfallshantering
  • Miljöteknikföretag
   Joraform AB utvecklar och marknadsför komposteringsmaskiner för lokal kompostering av hushållsavfall. Kunderna är främst bostadsrättsföreningar, bostadsbolag, byggbolag, skolor och storkök. Joraform har idag levererat cirka 1000  automatiska kompost...
   Län och kommun: Hallands län, Laholm
   Bransch: Avfallshantering
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Famico designar och tillverkar maskiner för lean-produktion i den logistiska kedjan av avfallsinsamling och lutande skottkärror. Företagets produkter omfattar maskiner för lastbilar, truckar och traktorer drivna av elektriskt maskineri som kontroll...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Uddevalla
   Bransch: Återvinning, Avfallshantering

  Registrera ditt företag

  Registrera ditt företag på Swedish Cleantech.

  Boka ett studiebesök

  EnviroSwedens website

  Enviroswedenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du boka besök på olika miljöteknik-
  anläggningar i hela landet.

  Vad är SymbioCity?

  SymbioCitys website

  Symbiocitylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster marknadsför svenskt kunnande inom hållbar stadsutveckling internationellt.