Search

Hitta företag

Filtrera sökningen

Företagstyp

Miljöteknikområde

  • Tjänsteföretag
   BioMil är ett kunskapsföretag som arbetar med kretsloppslösningar för biogas och miljö. BioMil har idag mer än 30 års erfarenhet av att utreda och projektera systemlösningar för produktion och användning av biogas. BioMil ska sträva efter att allti...
   Län och kommun: Skåne län, Lund
   Bransch: Bioenergi, Avfallshantering
  • Tjänsteföretag
   Alpha Solutions erbjuder tekniskt konsultstöd inom områdena värmeöverföring, strömningsteknik och energieffektivisering. Alpha Solutions erbjuder flexibla lösningar både vad det gäller tid och plats. Företaget har sitt kontor i Göteborg och det fin...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Värme och kyla, Smarta elnät
  • Miljöteknikföretag
   Bipro Materialhantering arbetar med biprodukthanteringssystem för träindustrin från enstaka transportörer till kompletta undervåningar. Bipro projekterar, tillverkar och bygger kompletta pellets och brikettanläggningar där de anpassar anläggningen e...
   Län och kommun: Skåne län, Göinge
   Bransch: Bioenergi
  • Miljöteknikföretag
   Ecocomb marknadsför en produkt som optimerar förbränningen i pannor. Produkten bidrar också till en minskning av föroreningar och lägre bränslekostnader. Företaget Ecomb grundades 1992 samtidigt som den första ansökan om patent av Ecotube-systemet ...
   Län och kommun: Stockholms län, Södertälje
   Bransch: Luftkvalitet
  • Miljöteknikföretag
   Allan Bruks utvecklar mobila och stationära tekniker för produktion av biobränsle. Allan Bruks verksamhet kretsar kring två områden. Utveckling och tillverkning av teknologier för att öka effektiviteten av insamlingen av skogsrester för biobränsle ...
   Län och kommun: Uppsala, Enköping
   Bransch: Bioenergi
  • Miljöteknikföretag
   Bioenergi i Luleå AB förädlar biologiska resurser till energi i form av bränslepellets. Bioenergi började tillverka bränslepellets 1998 och är idag en av Sveriges största pelletstillverkare. Bioenergis bränslepellets hamnar i klass 1 enligt svensk ...
   Län och kommun: Norrbottens län, Luleå
   Bransch: Bioenergi
  • Miljöteknikföretag
   Bioenergi Skandinavien AB tillverkar bränslepellets för hushåll, företag och anläggningar för energiproduktion. Bioenergi har sitt ursprung i Bioenergi i Skåne som bildades 1996. I företaget finns en lång erfarenhet från skogs- och biobränslemarknad...
   Län och kommun: Skåne län, Landskrona
   Bransch: Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Miljöteknikföretag
   Jacobi utvecklar och marknadsför produkter av aktivt kol för användning inom en rad olika områden exempelvis vattenrening, rökgasrening, kemisk blekning med mera. Användningen av jordens naturresurser är en viktig fråga vid utformningen av Jacobis ...
   Län och kommun: Kalmar län, Kalmar
   Bransch: Luftkvalitet, Marksanering, Avloppsrening, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag
   Nordifa utvecklar, tillverkar och marknadsför avancerade industriella textilprodukter för industriella applikationer. Nordifas tillverkningskedja innehåller samtliga steg från fiber till funktion, betyder unika möjligheter att skräddarsy produkter ...
   Län och kommun: Hallands län, Halmstad
   Bransch: Luftkvalitet
  • Miljöteknikföretag
   Systemseparation Sweden AB är en innovativ specialkemikalieleverantör som tillhandahåller en unik plattform för att skapa mer ekonomiska- och miljömässiga värden för sina kunder.  Systemseparation erbjuder ett brett sortiment av högpresterande br...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Orust
   Bransch: Luftkvalitet, Hållbar kemi
  • Miljöteknikföretag
   Micatrone utvecklar, producerar och säljer elektronisk kontrollutrustning inom automation, lufthanteringssystem och värme/ång-produktion. Micatrone är en av Sveriges ledande tillverkare av styr- och reglersystem för värmepannor och inom olika områd...
   Län och kommun: Stockholms län, Solna
   Bransch: Värme och kyla, Ventilation
  • Miljöteknikföretag
   Handelshuset Toveko tillverkar produkter för vatten och avloppsbehandling samt effektiv energiproduktion. Tovekos produkter medverkar till att skapa en hållbar miljö vilket gagnar oss alla och framförallt framtida generationer. Företaget jobbar s...
   Län och kommun: Gävleborgs län, Gävle
   Bransch: Luftkvalitet, Marinteknik, Avloppsrening
  • Miljöteknikföretag
   Ekströms Värmetekniska AB konstruerar och tillverkar ekonomisers, luftförvärmare och kulsotningsanläggningar samt ytförstorade värmeväxlarrör. Ekströms har lång erfarenhet av värmeväxlare för rökgasmiljöer som genereras av ett brett spektrum av fos...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Värme och kyla, Luftkvalitet
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Åss processventilation hanterar dammproblem genom att använda enkla lösningar för hantering av damm, flis och spån. Åss processventilations fläktsystem kan återfinnas i ett antal olika områden från mindre träverkstäder till provisionsindustrier för...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Kungälv
   Bransch: Luftkvalitet
  • Miljöteknikföretag
   Bewico utvecklar och tillverkar produkter för avfallshantering. Bewico grundades i början av 1960-talet med inriktning på plåtbearbetning. Företaget är väl etablerat med produktion mot avfallshantering som specialitet.
   Län och kommun: Hallands län, Varberg
   Bransch: Avfallshantering
  • Miljöteknikföretag
   Ariterm är en av Skandinaviens ledande tillverkare av uppvärmningssystem för bioenergi. Utveckling och tillverkning sker i Sverige och Finland, två länder med erfarenhet av kyla och vad som krävs för att möta den. Det garanterar att utrustningen är...
   Län och kommun: Kalmar län, Kalmar
   Bransch: Bioenergi
  • Miljöteknikföretag
   Företaget är en nordisk aktör med kompetens som spänner från vattenrening till attraktioner för äventyrsbad och utformning av konceptbaserade SPA-anläggningar. Företagets idé är att bygga för långsiktighet, låga driftkostnader och miljöanpassning p...
   Län och kommun: Hallands län, Kungsbacka
   Bransch: Vattenrening
  • Miljöteknikföretag
   Industri Textil Job är ett textilföretag som håller hela produktionskedjan internt, från fiber till färdig produkt. Industri Textil Job utvecklar, tillverkar och marknadsför tekniska produkter och tjänster till andra förädlings-, tillverknings- och...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Mark
   Bransch: Luftkvalitet, Avloppsrening, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag
   KZ handels arbetar med utveckling och försäljning av nya produkter för rörnätservice inom den kommunala VA-sidan samt vatten- och avloppstekniska innovationsuppdrag. KZ Handels specialitet är utrustningar för rörnätservice, där har deras hydraulis...
   Län och kommun: Hallands län, Kungsbacka
   Bransch: Luftkvalitet, Avloppsrening, Vattenrening
  • Tjänsteföretag
   BN Consult Miljöteknik är ett konsultföretag som tillhandahåller service för processventilation hos den kemiska och metallurgiska industrin. Företagets styrka är att de kan erbjuda hjälp med allt från utredning och analys till åtgärdsförslag, proj...
   Län och kommun: Skåne län, Malmö
   Bransch: Luftkvalitet
  • Miljöteknikföretag
   Specialkemi Väst marknadsför kemikalier och expertis för nordiska producenter inom energi och svenskt näringsliv. Fokus ligger på gröna alternativ till standardlösningar för att minska utsläppen av till exempel SOx, HCl, NOx, dioxiner och partiklar...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Luftkvalitet, Hållbar kemi
  • Tjänsteföretag
   Endevor bedriver utveckling och forskning inom området förbränningsmotorteknik med både teoretiska och experimentella metoder. Huvudområdet är emissions - och prestandautveckling där företaget befinner sig i den tekniska frontlinjen avseende överlad...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Lerum
   Bransch: Luftkvalitet
  • Tjänsteföretag
   Fluxsense är ett konsultföretag som upptäcker och mäter utsläpp av miljöfarliga ämnen. Med hjälp av företagets patenterade teknik som bygger på att strålning från solen utnyttjas istället för laserkällor, kan totala utsläpp bestämmas på ett kostnad...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Luftkvalitet, Marksanering
  • Miljöteknikföretag
   Göinge Vattenteknik i Gamlarp utvecklar, marknadsför och tillverkar filter för vattenrening utan kemikalier. Företaget erbjuder vattenfilter för alla varianter av föroreningar. Gamlarp har filter för alla varianter av föroreningar och bland annat tv...
   Län och kommun: Skåne län, Göinge
   Bransch: Avloppsrening, Vattenrening
  • Tjänsteföretag
   Environmental Innovation AB arbetar med kvalificerade geofysiska mät- och analysmetoder som utvecklats vid bland annat Kungliga Tekniska Högskolan. Geoelektriska mätningar: resistivitetsmätningar och analyser,  övervakning av föroreningar i mark, ko...
   Län och kommun: Stockholms län, Nacka
   Bransch: Marksanering, Avloppsrening, Vattenrening

  Registrera ditt företag

  Registrera ditt företag på Swedish Cleantech.

  Boka ett studiebesök

  EnviroSwedens website

  Enviroswedenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du boka besök på olika miljöteknik-
  anläggningar i hela landet.

  Vad är SymbioCity?

  SymbioCitys website

  Symbiocitylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster marknadsför svenskt kunnande inom hållbar stadsutveckling internationellt.