Search

Hitta företag

Filtrera sökningen

Företagstyp

Miljöteknikområde

  • Miljöteknikföretag
   Bioenergi Skandinavien AB tillverkar bränslepellets för hushåll, företag och anläggningar för energiproduktion. Bioenergi har sitt ursprung i Bioenergi i Skåne som bildades 1996. I företaget finns en lång erfarenhet från skogs- och biobränslemarknad...
   Län och kommun: Skåne län, Landskrona
   Bransch: Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Miljöteknikföretag
   Jacobi utvecklar och marknadsför produkter av aktivt kol för användning inom en rad olika områden exempelvis vattenrening, rökgasrening, kemisk blekning med mera. Användningen av jordens naturresurser är en viktig fråga vid utformningen av Jacobis ...
   Län och kommun: Kalmar län, Kalmar
   Bransch: Luftkvalitet, Marksanering, Avloppsrening, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag
   Nordifa utvecklar, tillverkar och marknadsför avancerade industriella textilprodukter för industriella applikationer. Nordifas tillverkningskedja innehåller samtliga steg från fiber till funktion, betyder unika möjligheter att skräddarsy produkter ...
   Län och kommun: Hallands län, Halmstad
   Bransch: Luftkvalitet
  • Miljöteknikföretag
   Systemseparation Sweden AB är en innovativ specialkemikalieleverantör som tillhandahåller en unik plattform för att skapa mer ekonomiska- och miljömässiga värden för sina kunder.  Systemseparation erbjuder ett brett sortiment av högpresterande br...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Orust
   Bransch: Luftkvalitet, Hållbar kemi
  • Miljöteknikföretag
   Micatrone utvecklar, producerar och säljer elektronisk kontrollutrustning inom automation, lufthanteringssystem och värme/ång-produktion. Micatrone är en av Sveriges ledande tillverkare av styr- och reglersystem för värmepannor och inom olika områd...
   Län och kommun: Stockholms län, Solna
   Bransch: Värme och kyla, Ventilation
  • Miljöteknikföretag
   Handelshuset Toveko tillverkar produkter för vatten och avloppsbehandling samt effektiv energiproduktion. Tovekos produkter medverkar till att skapa en hållbar miljö vilket gagnar oss alla och framförallt framtida generationer. Företaget jobbar s...
   Län och kommun: Gävleborgs län, Gävle
   Bransch: Luftkvalitet, Marinteknik, Avloppsrening
  • Miljöteknikföretag
   Ekströms Värmetekniska AB konstruerar och tillverkar ekonomisers, luftförvärmare och kulsotningsanläggningar samt ytförstorade värmeväxlarrör. Ekströms har lång erfarenhet av värmeväxlare för rökgasmiljöer som genereras av ett brett spektrum av fos...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Värme och kyla, Luftkvalitet
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Åss processventilation hanterar dammproblem genom att använda enkla lösningar för hantering av damm, flis och spån. Åss processventilations fläktsystem kan återfinnas i ett antal olika områden från mindre träverkstäder till provisionsindustrier för...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Kungälv
   Bransch: Luftkvalitet
  • Miljöteknikföretag
   Bewico utvecklar och tillverkar produkter för avfallshantering. Bewico grundades i början av 1960-talet med inriktning på plåtbearbetning. Företaget är väl etablerat med produktion mot avfallshantering som specialitet.
   Län och kommun: Hallands län, Varberg
   Bransch: Avfallshantering
  • Miljöteknikföretag
   Ariterm är en av Skandinaviens ledande tillverkare av uppvärmningssystem för bioenergi. Utveckling och tillverkning sker i Sverige och Finland, två länder med erfarenhet av kyla och vad som krävs för att möta den. Det garanterar att utrustningen är...
   Län och kommun: Kalmar län, Kalmar
   Bransch: Bioenergi
  • Miljöteknikföretag
   Företaget är en nordisk aktör med kompetens som spänner från vattenrening till attraktioner för äventyrsbad och utformning av konceptbaserade SPA-anläggningar. Företagets idé är att bygga för långsiktighet, låga driftkostnader och miljöanpassning p...
   Län och kommun: Hallands län, Kungsbacka
   Bransch: Vattenrening
  • Miljöteknikföretag
   Industri Textil Job är ett textilföretag som håller hela produktionskedjan internt, från fiber till färdig produkt. Industri Textil Job utvecklar, tillverkar och marknadsför tekniska produkter och tjänster till andra förädlings-, tillverknings- och...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Mark
   Bransch: Luftkvalitet, Avloppsrening, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag
   KZ handels arbetar med utveckling och försäljning av nya produkter för rörnätservice inom den kommunala VA-sidan samt vatten- och avloppstekniska innovationsuppdrag. KZ Handels specialitet är utrustningar för rörnätservice, där har deras hydraulis...
   Län och kommun: Hallands län, Kungsbacka
   Bransch: Luftkvalitet, Avloppsrening, Vattenrening
  • Tjänsteföretag
   BN Consult Miljöteknik är ett konsultföretag som tillhandahåller service för processventilation hos den kemiska och metallurgiska industrin. Företagets styrka är att de kan erbjuda hjälp med allt från utredning och analys till åtgärdsförslag, proj...
   Län och kommun: Skåne län, Malmö
   Bransch: Luftkvalitet
  • Miljöteknikföretag
   Specialkemi Väst marknadsför kemikalier och expertis för nordiska producenter inom energi och svenskt näringsliv. Fokus ligger på gröna alternativ till standardlösningar för att minska utsläppen av till exempel SOx, HCl, NOx, dioxiner och partiklar...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Luftkvalitet, Hållbar kemi
  • Tjänsteföretag
   Endevor bedriver utveckling och forskning inom området förbränningsmotorteknik med både teoretiska och experimentella metoder. Huvudområdet är emissions - och prestandautveckling där företaget befinner sig i den tekniska frontlinjen avseende överlad...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Lerum
   Bransch: Luftkvalitet
  • Tjänsteföretag
   Fluxsense är ett konsultföretag som upptäcker och mäter utsläpp av miljöfarliga ämnen. Med hjälp av företagets patenterade teknik som bygger på att strålning från solen utnyttjas istället för laserkällor, kan totala utsläpp bestämmas på ett kostnad...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Luftkvalitet, Marksanering
  • Miljöteknikföretag
   Göinge Vattenteknik i Gamlarp utvecklar, marknadsför och tillverkar filter för vattenrening utan kemikalier. Företaget erbjuder vattenfilter för alla varianter av föroreningar. Gamlarp har filter för alla varianter av föroreningar och bland annat tv...
   Län och kommun: Skåne län, Göinge
   Bransch: Avloppsrening, Vattenrening
  • Tjänsteföretag
   Environmental Innovation AB arbetar med kvalificerade geofysiska mät- och analysmetoder som utvecklats vid bland annat Kungliga Tekniska Högskolan. Geoelektriska mätningar: resistivitetsmätningar och analyser,  övervakning av föroreningar i mark, ko...
   Län och kommun: Stockholms län, Nacka
   Bransch: Marksanering, Avloppsrening, Vattenrening
  • Tjänsteföretag
   Golder Associates erbjuder professionella ingenjörer, vattengeologer, biologer, miljövetare och kemister redo att tillämpa global erfarenhet till lokala program. Golder etablerade sig i Sverige 1984 och erbjuder  miljö- och geotekniska tjänster till...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Luftkvalitet, Marksanering
  • Tjänsteföretag
   MuKon är ett konsultföretag som erbjuder tjänster inom energieffektivisering och byggnadsvård. Företaget kan hjälpa till med projektledning av utvecklingsprojekt, energieffektivisering, miljöutveckling eller processtöd i verksamhetsbeslut, statusbes...
   Län och kommun: Dalarnas län, Säter
   Bransch: Gröna byggnader
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Veolia Water Technologies VA-Ingenjörerna är ett ingenjörsföretag som sedan sammanslagningen med Veolia är versamma inom en rad områden inom miljöteknik. Företaget tillhandahåller processlösningar från idé till färdig anläggning. Förutom nyckelfärdi...
   Län och kommun: Skåne län, Lund
   Bransch: Avloppsrening, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag
   Velfac framställer fönster- och fasadsystem till en rad europeiska marknader. Velfac har som den enda fönsterproducenten utarbetat en miljödeklaration, som visar fönstrets miljöpåverkan från vaggan till graven. Klimatmärkning Klimatmärkningen är...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Gröna byggnader
  • Miljöteknikföretag
   Powerit Solutions är ett kunskapsföretag som utvecklar, tillverkar, säljer och installerar kommunikativ styrning, reglering och övervakningssystem för värme och ventilationssystem för byggnader. Powerit Solutions gör det möjligt för kommersiella anv...
   Län och kommun: Skåne län, Malmö
   Bransch: Smarta elnät, Gröna byggnader
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   AVL MTC Motortestcenter AB hjälper kunder inom fordonsindustrin med deras utveckling av motorer och växellådor. AVL MTC verkar som en förmedlare och källa till kompetens i forskningsprogram inom motor och drivline området och är erkända för deras b...
   Län och kommun: Stockholms län, Haninge
   Bransch: Bränslen och fordon

  Registrera ditt företag

  Registrera ditt företag på Swedish Cleantech.

  Boka ett studiebesök

  EnviroSwedens website

  Enviroswedenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du boka besök på olika miljöteknik-
  anläggningar i hela landet.

  Vad är SymbioCity?

  SymbioCitys website

  Symbiocitylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster marknadsför svenskt kunnande inom hållbar stadsutveckling internationellt.