Search

Hitta företag

Filtrera sökningen

Företagstyp

Miljöteknikområde

  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Pellvac är specialiserade på vakuum-transportsystem, främst för träpellets och bioenergisystem. Tyngdpunkten i företaget ligger på forskning och utveckling. Pellvac erbjuder oberoende konsultverksamhet för pelletseldarbranschen. Hos Pellvac får kun...
   Län och kommun: Kronobergs län, Markaryd
   Bransch: Bioenergi
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Brodd-son utvecklar och tillverkar sopmaskiner i en mängd olika storlekar, och tillhandahåller originalborstar och reservdelar till alla andra märken på marknaden. Brodd-son använder nästan enbart svenska underleverantörer. Det stärker kvaliteten sa...
   Län och kommun: Östergötlands län, Motala
   Bransch: Avfallshantering
  • Miljöteknikföretag
   TD Light Sweden AB grundades 2007 med målet att lösa följande problem- hur alla kan ersätta sina lysrör och samtidigt behålla befintliga armaturer. TD Light agerar idag inom marknaden för ljuskällor till befintliga T8-armaturer med glimtändare. TD L...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Belysning
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Process- och Industriteknik är i grunden konsulter, men har övergått till att även utföra ingenjörsuppdrag och kan ta ansvar för allt ifrån delmoment till totalprojekt. Process- och Industriteknik har utvecklat ett eget koncept för produktion av eta...
   Län och kommun: Skåne län, Kristianstad
   Bransch: Värme och kyla, Ventilation, Hållbar infrastruktur, Bränslen och fordon
  • Miljöteknikföretag
   Skanska har beslutat sig för att bli den ledande gröna projektutvecklaren och byggentreprenören. Skanska är ett av Sveriges största byggbolag. Deras verksamhet är uppdelad i fyra grenar; bygg- och anläggningsverksamhet, bostadsutveckling, kommers...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Gröna byggnader, Hållbar infrastruktur
  • Miljöteknikföretag
   PetroBio har antagit miljöutmaningen att omsorgsfullt omvandla ett brett urval av bränsle - både fossila och förnybara - till energi för användning som värme och ånga. Petrogruppen utvecklar och levererar brännare och förbränningsutrustning sedan fe...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Bioenergi
  • Miljöteknikföretag
   Vimek AB utvecklar lättviktiga skogsmaskiner för gallring och logiska lösningar för bioenergi. Vimek erbjuder unika produkter vilket gjort dem marknadsledande när det gäller lätta maskiner för det skonsamma skogsbruket. Företagets konstruktörer välj...
   Län och kommun: Västerbottens län, Vindeln
   Bransch: Hållbart jord- och skogsbruk
  • Miljöteknikföretag
   Arex tillverkar olika system i plast för olika miljöer för luft, energi och andra industri applikationer. Arex erbjuder också legotillverkning tillverkning av skräddarsydda industriprodukter. Kärnverksamheten omfattar industrifläktar, kanalsystem, v...
   Län och kommun: Östergötlands län, Valdemarsvik
   Bransch: Värme och kyla
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   ASM tillverkar, säljer och monterar kompletta system för transport och hantering av bulkmaterial, både i standardserier och i specialutföranden. ASM projekterar, säljer, tillverkar och monterar också hela eller delar av system och anläggningar för k...
   Län och kommun: Örebro län, Askersund
   Bransch: Bioenergi, Solenergi, Avloppsrening, Avfallshantering
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Busch levererar vakuumpumpar, kompressorer och skräddarsydda system för bioenergi, solenergi, vattenrening och avfallshantering. Busch Vacuum Pumps and Systems har marknadens största utbud av vakuumpumpar för industriella applikationer. Tack vare de...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Härryda
   Bransch: Vatten och vågkraft, Solenergi, Marksanering, Avloppsrening, Vattenrening, Avfallshantering, Bränslen och fordon
  • Miljöteknikföretag
   Oden Control AB utvecklar och distribuerar produkter baserade på unik växelteknik inom tre produktområden; elektriska reglerställdon, ventillösningar och industriväxlar. Oden Controls elektriska ställdon står för: enkelhet, pålitlighet, styrka och p...
   Län och kommun: Stockholms län, Nykvarn
   Bransch: Smarta elnät
  • Miljöteknikföretag
   Falk Enginering verkar inom de kommunala och industriella vatten- och avloppsreningsområdena. Den huvudsakliga verksamheten är exportleveranserna av utrustning och nyckelfärdiga paket för vatten och avlopp. Expertisen omfattar också anläggningskonst...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Avloppsrening, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag
   Girovind Energi är en oberoende planerare och konsult som erbjuder tjänster inom vindkraftplanering och konstruktion. Girovind Energis affärsidé är att söka lämpliga områden för att projektera, bygga och förvalta vindkraftverk. Gärna i samprojekt me...
   Län och kommun: Skåne län, Klippan
   Bransch: Vindenergi
  • Tjänsteföretag
   Terra-Limno Gruppen är en miljökonsult och erbjuder myndigheter, företag och organisationer kvalificerad kompetens och resurser inom miljöområdet. Terra-Limno Gruppen arbetar bland annat med; miljöteknik, miljölagstiftning, miljöinventeringar, utred...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Falköping
   Bransch: Marksanering, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag
   Processkontroll GTs tankstationer, med väl utvecklad teknik, ger driftsäkra anläggningar med låga drifts- och underhållskostnader. Processkontroll har gjort gasinstallationer och service inom petrokemiindustrin i snart 40 år. Företaget är skolade oc...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Stenungsund
   Bransch: Bioenergi, Bränslen och fordon
  • Miljöteknikföretag
   Staben tillverkar i huvudsak kutterspånbalar, briketter och burströ men de har också försäljning av pellets och torvströ. Stabens motto är att hålla hög produktkvalité med snabb och god service med en personlig kontakt. Verksamheten har sedan starte...
   Län och kommun: Kronobergs län, Ljungby
   Bransch: Bioenergi
  • Miljöteknikföretag
   Norrlands trä är ett skogsförädlingsföretag som erbjuder pellets och flis. Tillverkningen sker i mellersta Norrland, närmare går det inte att komma den norrländska skogen som är den främsta råvaran. Tillsammans med engagerade medarbetare har Norrlan...
   Län och kommun: Västernorrlands län, Härnösand
   Bransch: Bioenergi
  • Tjänsteföretag
   RE Accumulation Systems främsta verksamhet är batterioptimering, då kraften återskapas i batteriet. Batterioptimering ger stora vinster för ekonomi och miljö. Det RE Accumulation System erbjuder ger ökad produktivitet samt ekonomiska och miljömässig...
   Län och kommun: Hallands län, Falkenberg
   Bransch: Energilagring, Bränslen och fordon
  • Miljöteknikföretag
   Vesam tillverkar, installerar samt genomför service på kontrollsystem för ventilation och kylningssystem. Energibesparande åtgärder är Vesams främsta mål. Att finna kompletta och integrerade tekniklösningar som tillgodoser deras kunders krav på ener...
   Län och kommun: Södermanlands län, Katrineholm
   Bransch: Energilagring, Värme och kyla, Ventilation, Gröna byggnader
  • Miljöteknikföretag
   Sical AB är specialiserade på design och utveckling av värmeväxlare för speciella applikationer. Sical är specialiserat på att designa och utveckla värmeväxlare för specialapplikationer. Värmeväxlarna tillverkas av rostfritt stål och byggs från term...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Värme och kyla
  • Miljöteknikföretag
   Compower utvecklar ekonomiska, användavänliga och miljövänliga produkter baserade på en unik, patentsökt konstruktion som kombinerar en panna med en liten mikro-turbin. Compower är ett teknikkonsultbolag och erbjuder konsulttjänster inom energitekni...
   Län och kommun: Stockholms län, Solna
   Bransch: Bioenergi
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   MSI Teknik är ett teknikföretag som specialiserat sig på utveckling, försäljning och underhåll av maskineri för processindustrin, primärt biogas och bioenergi-processer. MSI Teknik specialicerar sig på utrustning för finfördelning, förbehanding och...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Trollhättan
   Bransch: Bioenergi
  • Tjänsteföretag
   Vatten & Miljöteknik är ett oberoende konsultföretag. Företagets huvudområde är vattenbehandling, dricksvatten, lakvatten samt avloppsvatten. Företaget arbetar bland annat med förfrågningsunderlag för upphandlingar av entreprenader och konsulter, k...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Lerum
   Bransch: Avloppsrening, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag
   Mockfjärds Biobränsle AB erbjuder totallösningar för uppvärmning baserad på pellets. Mockfjärds Biobränsle tror på att leverera ett biobränsle till närområdet där företaget verkar. De levererar sin pellets inom Dalarna, just för att hålla ner transp...
   Län och kommun: Dalarnas län, Gagnef
   Bransch: Bioenergi
  • Miljöteknikföretag
   Ecobränsle i Karlshamn utvecklar, producerar och marknadsför RME som ett bränsle för dieselmotorer. Ecobränsle i Karlshamn AB startade 1993 och var först i Sverige med att tillverka RME. Företagets ambition har hela tiden varit att med närodlad raps...
   Län och kommun: Blekinge län, Karlshamn
   Bransch: Bioenergi, Bränslen och fordon

  Registrera ditt företag

  Registrera ditt företag på Swedish Cleantech.

  Boka ett studiebesök

  EnviroSwedens website

  Enviroswedenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du boka besök på olika miljöteknik-
  anläggningar i hela landet.

  Vad är SymbioCity?

  SymbioCitys website

  Symbiocitylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster marknadsför svenskt kunnande inom hållbar stadsutveckling internationellt.