Search

Hitta företag

Filtrera sökningen

Företagstyp

Miljöteknikområde

  • Miljöteknikföretag
   Vesam tillverkar, installerar samt genomför service på kontrollsystem för ventilation och kylningssystem. Energibesparande åtgärder är Vesams främsta mål. Att finna kompletta och integrerade tekniklösningar som tillgodoser deras kunders krav på ener...
   Län och kommun: Södermanlands län, Katrineholm
   Bransch: Energilagring, Värme och kyla, Ventilation, Gröna byggnader
  • Miljöteknikföretag
   Sical AB är specialiserade på design och utveckling av värmeväxlare för speciella applikationer. Sical är specialiserat på att designa och utveckla värmeväxlare för specialapplikationer. Värmeväxlarna tillverkas av rostfritt stål och byggs från term...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Värme och kyla
  • Miljöteknikföretag
   Compower utvecklar ekonomiska, användavänliga och miljövänliga produkter baserade på en unik, patentsökt konstruktion som kombinerar en panna med en liten mikro-turbin. Compower är ett teknikkonsultbolag och erbjuder konsulttjänster inom energitekni...
   Län och kommun: Stockholms län, Solna
   Bransch: Bioenergi
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   MSI Teknik är ett teknikföretag som specialiserat sig på utveckling, försäljning och underhåll av maskineri för processindustrin, primärt biogas och bioenergi-processer. MSI Teknik specialicerar sig på utrustning för finfördelning, förbehanding och...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Trollhättan
   Bransch: Bioenergi
  • Tjänsteföretag
   Vatten & Miljöteknik är ett oberoende konsultföretag. Företagets huvudområde är vattenbehandling, dricksvatten, lakvatten samt avloppsvatten. Företaget arbetar bland annat med förfrågningsunderlag för upphandlingar av entreprenader och konsulter, k...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Lerum
   Bransch: Avloppsrening, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag
   Mockfjärds Biobränsle AB erbjuder totallösningar för uppvärmning baserad på pellets. Mockfjärds Biobränsle tror på att leverera ett biobränsle till närområdet där företaget verkar. De levererar sin pellets inom Dalarna, just för att hålla ner transp...
   Län och kommun: Dalarnas län, Gagnef
   Bransch: Bioenergi
  • Miljöteknikföretag
   Ecobränsle i Karlshamn utvecklar, producerar och marknadsför RME som ett bränsle för dieselmotorer. Ecobränsle i Karlshamn AB startade 1993 och var först i Sverige med att tillverka RME. Företagets ambition har hela tiden varit att med närodlad raps...
   Län och kommun: Blekinge län, Karlshamn
   Bransch: Bioenergi, Bränslen och fordon
  • Miljöteknikföretag
   Chematur Engineerings bioetanolprocess har en lägre miljöpåverkan än konventionell etanolproduktion och är mycket kostnadseffektiv. Biostil 2000, är Chematurs system för tillverkning av bioetanol, en kontinuerlig biologisk process med ett steady st...
   Län och kommun: Örebro län, Karlskoga
   Bransch: Bioenergi, Bränslen och fordon
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Röbäcks konstruerar, tillverkar och marknadsför anläggningar och utrustning för hantering, transport, dosering, vägning och blandning av olika material. Röbäcks Sweden ABs program omfattar såväl mobila som stationära fabriker, anläggningar och kring...
   Län och kommun: Västerbottens län, Umeå
   Bransch: Bioenergi, Avfallshantering
  • Miljöteknikföretag
   Linköpings Skogstjänst levererar skogsbränsle och kasserat träflis till energi- och skogsindustrier. Biobränsleverksamheten utvecklas fortlöpande med ny teknik och vardagsrationalisering, i samarbete med kunder, entreprenörer och markägare.  
   Län och kommun: Östergötlands län, Linköping
   Bransch: Bioenergi
  • Miljöteknikföretag
   Biovärmesystem i Småland tillverkar moderna anläggningar och värmecentraler för automatisk biobränsleeldning. Biovärmesystem i Småland AB levererar moderna anläggningar för bekväm helautomatisk eldning av biobränslen. Det som är tillbehör hos andra...
   Län och kommun: Jönköpings län, Vetlanda
   Bransch: Bioenergi
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Umeå El och VVS automatik AB arbetar med styrning och övervakning för byggnadsautomation och industri. Verksamheten innefattar apparatskåpskonstruktion och byggnation, installation av fibernät, elinstallation, programmering, drifttagning, samt servi...
   Län och kommun: Västerbottens län, Umeå
   Bransch: Vindenergi, Gröna byggnader
  • Miljöteknikföretag
   Bland Knäredssågen träprodukter finns biobränslen som pellets, bark, sågspån och torra träspån. Knäredssågen AB är ett sågverk som idag består av en Veisto MSA linje och producerar cirka 24.000 m3 eller cirka 1.200.000 stockar per år.
   Län och kommun: Hallands län, Laholm
   Bransch: Bioenergi
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Voith Hydro AB i Västerås är en av de största leverantörerna av vattenkraftsutrustning i Sverige. Voith Hydro är en komplett leverantör av vattenkraftaggregat. Företaget har en lång och omfattande expertis, särskilt inom tillverkning av nya vattenkr...
   Län och kommun: Västmanlands län, Västerås
   Bransch: Vatten och vågkraft
  • Miljöteknikföretag
   Temper Technology utvecklar och marknadsför miljöanpassade och tekniskt effektiva värmeöverförings vätskor och frysskydd för sprinkler system. Sedan 1996 har Temper Technology marknadsfört den miljövänliga och tekniskt mycket effektiva köld- och vä...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Värme och kyla, Hållbar kemi
  • Miljöteknikföretag
   Termoventiler levererar komponenter för en driftsäker, energisnål och miljöanpassad värmeanläggning med lång livslängd. Termoventiler är specialiserade på att utveckla produkt- och installationslösningar för vedeldade termiska lagringvärmesystem.
   Län och kommun: Västra Götalands län, Ulricehamn
   Bransch: Värme och kyla
  • Tjänsteföretag
   Alcontrol är en laboratoriekedja för miljö- och livsmedelsanalyser med fyra laboratorier i Sverige och verksamhet i 11 europeiska länder. Svenska Alcontrol AB ingår i Alcontrol Laboratories som är ett av Europas ledande analysföretag med högkvalific...
   Län och kommun: Östergötlands län, Linköping
   Bransch: Luftkvalitet, Marksanering, Avloppsrening, Vattenrening, Avfallshantering
  • Miljöteknikföretag
   Hydropress Huber AB tillverkar och säljer vattenreningsutrustning samt värmeväxlare för avloppsvatten. Reningsutrustningen kan användas direkt eller indirekt för avskiljning av fasta partiklar vid dricks- och avloppsvattenrening. Företagets värmeväx...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Mölndal
   Bransch: Värme och kyla, Avloppsrening, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Alstom Power Sweden är världsledande inom infrastruktur för transport, kraftgenerering och kraftöverföring. Under mer än ett sekel har Alstom medverkat i de mest omfattande och komplicerade projekten för energi och transportinfrastruktur i Sverige....
   Län och kommun: Östergötlands län, Norrköping
   Bransch: Smarta elnät, Vatten och vågkraft, Vindenergi, Bränslen och fordon
  • Tjänsteföretag
   AquaBiota arbetar både med grundforskning och med uppdrag inom marinbiologi och oceanografi. Cirka hälften av AquaBiotas verksamhet är grundforskning och hälften är uppdrag åt förvaltning och industri, både i Sverige och internationellt. Analyserar...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Marinteknik
  • Miljöteknikföretag
   Uponor AB utvecklar och tillverkar bostäder och miljöteknik, såsom plaströrssystem för distribution av vatten, värme och data. Uponor är en ledande internationell systemleverantör av VVS-, infrastruktur- och inomhusklimatlösningar för bostäder och k...
   Län och kommun: Västmanlands län, Surahammar
   Bransch: Värme och kyla, Ventilation, Avloppsrening, Gröna byggnader
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   ACO Nordic erbjuder säkra och effektiva lösningar för hantering av dagvatten, avloppsvatten och spillvatten. ACO Nordic specialitet är heltäckande systemlösningar, installationssupport och underhållssupport inom avvattning. Passar många tillämpning...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Partille
   Bransch: Avloppsrening, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Anox Kaldnes AB är ett företag som arbetar inom miljöbioteknik med fokus på biologisk vattenrening från industrier och kommuner. Företaget är unikt i sitt mikrobiologiska tänkande och utvecklar högteknologiska och skräddarsydda lösningar till kunde...
   Län och kommun: Skåne län, Lund
   Bransch: Avloppsrening
  • Tjänsteföretag
   EnviLoop är ett konsult- och serviceföretag inom miljö- och energiområdet. Företagets kunder återfinns inom energi- och industrisektorn över hela Sverige. EnviLoop AB erbjuder en kedja av tjänster och produkter, allt för att knyta ihop kundens produ...
   Län och kommun: Västmanlands län, Västerås
   Bransch: Bioenergi, Luftkvalitet, Avloppsrening, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag
   VOC Technology levererar kompletta luftreningssystem till ett brett spektrum av industrier som genererar VOC utsläpp. Typiska tillämpningar för VOC Teknikprodukter är inom målning, tryckning, farmaceutiska applikationer, kemiska applikationer, plast...
   Län och kommun: Västernorrlands län, Örnsköldsvik
   Bransch: Luftkvalitet

  Registrera ditt företag

  Registrera ditt företag på Swedish Cleantech.

  Boka ett studiebesök

  EnviroSwedens website

  Enviroswedenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du boka besök på olika miljöteknik-
  anläggningar i hela landet.

  Vad är SymbioCity?

  SymbioCitys website

  Symbiocitylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster marknadsför svenskt kunnande inom hållbar stadsutveckling internationellt.