Search

Hitta företag

Filtrera sökningen

Företagstyp

Miljöteknikområde

  • Tjänsteföretag
   Comfortzone tillverkar och säljer frånluftsvärmepumpar för uppvärmning av villor och småhus. Comfortzone ABs tillverkning sker i egen regi inom Sverige och försäljningen via återförsäljare främst i Sverige men även i östra och norra Europa. Tillvar...
   Län och kommun: Stockholms län, Täby
   Bransch: Värme och kyla, Ventilation
  • Tjänsteföretag
   Carl F AB erbjuder sortering och insamling av industri-och byggavfall för återvinning. De har ett stort utbud av containrar och kranbilar för både privatpersoner och företag. Carl F är ett tjänsteproducerande företag som arbetar med avfalls- och mat...
   Län och kommun: Skåne län, Malmö
   Bransch: Avfallshantering
  • Tjänsteföretag
   Miljönyttan genomsyrar Vatten och Samhällstekniks alla tjänster och de är starkt profilerat vad det gäller vattenhushållning - från kommunal vattenförsörjning till vattenvård och vattenplanering. Vatten och Samhällsteknik AB bildades 1992 och är ett...
   Län och kommun: Kalmar län, Kalmar
   Bransch: Marksanering, Vattenrening, Avfallshantering
  • Tjänsteföretag
   Naturvårdsingenjörerna är ett miljökonsultföretag som fokuserar på mark och vatten. Naturvårdsingenjörerna AB arbetar med allt ifrån tillstånd och projekteringsuppdrag till färdiga anläggningar. Företagets arbetsmetodik är att det ska vara hållbara ...
   Län och kommun: Skåne län, Hässleholm
   Bransch: Marksanering, Vattenrening
  • Tjänsteföretag
   WRS är ett konsultföretag som bistår kommuner, företag, andra organisationer och privatpersoner med spetskompetens för hantering av spillvatten, lakvatten och dagvatten samt åtgärdsplaner för naturvatten och innovativ våtmarksdesign. Företaget kan u...
   Län och kommun: Uppsala län, Uppsala
   Bransch: Avloppsrening, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag
   Clean Oil Technology utvecklar och marknadsför patenterad miljöteknik för kontinuerlig rening av smörj- och hydrauloljor under drift i motorer och hydraulsystem. Clean Oil Technology AB (COT) hjälper sina affärspartners att erbjuda sina kunder längr...
   Län och kommun: Jönköpings län, Gislaved
   Bransch: Bränslen och fordon
  • Tjänsteföretag
   Tekniska verken levererar bland annat el, belysning, vatten och andra effektiva energilösningar till privatpersoner och företag. Företaget skapar förutsättningar för företag att kombinera effektivt resursutnyttjande med god lönsamhet. Produkterna oc...
   Län och kommun: Östergötlands län, Linköping
   Bransch: Bioenergi, Avfallshantering
  • Tjänsteföretag
   MRM Konsult erbjuder konsulttjänster inom miljövetenskap, jordsanering, radongas och laboratoriumtester inom jordmekanik och vägkonstruktion. MRM Konsults anställda är geofysiker, geotekniker, geologer, fälttekniker, miljötekniker, projektledare sam...
   Län och kommun: Norrbottens län, Luleå
   Bransch: Marksanering, Vattenrening
  • Tjänsteföretag
   Kemakta är en oberoende, personalägd konsultfirma som specialiserar sig på miljöriskbedömning, avfallshantering och kärnteknik. Kemakta Konsult startade 1975 med frågor kring slutförvar av kärnavfall. Sedan mer än 20 år arbetar vi framgångsrikt med ...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Luftkvalitet, Marksanering, Vattenrening
  • Tjänsteföretag
   BG&M Konsult arbetar inom fyra affärsområden: vatten, geo, bygg och miljö. BG&M Konsult arbetar i samtliga förekommande skeden från till exempel förstudier, utredningar, projektering, framtagning av bygghandlingar och genomförandeskeden. Företaget h...
   Län och kommun: Östergötlands län, Linköping
   Bransch: Fjärrvärme och fjärrkyla, Marksanering, Marinteknik, Avloppsrening
  • Tjänsteföretag
   Minpro Recycling är ett oberoende konsultföretag som utför forskning och utveckling av processer för klienter inom områdena mineral och miljö. Minpro Recycling AB har laboratorier för testning av malm och industri mineraler både för laboratorium- oc...
   Län och kommun: Örebro län, Lindesberg
   Bransch: Återvinning
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Seka Miljöteknik AB är ett konsultföretag som erbjuder ett brett utbud av tjänster inom olika miljöområden. Seka Miljöteknik grundades 1999 i Stockholm, bolaget startade som ett konsultföretag med inriktning på farligt avfall. Idag har verksamheten ...
   Län och kommun: Stockholms län, Vallentuna
   Bransch: Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Miljöteknikföretag
   Metro Therm AB utvecklar och levererar lösningar för uppvärmning av vatten. Ett snabbt, trevligt och kunnigt bemötande, är nyckelord för Metro Therms verksamhet. Metro Therm började leverera värme 1921 och är idag Sveriges bredaste leverantör av vär...
   Län och kommun: Kalmar län, Kalmar
   Bransch: Värme och kyla, Bioenergi, Fjärrvärme och fjärrkyla, Solenergi
  • Miljöteknikföretag
   Componordic System AB är specialiserade på effektiva och miljövänliga system för kompostering av stora mängder organiskt material. Metoden som Componordic System använder lämpar sig även utmärkt för mellanlagring, hygienisering och biogasutvinning....
   Län och kommun: Stockholms län, Norrtälje
   Bransch: Avfallshantering
  • Miljöteknikföretag
   Windforce AB utvecklar, producerar och marknadsför solpaneler, mindre vertikala och horisontella vindkraftverk samt hybridsystem för sol- och vindkraft. Systemen är effektiva och flexibiliteten i konstruktionen gör att de lätt kan anpassas till o...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Lidköping
   Bransch: Solenergi, Vindenergi
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Sweden Recycling AB är ett miljötekniskt företag som tillverkar produkter för hantering och återvinning av tungmetaller. Företaget är certifierat efter medicintekniska direktiven enligt ISO 13 485 och har 30 års erfarenhet av kvicksilverhantering...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Återvinning, Avfallshantering
  • Tjänsteföretag
   Ecoplan erbjuder strategisk rådgivning och projektledningstjänster inom frågor relaterade till hållbar utveckling. Företaget har många uppdrag inom trafikområdet, miljökommunikation, miljöteknik samt miljö- och etikkrav inom upphandling och inköp. ...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Bränslen och fordon, Transportsystem
  • Tjänsteföretag
   Miljömätarna erbjuder tjänster inom miljö som inspektioner, mätningar, analyser och utredningar. Miljömätarna i Linköping AB är ett ackrediterat företag som sedan starten 1992 tillhandahåller tjänster inom miljöområdet som besiktningar, mätningar, a...
   Län och kommun: Östergötlands län, Linköping
   Bransch: Luftkvalitet
  • Miljöteknikföretag
   Vera Klippan AB tillverkar stora tankar, kar och rör för vattenförsörjning, vattenrening, avlopp och i industrisyfte. Vera Klippan AB har arbetat med glasfiberarmerad polyester sedan 1960 och är Skandinaviens ledande producenter av rör och cisterne...
   Län och kommun: Skåne län, Klippan
   Bransch: Luftkvalitet, Avloppsrening, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag
   Corona Control AB erbjuder högkvalitativa reglerventillösningar och har professionella och engagerade medarbetare. Kunderna finns främst inom processindutrin. Corona Control representerar världsledande högkvalitativa produkter som huvudsakligen är t...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Stenungsund
   Bransch: Värme och kyla
  • Tjänsteföretag
   Wellenius Business Consult AB hjälper till att skapa lönsamma affärer för teknikföretag. Fokus ligger på energi och cleantech genom att leverera kvalificerade företagsbaserade konsulttjänster. Wellenius Business Consult kan gå in i kortare, elle...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Hållbar infrastruktur
  • Tjänsteföretag
   Recycling United bedriver affärsutveckling inom återvinnings- och avfallsbranschen. Företaget står bakom webbtjänsten Recycla.se som är en "one-stop-shop" och en marknadsplats för allt inom avfall och återvinning. Hjälper både företag och privatp...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Återvinning, Avfallshantering
  • Tjänsteföretag
   ETC utvecklar och levererar kompletta elkraftsprodukter och integrationstjänster till företag som drar nytta av ny energiteknik för att stärka sin konkurrenskraft. ETC Battery and FuelCells Sweden har en vision om en framtid där företaget har bidrag...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Ale
   Bransch: Bränslen och fordon, Transportsystem
  • Tjänsteföretag
   Calluna är ett miljökonsultföretag som har kompetens att arbeta både med vatten och mark. Calluna AB arbetar med den stora utmaningen att hitta hållbara lösningar för utvecklingen av vårt samhälle. Affärsidén är att skapa tydliga mervärden för sina ...
   Län och kommun: Östergötlands län, Linköping
   Bransch: Hållbart jord- och skogsbruk, Luftkvalitet, Marksanering, Vattenrening, Hållbar infrastruktur
  • Tjänsteföretag
   Cellma är ett konsultföretag främst inriktat på områdena miljö, utbildning, hållbar transport, biogas och management. Cellma hjälper sina kunder att se helheter och erbjuder stöd och specialistkunskap utifrån varje kunds unika behov. Företagets uppd...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Lidköping
   Bransch: Bioenergi, Bränslen och fordon, Transportsystem

  Registrera ditt företag

  Registrera ditt företag på Swedish Cleantech.

  Boka ett studiebesök

  EnviroSwedens website

  Enviroswedenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du boka besök på olika miljöteknik-
  anläggningar i hela landet.

  Vad är SymbioCity?

  SymbioCitys website

  Symbiocitylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster marknadsför svenskt kunnande inom hållbar stadsutveckling internationellt.