Search

Hitta företag

Filtrera sökningen

Företagstyp

Miljöteknikområde

  • Miljöteknikföretag
   Swegon AB tillverkar luftdistributions produkter, vattenburna klimatsystem, ventilationsaggregat och produkter för akustik och flödeskontroll. Det är inom må bra-branschen Swegon verkar, med ett bra inomhusklimat får de människor att må bättre. Pro...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Värme och kyla, Ventilation, Luftkvalitet, Gröna byggnader
  • Miljöteknikföretag
   Matseco AB är ett företag som erbjuder energisnåla och miljövänliga lösningar för rening av luft och vatten. Företaget marknadsför och säljer en serie av luftrenings- och vattereningsprodukter. Matseco har lösningen på problem inom följande områden:...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Mölndal
   Bransch: Luftkvalitet, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag
   Polyplank AB tillverkar olika produkter med hjälp av den egenutvecklade återvinningsbara kompositmaterial som består av återvunna termoplaster och organiska fibrer. Granulatet kan användas för traditionell sträng- och formsprutning. Samtliga av Pol...
   Län och kommun: Kalmar län, Mörbylånga
   Bransch: Gröna byggnader, Avancerade material
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Sveaskog AB är Sveriges största skogsägare och leverantör av timmer, massaved och biobränsle. Sveaskog är Sveriges största skogsägare med 14 procent av den produktiva skogsmarken. Kärnverksamheten är att sälja timmer och massaved samt biobränsle. De...
   Län och kommun: Norrbottens län, Kalix
   Bransch: Bioenergi
  • Tjänsteföretag
   Proxio Systems AB utvecklar optimeringsmjukvara för transportköpare som identifierar lösningar som resulterar i mindre miljöpåverkan och minskade transportkostnader. Proxio Systems lever enligt mottot "Vi ser det som ingen annan ser" och i deras arb...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Transportsystem
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Swedish Exergys främsta inriktning är att förädla fuktiga biobränslen från skog, lantbruk och produktion. Detta görs med ångtorkning, torkning och indunstningssystem. Swedish Exergy ABs torkningssystem lämpar sig för torkning av biobränsle, slam, bi...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Bioenergi
  • Miljöteknikföretag
   J G Anderssons Söner AB är ett företag med en tradition av produktion och försäljning av sågade och förädlade trävaror av hög kvalitet. Sedan slutet av 1999 är företaget certifierade enligt ISO 9001 och sedan sommaren 2003 är de certifierade enligt ...
   Län och kommun: Kronobergs län, Tingsryd
   Bransch: Bioenergi
  • Miljöteknikföretag
   Drivec AB arbetar med att utveckla och sälja ledningssystem som ökar lönsamheten, säkerheten och minskar miljökonsekvenserna från transportindustrin . Drivec-konceptet avgör i realtid hur effektivt en förare framför sitt fordon, genom att för varje...
   Län och kommun: Skåne län, Helsingborg
   Bransch: Transportsystem
  • Miljöteknikföretag
   Norditek AB tillverkar maskiner och är återförsäljare av utrustning som sönderdelar och separerar alla typer av material med olika siktnings- och krossningsmetoder. Norditek AB erbjuder bland annat en vindsikt som på ett unikt sätt densitetsseparer...
   Län och kommun: Västerbottens län, Umeå
   Bransch: Luftkvalitet, Återvinning
  • Miljöteknikföretag
   Elmacron AB startade 1978 och bedriver sedan dess utveckling samt tillverkning av mätinstrument i egen regi för industri och kommun. Den egna tillverkningen av instrument består främst av pH-redox-konduktivitet-flödesmätare samt vattenprovtagare. V...
   Län och kommun: Östergötlands län, Norrköping
   Bransch: Marinteknik
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Solect Power AB marknadsför och installerar nyckelfärdiga solcellslösningar, de har många års erfarenhet från branschen, både från produktion, försäljning och installationer. Solect Power arbetar med produkter av hög kvalitet vilket garanterar att ...
   Län och kommun: Blekinge län, Olofström
   Bransch: Solenergi
  • Miljöteknikföretag
   Windon AB utvecklar solceller och vindkraftverk för villa, jordbruk och småindustri Windon tillverkar och saluför Svensktillverkade kristallina solcellspaneler. Välj mellan nyckelfärdiga paket med inverter och fästmaterial eller endast solcellspanel...
   Län och kommun: Östergötlands län, Mjölby
   Bransch: Solenergi, Vindenergi, Bränslen och fordon
  • Tjänsteföretag
   Geokema AB grundades 1989 och är ett konsultföretag med expertis och lång erfarenhet inom geokemi och vattenrelaterade frågor samt miljövård. Ett stabilt utnyttjande av grundvatten, samt kontamineringar i vatten är Geokemas specialområde. Företaget...
   Län och kommun: Stockholms län, Lidingö
   Bransch: Marksanering, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag
   Thorén Värmepumpar utvecklar och marknadsför värmepumpar och relaterade utrustningar för hushåll samt industriella applikationer. Thorén Värmepumpar tillverkas i deras egen fabrik i Ramvik. Eftersom företaget har full kontroll över tillverkningsproc...
   Län och kommun: Västernorrlands län, Kramfors
   Bransch: Energilagring, Värme och kyla
  • Tjänsteföretag
   K-Konsult Energi arbetar främst med energiplanering, ekonomisk analys av energiinvesteringar, energirevisioner, energibesparingsåtgärder och energiskatter. K-Konsult Energi Stockholm AB är ett personalägt analys- och teknikkonsultbolag som är verksa...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Gröna byggnader
  • Miljöteknikföretag
   Eden Aquatech utvecklar och tillverkar ytluftare för syrefattiga vattenmiljöer. Företaget tillhandahåller även pumpar, motorer och annan utrustning som kompletterar de egentillverkade produkterna. Eden Aquatech projekterar och färdigställer även kom...
   Län och kommun: Värmlands län, Eda
   Bransch: Avloppsrening, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag
   Beamways AB arbetar med spårtaxi som är ett revolutionerande sätt att lösa transportproblem i städer. Genom att förena fördelarna hos bilen och kollektivtrafiken kan spårtaxi erbjuda snabba, bekväma och miljövänliga resor. Långsiktigt är Beamways...
   Län och kommun: Östergötlands län, Linköping
   Bransch: Bränslen och fordon, Transportsystem
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Botek Systems AB är leverantör av kompletta data-, identifierings- och vågsystem för avfallshantering. Systemen är modulbaserade och därmed kan varje system enkelt anpassas för varje kunds specifika behov. Vågsystemen väger avfallet och skickar där...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Ulricehamn
   Bransch: Avfallshantering
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Rindi Energi är ett energibolag som levererar fjärrvärme till slutkonsumtenter över stora delar av Sverige. Rindi Energi AB bygger och driver anläggningar för leverans av färdig värme, ånga och el.
   Län och kommun: Gotlands län, Gotland
   Bransch: Bioenergi, Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Norrlandsjord och Miljö AB producerar jord för kompostering och säljer bland annat jord, sand, tork, bark och gödningsmedel. I Norrlandsjord och Miljös fabrik för biologisk rening behandlas oljeförorenade jordar. Företaget utför även flisning av trä...
   Län och kommun: Norrbottens län, Luleå
   Bransch: Bioenergi, Marksanering, Avfallshantering
  • Miljöteknikföretag
   Falkenbergs Ekonomipumpar tillverkar och installerar värme- och kylningspumpar utefter sina kunders behov. Falkenbergs Ekonomipumpar AB är även en ackrediterad kontrollenhet och kan genomföra inspektioner för företag med värme- och kylningspumpsyste...
   Län och kommun: Blekinge län, Falkenberg
   Bransch: Energilagring, Värme och kyla
  • Miljöteknikföretag
   Wassara AB skapar ekovänliga borrlösningar för bygg och gruvindustrin. Användningsområden för Wassaras borrlösningar är: casing advancing, grundankring, grundförstärkning, fogning/jeiInjektering, prospekteringsborrningar, blasthål för produktionsbor...
   Län och kommun: Stockholms län, Huddinge
   Bransch: Marksanering, Hållbar infrastruktur
  • Tjänsteföretag
   Comfortzone tillverkar och säljer frånluftsvärmepumpar för uppvärmning av villor och småhus. Comfortzone ABs tillverkning sker i egen regi inom Sverige och försäljningen via återförsäljare främst i Sverige men även i östra och norra Europa. Tillvar...
   Län och kommun: Stockholms län, Täby
   Bransch: Värme och kyla, Ventilation
  • Tjänsteföretag
   Carl F AB erbjuder sortering och insamling av industri-och byggavfall för återvinning. De har ett stort utbud av containrar och kranbilar för både privatpersoner och företag. Carl F är ett tjänsteproducerande företag som arbetar med avfalls- och mat...
   Län och kommun: Skåne län, Malmö
   Bransch: Avfallshantering
  • Tjänsteföretag
   Miljönyttan genomsyrar Vatten och Samhällstekniks alla tjänster och de är starkt profilerat vad det gäller vattenhushållning - från kommunal vattenförsörjning till vattenvård och vattenplanering. Vatten och Samhällsteknik AB bildades 1992 och är ett...
   Län och kommun: Kalmar län, Kalmar
   Bransch: Marksanering, Vattenrening, Avfallshantering

  Registrera ditt företag

  Registrera ditt företag på Swedish Cleantech.

  Boka ett studiebesök

  EnviroSwedens website

  Enviroswedenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du boka besök på olika miljöteknik-
  anläggningar i hela landet.

  Vad är SymbioCity?

  SymbioCitys website

  Symbiocitylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster marknadsför svenskt kunnande inom hållbar stadsutveckling internationellt.