Search

Hitta företag

Filtrera sökningen

Företagstyp

Miljöteknikområde

  • Miljöteknikföretag
   GiroVind äger och driver VindEn vindkraftverk som etablerades på marknaden redan 2009. Vi tillverkar och leverera vindkraftverk konstruerade för att alstra ström till bostadshus, gård, småföretag eller skola , i två varianter med effekt på 30 elle...
   Län och kommun: Skåne, Klippan
   Bransch: Vindenergi
  • Miljöteknikföretag
   ED Biogas har en egenutvecklad, patentsökt biogasreaktor, som bygger på ny termofil teknik. Reaktorn hanterar höga TS-halter och är byggd som en pluggflödesreaktor ”MR”. Storleken är skalbar för att passa brukare från kommunala avloppsreningsverk, m...
   Län och kommun: Stockholms län, Tyresö
   Bransch: Bioenergi, Hållbart jord- och skogsbruk, Marksanering, Avloppsrening, Vattenrening, Avfallshantering, Bränslen och fordon
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Jeff Electronics utvecklar och tillverkar lösningar för styr- och reglersystem och är idag en väletablerad aktör i branschen som mottagit flera utmärkelser för sina produkter. Företagets kärnområden inom styr- och reglersystem är utveckling av styrs...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Värme och kyla, Smarta elnät, Ventilation, Gröna byggnader
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Miba miljöteknik AB tillhandahåller innovativa och lättanvända produkter framtagna för luft- & vattenrening, sterilisering och desinfektering. Miba erbjuder en ständigt växande dokumenterat miljövänlig produktflora för ändlösa användningsområden. Fö...
   Län och kommun: Jönköpings län, Vaggeryd
   Bransch: Ventilation, Hållbart jord- och skogsbruk, Luftkvalitet, Marksanering, Marinteknik, Avloppsrening, Vattenrening, Avfallshantering, Hållbar infrastruktur, Hållbar kemi
  • Miljöteknikföretag
   Målet för Plagazi är att lösa tre globala problem/utmaningar med Plagazi® Processen genom framställning av ren vätgas ur avfall. Världen står idag inför tre stora problem eller utmaningar: • vårt beroende av fossila bränslen och bränngaser • bris...
   Län och kommun: Skåne län, Båstad
   Bransch: Energilagring, Luftkvalitet, Återvinning, Avfallshantering, Hållbar infrastruktur, Hållbar kemi, Bränslen och fordon
  • Miljöteknikföretag
   Swesteps teknologi erbjuder ett ekonomiskt lönsamt och klimatvänligt alternativ för att minska världens fossila beroende. Varje Swestep-anläggning kan processa/återanvända biomassa, organiskt avfall och restprodukter i alla former till hållbara icke...
   Län och kommun: Östergötlands län, Vadstena
   Bransch: Energilagring, Bioenergi, Hållbart jord- och skogsbruk, Luftkvalitet, Återvinning, Avfallshantering, Hållbar kemi, Bränslen och fordon
  • Miljöteknikföretag
   SenSiC har utvecklat en rad sensorer, baserade på kiselkarbid (SiC), att sitta i SCR-delen i emissionssystemen för bland annat dieselmotorer. De sensorer företaget utvecklat är främst NH3-slip, NOX, O2 , CO/O2 och en partikelsensor PM2,5. SiC klarar...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Värme och kyla, Bränslen och fordon
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Quantor Organic waste Solutions är ECSAB och Ecosavers nya produktsortiment av produkter, sammansatta i ett helhetssystem för optimal hantering av organiskt avfall. Allting återanvänds och skapar nya intäktsflöden för kunderna. QuantorXL "trumkompos...
   Län och kommun: Uppsala län, Enköping
   Bransch: Värme och kyla, Belysning, Bioenergi, Solenergi, Hållbart jord- och skogsbruk, Marksanering, Avloppsrening, Vattenrening, Återvinning, Avfallshantering, Hållbar infrastruktur
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Genom användning av Enzymex produkter säkras miljön från föroreningar på ett för företagen betydligt enklare och kostnadseffektivare sätt än med andra produkter som idag finns på marknaden. Produkternas unika egenskap är att de filtrerar bort kolvät...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Marksanering, Avloppsrening, Vattenrening
  • Miljöteknikföretag
   Flue Gas Recovery Sweden AB erbjuder en unik teknisk lösning för återvinning av energi från avgaser genom att återanvända spillvärme - energi turbo FGR®. Fortsatt teknisk utveckling har öppnat många nya möjligheter, vilket resulterar i en effektiv l...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Värme och kyla, Bioenergi
  • Miljöteknikföretag
   Ledia Sweden AB har ambitionen att påskynda teknikskiftet från traditionell belysning till LED-belysning. Detta genom att verka inom belysningsbranschen på ett unikt sätt. Företaget levererar tjänster och helhetslösningar under ett och samma paraply...
   Län och kommun: Stockholms län, Uppland
   Bransch: Belysning
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Swedish Hydro Solutions erbjuder kunskap, produkter och utrustning för effektiv och miljömässigt hållbar vattenrening av stora volymer. Företaget introducerar en ny patentsökt vattenreningsteknik, som baseras på ett ämne som kallas kitosan och som u...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Alingsås
   Bransch: Marksanering, Avloppsrening, Vattenrening, Återvinning
  • Miljöteknikföretag
   Se Ecopilot® som en intelligent hjärna som överstyr det befintliga ventilations-, värme- och kylsystemet, oavsett fabrikat. Principen är enkel, produkten utnyttjar all den gratisenergi som varje dag alstras av människor, datorer, belysning och väderl...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Borås
   Bransch: Energilagring, Värme och kyla, Ventilation, Återvinning, Avfallshantering, Gröna byggnader
  • Miljöteknikföretag
   Ecofiltration är ett ledande miljöteknikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer Polonite fosforfilter, som avlägsnar och återvinner fosfor från avloppsvatten. Fosfor är en ändlig resurs som orsakar övergödning och behöver återföras till jordbruks...
   Län och kommun: Stockholms län, Solna
   Bransch: Avloppsrening, Återvinning, Hållbar kemi
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Ecoclime Comfort Ceilings AB är moderbolag i Ecoclime-gruppen som därtill består av Suncore AB och Evertech Energy Solutions AB. Svenska företag finns även med från Umeå och Vilhelmina. Företagsgruppen erbjuder innovativa system, produkter, installa...
   Län och kommun: Västerbottens län, Umeå
   Bransch: Energilagring, Värme och kyla, Ventilation, Fjärrvärme och fjärrkyla, Luftkvalitet, Återvinning, Gröna byggnader, Bränslen och fordon
  • Tjänsteföretag
   Ilemas affärsidé är att vara en kompetent, effektiv partner vid mätuppdrag och miljöpolicyfrågor så att kunder på ett snabbt och kvalificerat sätt uppfyller kraven som dagens och framtidens miljöpolitik för med sig. Som Sveriges ledande och största ...
   Län och kommun: Östergötlands län, Linköping
   Bransch: Luftkvalitet
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   I dag går 50 % av all världens energi förlorad i form av rest-värme. Climeon har utvecklat en teknik som återvinner och omvandlar denna rest-värme till värmekraft, som i sin tur skapar 100 % grön el och grön lönsamhet. Lösningen bakom Climeon Ocean ...
   Län och kommun: Stockholms län, Stockholm
   Bransch: Värme och kyla, Marinteknik, Avloppsrening
  • Miljöteknikföretag
   DK-DOX AB tillhandahåller desinfektionsprodukter för alla slags vatten: dricksvatten, avloppsvatten och processvatten. DK- DOX® TEC 1000 är ett desinfektionsmedel lämpat för kyltorn och för processvatten i industriella applikationer. Det är ett hög...
   Län och kommun: Stockholms län, Nacka
   Bransch: Värme och kyla, Ventilation, Fjärrvärme och fjärrkyla, Avloppsrening, Vattenrening, Avfallshantering
  • Miljöteknikföretag
   Pro Ref AB tillverkar kyl- och frysaggregat och pumpmoduler för olika ändamål. De prefabricerade modulerna är riktade mot industri, medicin, butikskyla och marina applikationer. Företaget tillhandahåller både special- och skräddarsydda kundlösningar....
   Län och kommun: Östergötlands län, Mjölby
   Bransch: Värme och kyla, Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Tjänsteföretag
   Chemical Documentation cDoc AB erbjuder en helhetslösning inom kemikaliehantering. Företaget hjälper kunder utan egna kemikalieexperter att följa de komplexa kemikalielagarna och samtidigt arbeta hållbart. Företaget har en bred kompetens inom kemika...
   Län och kommun: Jönköpings län, Jönköping
   Bransch: Hållbar kemi
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Parks4Solars mål är att bygga en global och komplett laddinfrastruktur för laddfordon, genom en väl genomtänkt etableringsplan, tekniska innovationer, en från mobiltelefonibranschen väl beprövad abonnemangsmodell. Parks4Solar betyder laddning av fo...
   Län och kommun: Östergötlands län, Linköping
   Bransch: Energilagring, Solenergi, Hållbar infrastruktur, Bränslen och fordon, Transportsystem
  • Miljöteknikföretag
   Lyom Water tillverkar stationära och mobila vattenreningsmaskiner för industri, kommun och djuruppfödning. Företaget tillhandahåller skräddarsydda lösningar på 10- 500 kbm/h. Företaget har 8 års erfarenhet från olika industriavlopp: -pappersbruk ...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Lidköping
   Bransch: Avloppsrening
  • Miljöteknikföretag, Tjänsteföretag
   Co2Pro är ett distributörs- och grossistföretag inom energibesparing. Företaget levererar system och produkter inom solel och LED-belysning. Co2Pro representerar, utan mellanhänder, ett antal tillverkare som garanterar kvalitet och innovation i sina...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Tjörn
   Bransch: Energilagring, Värme och kyla, Belysning, Smarta elnät, Solenergi, Gröna byggnader, Hållbar infrastruktur
  • Tjänsteföretag
   Idag lever 1,3 miljarder människor i energifattigdom. TRINE är en impact fin-tech startup med visionen att utrota energifattigdomen. Som deltagare i Chalmers Ventures acceleratorprogram i Göteborg utvecklar TRINE en unik crowdinvesting-plattform som...
   Län och kommun: Västra Götalands län, Göteborg
   Bransch: Solenergi
  • Tjänsteföretag
   Mycofiltration erbjuder installation och underhåll av filterinstallation för nedbrytning av framförallt PAHs och ftalater. Filterinstallationen består av mobila mycelfilter som kan kombineras med plantering av salixbuskar. Detta skapar en barriär dä...
   Län och kommun: Skåne län, Hässleholm
   Bransch: Marksanering, Avloppsrening

  Registrera ditt företag

  Registrera ditt företag på Swedish Cleantech.

  Boka ett studiebesök

  EnviroSwedens website

  Enviroswedenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du boka besök på olika miljöteknik-
  anläggningar i hela landet.

  Vad är SymbioCity?

  SymbioCitys website

  Symbiocitylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster marknadsför svenskt kunnande inom hållbar stadsutveckling internationellt.